Suomen Punainen Risti SPR

Vikten av att förebygga hiv och stöda människor framhävs under coronatiden

Dela

Den exceptionella situationen på grund av coronan syns i arbetet för att förebygga hiv, i testningsverksamheten och i de hiv-positivas ställning. Den har bland annat gjort det svårare att söka sig till tjänsterna, varför nya hiv-diagnoser i år kan bli oställda. Världsaidsdagen firas 1.12.

Foto: Mikko Rasila
Foto: Mikko Rasila

Organisationerna når och hjälper dem som är utsatta för hälsorisk

Under de senaste åren har man i Finland effektivt förhindrat hiv-smittor. Vid sidan av en högklassig hiv-vård utförs ett viktigt arbete inom testning, stöd och rådgivning med låg tröskel. Organisationerna når effektivt dem som är utsatta för hälsorisk.Under innevarande år har organisationerna omarbetat sin verksamhet för att nå målgrupperna med beaktande av säkerheten.

– Behovet av individuellt stöd har betonats och effektiverat stöd har erbjudits. På grund av isolation har ångesten till följd av att man känner sig ensam och diskriminerad samt rädslan över det egna hälsotillståndet drivits till sin spets, säger verksamhetsledare Sini Pasanen från Positiiviset ry – HivFinland rf.   

Servicechef Minna Huovinen från Pro-tukipiste berättar att under pandemin har människorna skjutit upp andra behov av hälso- och sjukvårdstjänster än sådana som ansluter sig till coronan. Tröskeln till att få testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar är högre än vanligt, eftersom tillgången till test i en del situationer har begränsats att gälla enbart människor som har symptom.
– Därför tycker vi att lågtröskeltjänster ska erbjudas och vara tillgängliga allt mera på sådana ställen där människorna finns, säger Huovinen.

Verksamhetsdirektör Jukka Keronen från Hivpoint, säger att organisationen har delat ut hundratals gratis hiv-hemmatester och utökat anonym testning med tidsbokning, så att människorna trots coronabegränsningarna har möjlighet att få komma på hiv-test.
– Det är viktigt att förstå att en begränsning av testningstjänsterna för sexuellt överförbara sjukdomar påverkar det förebyggande arbetet gällande hiv. Därför bör organisationernas lågtröskelservice tryggas, betonar verkställande direktör Keronen.  

Vid Finlands Röda Kors Pluspunkter, som utför hiv-testning även under coronatiden, bedömer man att följderna av att tester lämnas bort kan synas senare som ett ökat behov av testning. Det finns också risk för att existerande smittfall blir oidentifierade under en längre tid, varvid inledningen av vården fördröjs och risken för eventuell smittspridning är större.   

Få koll över hiv-fakta senast nu 

Kommittén för Världsaidsdagen erbjuder dem som arbetar bland ungdomar ett läromaterialspaket med fakta om hiv.   
– Genom att sprida information och genom att diskutera minskas stigmat med hiv, likabehandlingen ökas och sexualhälsan främjas, säger Röda Korsets planerare för hälsofrämjande Petra Lemmetty

Bekanta dig med materialet: SPRoppimateriaalit.fi / Tiedä faktat hivistä (endast på finska)

Läs meramaailmanaidspaiva.com   (endast på finska)

Ytterligare upplysningar:  

Verkställande direktör Jukka Keronen, Hiv-stiftelsen/Hivpoint, tfn 040 564 8814
Verksamhetsledare Sini Pasanen, Positiiviset ry – HivFinland rf, tfn 044 554 4556
Servicechef Minna Huovinen, Pro-tukipiste ry, tfn 040 709 0500 
Planerare för hälsofrämjande Petra Lemmetty, Finlands Röda Kors, tfn 040 620 4373  

På Världsaidsdagen ökas människornas medvetenhet om hiv och aids samt görs kampanjer för förebyggande av hiv-smittor och för de hiv-positivas rättigheter. Temadagen har ordnats sedan år 1988 runt om i världen. I Finland består kommittén för Världsaidsdagen av Hivpoint, Positiiviset ry – HivFinland rf, Pro-tukipiste ry och Finlands Röda Kors.  

Bilder

Foto: Mikko Rasila
Foto: Mikko Rasila
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

This Christmas, young people’s families will need special support – youth shelters will provide help both online and in person21.12.2020 13:15:00 EETTiedote

The coronavirus pandemic has widened the well-being gap amongst young people and families. While some people enjoy spending more time together, others experience conflicts. As the pandemic continues over the holidays, it is important for families to receive support quickly and effortlessly. The Red Cross youth shelters will be on call throughout Christmas, and help will be available both online and face-to-face.

Denna jul behöver ungas familjer speciellt stöd – De ungas skyddhus hjälper till på nätet och ansikte mot ansikte21.12.2020 13:15:00 EETTiedote

Coronatiden har ökat välfärdsskillnader hos ungdomar och familjer. Andra njuter av att ha mer tid med familjen, hos andra har den spänt relationerna. Då coronasituationen fortsätter över helgdagarna är det viktigt att familjerna får stöd snabbt och lätt. Röda korsets De ungas skyddshus dejourerar hela julen och man kan söka hjälp både personligen och på nätet.

Tänä jouluna nuorten perheet tarvitsevat erityistä tukea – Nuorten turvatalot auttavat verkossa ja kasvokkain21.12.2020 13:15:00 EETTiedote

Korona-aika on kasvattanut nuorten ja perheiden hyvinvointieroja. Toiset nauttivat lisääntyneestä perheajasta, toisilla se on kiristänyt välejä. Koronatilanteen jatkuessa yli juhlapyhien on tärkeää, että perheet saavat tukea nopeasti ja helposti. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot päivystävät läpi joulun, ja apua voi hakea sekä kasvokkain että verkosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum