Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Viktigt att fortsätta utveckla Sysselsättningsfondens förmåner – utbildningen och stöden måste riktas bättre till de grupper som behöver dem mest

Dela

FFC anser att utredningen om hur Sysselsättningsfondens verksamhet och stödformer kunde utvecklas är förtjänstfull. Utredarna föreslår att stöden för kontinuerligt lärande ska utvecklas så att de bättre motsvarar förändringarna i arbetslivet och når också löntagare som har fått mindre utbildning.

I den utredning som publicerades i dag anser utredarna att det är problematiskt att de förmåner ur Sysselsättningsfonden som stöder vuxenutbildning och studier i hög grad koncentreras till personer som redan är välutbildade. Det är dock de som har låg utbildning, till exempel endast utbildning på grundskolenivå, som skulle vara i störst behov av utbildning.

– Personer med mindre utbildning är arbetslösa mer och deras yrkeskarriärer är klart kortare än för personer med utbildning på andra stadiet eller högskolenivå. Man kunde lösa det här problemet genom att utveckla vuxenutbildningen så att den bland annat blir mindre examensinriktad samt genom att erbjuda fler kortare utbildningar och göra det möjligt att avlägga bara en del av en examen, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Enligt den utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt (på finska) saknar Sysselsättningsfonden verktyg för att stödja lärande som sker i grupp på arbetsplatsen och branscher som genomgår snabba teknologiska förändringar. Som en lösning på det här föreslår utredarna en ny förmån som skulle stödja kontinuerligt lärande och utveckling i grupp på arbetsplatsen. Samtidigt kunde man nå de personer som de traditionella lärandeformerna inte lämpar sig för.

– När arbetslivet förändras är det nödvändigt att utveckla sitt kunnande och ägna sig åt kontinuerligt lärande. Det skulle vara speciellt viktigt att utveckla nya arbetssätt och stöd för att främja det lärande som sker på arbetsplatserna. Därför är det ett välkommet initiativ som utredarna kommer med när de föreslår en förmån för lärande som sker i grupp på arbetsplatsen. Det här förslaget kunde utgöra en god grund för fortsatt beredning.

Dessutom föreslår utredarna att vuxenutbildningsstödet ska utvecklas så att det bättre kan svara på de kompetensutvecklingsbehov som den teknologiska utvecklingen i arbetslivet medför och i synnerhet stödja grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

– Man ska fördomsfritt gå igenom förslagen. FFC föreslår att man utifrån det utredningsarbete som nu är färdigt ska inleda en fortsatt beredning där man särskilt granskar hur yrkesexamensstipendiet och utbildningsersättningen kunde utvecklas, och kritiskt bedömer de resurser som används för de här stödformerna. Dessutom ska man utreda hur resurserna kunde omfördelas för att förbättra kunnandet hos personer med mindre utbildning och öka lärandet som sker på arbetsplatserna, säger Saana Siekkinen.

Sysselsättningsfonden är en genom lag grundad organisation som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Fonden samlar in arbetslöshetsförsäkringspremier, finansierar det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa och främjar utvecklingen av löntagarnas kompetens genom vuxenutbildningsförmåner.

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

EK, SAK, Akava ja STTK: Terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja kustannusten hallinta edellyttävät monikanavaista rahoitusta17.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan valmistelutyöstä, jossa tarkastellaan terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän muuttamista yksikanavaiseksi. Tämä tarkoittaa, että julkinen rahoitus kanavoitaisiin kokonaisuudessaan palvelujen järjestämisvastuussa oleville organisaatioille ja yksityisten terveyspalvelujen käyttöön liittyvien kustannusten korvaamisesta luovuttaisiin.

Regeringens planerade jobbsökningsmodell blev komplicerad och svår att förstå8.6.2021 09:08:18 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC kritiserar regeringens förslag till så kallad nordisk jobbsökningsmodell eftersom modellen är svår att förstå. Regeringens utkast till proposition slår detaljerat fast olika intervjuer och skyldigheter för arbetslösa att söka jobb. I stället för att införa en reglering på detaljnivå, borde man satsa på att ge arbetslösa individuell service, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum