MessukeskusMessukeskus

Vienti vetää Suomen venealaa

Jaa

Suomen venevienti vetää hyvin: viennin arvo kasvoi viime vuonna yli kahdeksan prosenttia. Kotimaan venemyynti pysyi entisellä tasolla, mutta alalla suhtaudutaan näkymiin toiveikkaasti.

Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalon mukaan kaksi trendiä vahvistui viime vuonna entisestään: alumiinirakenteisten moottoriveneiden suosio jatkoi kasvuaan ja Suomessa valmistetut suuret purjeveneet menestyivät maailmanmarkkinoilla.

”Alumiiniveneitä on valmistettu Suomessa teollisesti vuodesta 1955 ja sekä valmistajien määrä, että alumiinirunkoisten osuus myytävistä moottoriveneistä kasvaa yhä. Erityisen vahvaa osaamista ja kilpailukykyä meillä on myös matkaveneissä ja suurissa, huippulaadukkaissa purjeveneissä; purjeveneiden osuus veneiden kappalemääräisestä viennistä on vain yksi prosentti, mutta viennin arvosta yli kolmannes”, Pajusalo kertoo.

Finnboatin jäsenkunnan – venevalmistajien, telakoiden ja alan kaupan – kokonaisliikevaihto (alv 0 %, valmistus- ja maahantuontihinnoin laskettuna) oli 535milj. euroa vuonna 2017. Toimiala työllisti Suomessa noin 3500 henkeä.

Malta, Ruotsi ja Norja tärkeimmät vientimaat

Tullitilastojen mukaan vahvimmat vientimaat olivat Malta, Ruotsi ja Norja. Maltalle vietiin tammi–marraskuussa 2017 vain kahdeksan venettä, mutta niiden keskimääräinen kappalehinta oli lähes 9 miljoonaa euroa.

Ruotsin viennin arvo oli lähes yhtä suuri, mutta kappalemääräisesti oltiin aivan eri lukemissa; länsinaapuriin ostettiin yli 4700 Suomessa valmistettua venettä ja vientituloja saatiin lähes 66 miljoonaa euroa. Ruotsista tuotiin Suomeen 91 venettä ja tuonnin arvo oli reilut 5 miljoonaa euroa.

Vientiä Norjaan rasittaa vuosia jatkunut kruunun kurssilasku ja talouden vahva riippuvuus offshore-toimialasta. Viennin arvo Norjaan laskikin tammi–marraskuussa 2017 noin 12 prosenttia. Sen sijaan vienti Iso-Britanniaan ja Venäjälle kasvoi rajusti.

”Venäjän-kaupassa ollaan jäljessä huippuvuosista, mutta markkinassa on merkkejä normalisoitumisesta. Myös USA on kasvava markkina, vaikka euromääräisesti vienti laskikin johtuen vuoden 2016 lopussa viedystä viiden miljoonan euron arvoisesta jahdista”, Pajusalo kertoo.

Kotimaan venemyynti vakaalla tasolla

Kotimaan venemyynnissä nähtiin loppukesästä 2017 merkkejä noususta, mutta koko vuoden venemyynti jäi kappalemääräisesti edellisen vuoden tasolle. Koko toimialan tuotteiden ja palvelujen kotimainen euromääräinen myynti laski 0,6% ja kokonaisliikevaihto kasvoi 3%.

Hitaasta kasvusta todistaa myös perämoottoreiden myyntitilasto - kotimaahan toimitettiin vuonna 2017 kolme prosenttia enemmän moottoreita kuin vuotta aiemmin.

Purjeveneiden myynti jäi edelleen hyvin pieneksi. Yli 20-jalkaisia uusia veneitä ensirekisteröitiinvain 11 kappaletta.

”Huippuvuosiin verrattuna uusien purjeveneiden myynti on hyvin vähäistä. Se ei kuitenkaan kerro koko totuutta alan tilanteesta, sillä samaan aikaan käytettyinä tuotujen purjeveneiden määrä on viime vuosina kasvanut. Tämä lisää osaltaan alan kaupan ja palvelujen sekä matkailupalvelujen kysyntää”, Pajusalo kertoo.

Kokonaisuudessaan Pajusalo arvioi alkaneen vuoden mahdollisuuksia lupaaviksi.

”Suomen talous on vahvassa nousussa, kuluttajien luottamus korkealla ja veneteollisuuden vientinäkymät ovat edelleen positiiviset. Kotimaassa meillä on kuitenkin valtava venematkailun mahdollisuus, jota emme ole pystyneet lunastamaan. Saariston ja järvien vesireitit ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia, mutta palveluja on pystyttävä kehittämään ja vesistöjämme markkinoimaan yhteistuumin”, Pajusalo sanoo.

Kotimaan venerekisteröinnit

 • Venerekisteröinnit pysyivät vuonna 2017 kappalemääräisesti lähes edellisen vuoden tasolla päätyen 3578 rekisteröityyn veneeseen.
 • Eniten rekisteröitiin moottoriveneitä (2754 kpl), vesijettejä rekisteröitiin 692 kpl ja RIB/ilmatäytteisiä veneitä 67 kpl.
 • Lukumääräisesti suurin kasvu oli vesijettien rekisteröinneissä (+43kpl/6,6%).
 • Purjeveneiden kokonaismyynti Suomessa (yli 20 jalkaa) jäi 11 veneeseen, mikä on huippuvuosiin verrattuna hyvin vähän. Samaan aikaan laadukkaiden käytettyjen purjeveneiden kauppa on kasvanut ja muuttunut kansainväliseksi.
 • Pienveneiden myynti (soutuveneet ja alle 4,5 m veneet) laski edellisvuoden tasolta päätyen 2810kappaleeseen (-6 %).

Veneviennin arvo

 • Euromääräinen veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2017 oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 239 milj. euroa, jossa muutosta vuoteen 2016 verrattuna oli +7 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta vuonna 2017 oli 73 %.
 • Tullitilastoja vuodelta 2017 on saatavissa vasta tammi-marraskuulta ja siten varsinaisesti rajan yli kulkeneiden veneiden määrä koko vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Tammi-marraskuun aikana viennin arvo oli 248 milj. euroa (+8,3 %) .
 •  
 • Vienti Maltalle kasvoi yli 70 miljoonaan euroon ja samalla Malta nousi Ruotsin ohi Suomen ykkösvientimaaksi. Yli miljoonan euron vientimaita em. ajanjaksona ovat lisäksi olleet Grönlanti, Tanska, Belgia, Brittiläiset Neitsytsaaret, Turkki, Japani, Italia, Yhdysvaltain Neitsytsaaret ja Viro.
 • Kaikkiaan veneitä vietiin 2017 tammi-marraskuun aikana 40 eri maahan yhteensä 9184 kpl. Vuonna 2017 vietyjen veneiden kappalemääristä oli purjeveneiden osuus 1 %, mutta viennin arvosta 34 %.

Vientitilasto kymmenen suurimman maan osalta:

Maa                    Kpl             milj. euroa                  muutos

Malta                  8                71,8                              +96,7%

Ruotsi                 4733           65,7                              +11,7%

Norja                   3243           48,7                              -12,7 %

Iso-Britannia       99               8,4                                +99,2

Saksa                  263             8,0                                +6,5 %

Venäjä                222             6,0                                +85,1%

USA                    8                4,6                                -29,0%

Ranska               102             4,5                                -16,17%

Sveitsi                 89               4,0                                +25,9%

Hollanti               36               2,8                                -21,1%

Venetuonti

Venetuonnistakin saatavilla olevat tullitilastot ovat tammi-marraskuulta. Sen mukaan venetuonnin arvo mainitulta ajanjaksolta on 59,1 milj. euroa (+44,6 %).

 • Tilastosta on jätetty pois kaikki alle 840 euroa maksavat veneet.
 • Suomeen tuotiin pääsääntöisesti vesijettejä Meksikosta ja Japanista sekä jonkin verran veneitä erityisesti Puolasta ja Ruotsista. Suomeen tuoduista vesijeteistä suurin osa myydään edelleen muualle Eurooppaan. Tuontitilasto viiden suurimman maan osalta tammi-marraskuussa:

 • Maa                         kpl              milj.euroa                   muutos

Meksiko                   3775           26,7                              +34,2%

Puola                       220             7,5                                +21,5 %

Ruotsi                      91               5,4                                +225,1%

Japani                     370             3,5                                +291%

USA                         709             1,8                                -9,6 %

Perämoottorien tukkutoimitukset

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin jälleenmyyntiin yhteensä 22596 konetta    (+1,0 %).

 • Kotimaahan näistä toimitettiin 11000 (+3%) konetta. 
 • Suomalaiset maahantuojat vievät koneita mm. Venäjälle ja Baltiaan. Suomessa ja lähialueilla myydyistä perämoottoreista noin 80% on alle 40 hv moottoreita ja täällä myydäänkin selvästi vähemmän suuritehoisia perämoottoreita kuin venealan suurimmilla markkinoilla.
 • Yli 100 hv perämoottoreita toimitettiin Suomeen 1275kpl, missä oli kasvua 5% edelliseen vuoteen verrattuna.

Yritysten liikevaihto

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2017 milj. euroa (alv 0 %,

valmistaja- ja maahantuojahinnoin):

 

                                    Kotimaa, milj. euroa                      Vienti, milj.euroa

Veneet                          89,6 (+8,6 %)                                   238,8 (+7,4 %)

Moottorit                       51,5 (-8,2 %)                                   19,2 (+5,2 %)

Varusteet                      75,2 (-13,5 %)                                  25,7 (+8,3 %)

Palvelut ym.                  34,7 (+28,2 %)                                 0,4 (-33,5 %)

Yhteensä                      251,0 (-0,6 %)                                284,1 (+7,3 %)

 

KOKO ALA YHT.          535 milj. euroa (+3,3 %)

Venealan barometri ja alan näkymät vuodelle 2018

Finnboat on perinteiseen tapaan kerännyt jäsenistöltään liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia arvioita vuodelle 2018. Alan odotukset ovat lievästi positiivisia ja työllisyyden odotetaan edelleen hieman kohentuvan.

Henkilöstö vuodelle 2018

24 % yrityksistä arvioi henkilöstön määrän kasvavan (21 % edellisvuonna)

4% yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pienenevän (5%)

72 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan (74 %).

Liikevaihto vuodelle 2018

61 % yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan (51 % edellisvuonna)

7 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pienenevän (6 %)

32 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan (43 %).

Henkilöstön lomautuksia on vuonna 2017 toteutettu 9%:ssa vastanneista yrityksistä (15 % edellisenä vuonna).

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo

jarkko@finnboat.fi

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Käenkuja 8 A 47, 0500 Helsinki

puh 0207 669 341, 040 673 4032

www.finnboat.fi

www.suomiveneilee.fi

www.export.finnboat.fi

@jarkkopajusalo

Tietoja julkaisijasta

Messukeskus
Messukeskus
Messuaukio 1
00520 HELSINKI

+358 40 450 3250http://www.messukeskus.com

Messukeskus edistää suomalaista elinkeinoelämää mahdollistamalla tuloksellisia kasvokkain kohtaamisia messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja muissa tapahtumissa. Messukeskuksessa järjestetään vuosittain noin sata messutapahtumaa sekä 2000 kokousta ja kongressia, joihin osallistuu yli miljoona vierasta. Messukeskuksen omistajayritys Suomen Messut Osuuskunta täyttää 100 vuotta vuonna 2019. | Messukeskus – sata vuotta tapahtumien keskipisteessä 

Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre, promotes Finnish welfare by enabling effective face to face encounters at exhibitions, meetings, conferences and other events. Annually, a hundred exhibitions and 2000 meetings and congresses are held at MessukeskusOver one million visitors take part in the events. The Finnish Fair Corporation, the company that owns Messukeskus Helsinki, celebrates its 100th anniversary in 2019. | Messukeskus – A century in the centre of events 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Messukeskus

MP 19 -messujen media-aika 1.2.2019 klo 8.30-10.0021.1.2019 14:25Kutsu

Tervetuloa MP 19 -messujen media-aikaan Messukeskukseen Helsinkiin kuulemaan, mitä uutta MP-messut tarjoaa ja miten alalla menee. Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen pääsette tutustumaan kuumimpiin uutuusmoottoripyöriin messuosastoille. Meillä on hyviä uutisia: Moottoripyörien myynti on 2018 noussut pitkästä aikaan. MP Stars -hanke jakaa tukea kilpamoottoripyöräilylle 170 000 arvosta ja MP- messuilla on mukana kaikki moottoripyöräuutuudet!

Messukeskus begins its jubilee year with light-hearted fun: Slide your way to exhibitions and fairs17.1.2019 07:30Tiedote

Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre’s centenary gets off to a playful start with a slide set up in its facilities. You can slide your way to the largest hall in Messukeskus, starting with the Matka Travel Fair. The slide was a great audience attraction already at the country’s first fair a hundred years ago. Messukeskus will also celebrate its hundred-year-long story with its redesigned logo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme