ELY-keskukset

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter (landskapen i Österbotten, Birkaland)

Dela

Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är att utreda miljö- och hälsorisker som de stängda och övergivna deponierna för utvinningsavfall kan orsaka.

Syftet är att ta ytvatten- och sedimentprover i gruvområdet från dikena som rinner ut i havet. Kommunen kommer att kontakta privata fastighetsägare under den pågående vintern och be om tillstånd för provtagningen.
Syftet är att ta ytvatten- och sedimentprover i gruvområdet från dikena som rinner ut i havet. Kommunen kommer att kontakta privata fastighetsägare under den pågående vintern och be om tillstånd för provtagningen.

Efter att isen har smält på våren 2022, inleds en uppföljning vid gruvområdet i Korsnäs vilket i praktiken betyder att det kommer att tas prover från marken och utvinningsavfallet, grund- och ytvattnet, fiskar samt sedimentet. Provtagningen kommer att upprepas under hösten 2022 och våren 2023. Prover kommer att analyseras omfattande och man mäter även strålning från prover.

I området finns företags- och rekreationsverksamhet, såsom en naturstig och områdets användning för turism- och rekreationsändamål har utvecklats starkt på sistone. Provtagningen påverkar inte användning av rekreationsområdet eller annan verksamhet i området. Syftet är att ta ytvatten- och sedimentprover i gruvområdet från dikena som rinner ut i havet. Kommunen kommer att kontakta privata fastighetsägare under den pågående vintern och be om tillstånd för provtagningen.

Om miljöeffekter finns bara lite information

Den gamla blygruvan i Korsnäs har varit verksam 1961-1962 samt 1964-1972. I området bröts och anrikades blyhaltig malm, och förutom blyanrikningen producerade gruvan även anrikade lantanider. I samma produktion uppkom utvinningsavfall som har placerats nära den gamla anrikningsanläggningen. Deponierna för avfall, eller med andra ord bassängen för anrikningssand och lantanidhögen, är fortfarande synliga i området. Korsnäs kommun har ägt gruvområdet sedan 1978.

”Det finns bara lite information om gruvområdets miljöeffekter. NTM-centralen i Södra Österbotten har genomfört sediment- och ytvattenundersökningar i området år 2016” berättar Henna-Mari Havana, sakkunnig i förorenade markområden vid Birkalands NTM-central.

NTM-centralen i Södra Österbotten har bedömt att metaller och andra grundämnen sprider sig från området till miljön. På grundval av mätningarna har inte upptäckts sådan strålning som skiljer sig märkbart från den naturliga bakgrundsstrålningen, och tillfälliga besökare får inte skadliga stråldoser när de rör sig i området. NTM-centralen i Södra Österbotten har dock konstaterat att det behövs mer omfattande undersökningar för att utreda eventuella risker.

Strålningsvärden har mätts upp för examensarbetet år 2020. Då observerades att proverna som tagits från gruvområdet och dess omgivning innehåller bl.a. halter av järn, mangan och uran.

Uppföljningen finansieras med statsmedel – samarbete mellan olika myndigheter

Deponin för utvinningsavfall i Korsnäs hör till den nationella förteckningen som omfattar de deponier för utvinningsavfall som kan orsaka allvarlig skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. NTM-centralen i Birkaland utreder KAJAK-objekt och deltar i deras iståndsättning vid behov. Syftet med uppföljningen i Korsnäs är att producera mer information för en eventuell noggrannare utredning av miljö- och hälsorisker.

Uppföljningen betalas av statsmedel och det har bildats en projektgrupp som består av Korsnäs kommun, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, Ramboll Finland Oy, som arbetar som konsult i projektet, samt Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen.

Det förbereds en rapport om resultat från uppföljningen i slutet av 2023. Om rapporten kommer att begäras om utlåtande av NTM-centralen i Södra Österbotten som övervakar objektet samt av Strålsäkerhetscentralen. Om resultat informeras då de blir färdiga.

Kontakter

Henna-Mari Havana, sakkunnig i förorenade markområden, NTM-centralen i Birkaland, 050 3803 732, henna-mari.havana@ely-keskus.fi

Christina Båssar, kommundirektör, Korsnäs kommun, 046 9229 495, christina.bassar@korsnas.fi

Katariina Koikkalainen, projektchef, Ramboll Finland Oy, 040 1431 326, katariina.koikkalainen@ramboll.fi

Bilder

Syftet är att ta ytvatten- och sedimentprover i gruvområdet från dikena som rinner ut i havet. Kommunen kommer att kontakta privata fastighetsägare under den pågående vintern och be om tillstånd för provtagningen.
Syftet är att ta ytvatten- och sedimentprover i gruvområdet från dikena som rinner ut i havet. Kommunen kommer att kontakta privata fastighetsägare under den pågående vintern och be om tillstånd för provtagningen.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum