Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla

Dela

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Ungdomarna och de som arbetar med de unga i lokala och regionala utvecklingsprojekt reagerar på aktuella fenomen genom att utveckla ungdomsarbetet och -verksamheten tillsammans. Med de understöd som regionförvaltningsverken beviljar stöds förverkligandet av målen i ungdomslagen och det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik 2020–2023 på ett pragmatiskt sätt.

I de projekt som fått understöd 2022 syns reaktioner på globala eller samhälleliga bekymmer och problem. I projekten betonas stärkandet av de ungas röst och samhälleliga delaktighet samt förebyggandet av ojämlikhet och främjandet av lika möjligheter. I många projekt främjas också växelverkan mellan de unga och andra generationer. Kultur och konst i olika former var viktiga metoder i många projekt, liksom utnyttjande av teknik och artificiell intelligens inom ungdomsarbetet.

Axplock i projekt som beviljats understöd

Likabehandling inom ungdomsarbetet (Uleåborg)

Institutet för Fredsfostran har i samarbete med ungdomsarbetarna och de unga i Uleåborgs stad utvecklat sätt att följa upp och mäta hur likabehandlingen förverkligas i ungdomsarbetet. Projektet har utvecklat ett utvärderingsverktyg, en så kallad ”Likabehandlingsnyckel”, som nu vidareutvecklas till ett verktyg för konstruktiv dialog mellan unga och beslutsfattare. Projektet har pågått i två år och är nu i det skedet där resultaten sprids till en bredare publik. Projektet beviljades understöd av Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Arbete för att förebygga mobbning med barn i grundskoleåldern (Åbo)

I ett projekt som finansieras av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ingriper man i mobbning i skolan och i konflikter mellan barn i grundskoleåldern, exempelvis konflikter mellan grupper eller klasser eller mobbning i sociala medier. Åbo KFUM:s projekt genomförs i multiprofessionellt samarbete med Gatumedlingen, ungdomsväsendet, skolorna i Åbo och närkommunerna, Ankkuri-teamet vid polisinrättningen i Sydvästra Finland och Brottsofferjouren. Lösningar söks tillsammans med parterna i diskussioner och övningar i gruppsammanhållning och genom att utveckla känslomässiga färdigheter och kompiskunskap.

Smart gärning - artificiell intelligens i ungdomsarbetet (Jyväskylä)

Inom projektet Artificiell intelligens i ungdomsarbetet testas och utvecklas utnyttjandet av artificiell intelligens i verksamhet och i tjänster med låg tröskel för unga. Artificiell intelligens gör det möjligt för ungdomar att bearbeta sina tankar, att uttrycka sig själva och sina känslor som annars kan vara svåra att sätta ord på. I föreningen Valo-Valmennus rf:s projekt ökar också kunskapen och förståelsen om artificiell intelligens och hur den kan utnyttjas i jobbet hos dem som arbetar med ungdomarna. Projektet fick understöd av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Sammanlagt fick 91 projekt understöd 2022: se beviljade statsunderstöd per område.

Utvecklingsstöd kan sökas året om 

Understöd för utveckling av lokal och regional ungdomsverksamhet kan sökas kontinuerligt 2.1–10.11.2023. Ansökningarna behandlas 2–4 gånger om året. Mer information om understödet och kriterierna för ansökan finns på webbplatsen aviavustukset.fi: Utveckling av ungdomsverksamhet på regional och lokal nivå.  

Mer information:   

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Kaija Blom, tfn 0295 016 265
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:   

Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150 

Regionförvaltningsverket i Lappland:  

Marja Hanni, tfn 0295 017 393 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:  

Niclas Risku, tfn 0295 018 051
Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819
Annika Palola, tfn 0295 018 817

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:  

Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

E-postadresser: förnamn.efternamn@rfv.fi  

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum