ELY-keskukset

Vid färjeläget i Skåldö vid Jomalviks färjfäste byggs det tillfälliga landfäste som behövs för placering av reservfärjan. Dessutom utförs underhållsmuddring av stranden. (Nyland)

Dela

På landsväg 1002 vid Skåldö färjeläge i Raseborg byggs det landfäste som krävs för att man där ska kunna placera en reservfärja för att säkerställa att färjetrafiken fungerar. Dessutom utförs underhållsmuddring vid Jomalviks färjfäste. Entreprenadtiden är 14.12-23.12.2020. Med entreprenadens åtgärder möjliggörs att en reservfärja med en bärförmåga på 60 ton kan placeras vid färjeläget samt att den omedelbart kan tas i bruk vid färjeläget om den egentliga färjan med en bärförmåga på 90 ton inte kan trafikera. Byggarbetena orsakar bullerstörningar och ringa störningar i färje-/vägtrafiken.

Projektets nödvändighet

I färjetrafiken till Skåldö har det under innevarande år förekommit fler trafikavbrott än vanligt. Avbrotten beror på färjans tekniska problem. För att säkerställa trafiken låter NTM-centralen i Egentliga Finland, som fungerar som väghållare och beställare av färjetrafik, bygga ett tillfälligt landfäste vid färjeläget för att möjliggöra att en reservfärja placeras där. Den tillfälliga ilandtagningsplatsen måste också muddras.

Trafikarrangemang

Under arbetets gång sköts färjetrafiken i regel enligt den normala servicenivån, trafikarrangemangen kan ändras. På grund av de förändrade trafikarrangemangen uppmanar vi trafikanterna att vara uppmärksamma. Vissa arbeten är bullriga. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

Information om trafikavbrott

TMFG:s vägtrafikcentral informerar om eventuella avbrott i trafiken under entreprenaden.

Byggande av tillfälligt landfäste

Det tillfälliga landfästet genomförs som en elementlösning vid Jomalviks färjfäste. På strandbanken monteras betongelement, på vilka fästs en bryggklaff som gör det möjligt för reservfärjan att ta i land. Framför landfästet muddras 300 m3 jord för att uppnå det erforderliga vattendjupet på 3,5 meter. Muddermassorna deponeras på land på det deponeringsområde som Raseborgs stad anvisar.

Mer information:

Trafikens kundservice, tfn 0295 020 601

Nyckelord

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kriterier fordras för att hållbart bärga vitmossa13.1.2021 09:23:16 EETTiedote

Nya metoder har utvecklats för maskinell bärgning av vitmossa och samtidigt som verksamheten effektiveras har bärgningsarealen ökat år för år. Samtidigt har diskussionen om hållbarheten i bärgningen ökat med tanke på naturens mångfald och klimatkonsekvenserna. Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten.

Rahkasammalen kestävä korjuu tarvitsee kriteerit13.1.2021 09:23:15 EETTiedote

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Samaan aikaan keskustelu korjuun kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta on lisääntynyt. Rahkasammalen korjuu ei ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt17.12.2020 12:09:35 EETTiedote

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum