Vaasan kaupunki - Vasa stad

Virtuellt konstprojekt resulterade i en ny kulturservice för äldre

Dela

I multikonstprojektet utvecklade man en ny servicemodell för att producera virtuell konst för äldre. Samtidigt utarbetades en guide för virtuell konst för kulturaktörer och organisationer.

Virtuella konststunder under handledning av keramikern Paula Blåfield. Bild: Marita Niemelä.
Virtuella konststunder under handledning av keramikern Paula Blåfield. Bild: Marita Niemelä.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster genomförde 1.1-30.9.2020 ett multikonstprojekt VIRTAA!, där man sökte nya sätt att producera kulturservice för de äldre, som inte kan avlägsna sig hemifrån för att ta del av kulturservicen fysiskt.

Till projektet valdes konstarter som virtuellt förverkligade intresserar människor, t.ex. litteratur, bildkonst, kreativt skrivande samt den spelliknande erfarenhet som dessa ger. Samtidigt ville man få information om hur människor grupperar sig samt om deras aktivitet i fråga om virtuella tjänster.

-Alvar-bildtelefonservicen visade sig vara ett mycket inspirerande och viktigt sätt för äldre att producera och mottaga kulturella tjänster. Efter att deltagarna hade blivit vana vid de virtuella konststunderna ville alla intervjuade hellre ha kulturservicen dit hem än att delta fysiskt på plats, eftersom många hade mycket svårt att röra sig, summerar kulturplanerare Leena Nyqvist.

Servicen som inte är bunden till en plats, upplevdes oberoende av personens livssituation som en lättare och mera okomplicerad serviceform att tillämpa i det egna livet. De till äldre riktade konststunderna genomfördes med hjälp av Alvar-bildtelefonen, då man ville utnyttja den apparatur som de redan hade samt deras erfarenhet av användningen av tekniska apparater.

Virtuella konststunder väckte förtjusning både bland deltagarna och aktörerna

I alla fyra olika konstarter ordnades åtta virtuella konststunder under handledning av keramikern Paula Blåfield, författaren Tiina Hautala, speldesignern Jussi Loukiainen (Plantonic Partnership) samt kulturaktör Mirjam Silvén. Av konststunderna producerades Vasa-brädspelet som kan spelas av personer i alla åldrar, åtta konstverk samt två olika berättelser.

-Deltagarnas intervjuer som gjordes efter konststunderna visade att de äldre gillade de avkopplande men innehållsrika och spännande stunderna, säger projektkoordinator Marita Niemelä.

Även efter att projektet har upphört kan man fortsätta att spela Vasa-spelet och eftersom spelet är uppgjort så att det kan ändras vid behov kan man även utveckla det för olika målgrupper. Konstverken som gjordes i bildkonstdelen och berättelserna i anslutning till dem fortsätter sin färd till servicehusen för att sprida entusiasm och glädje. De berättelser som skapades under projekttiden lever vidare i de äldres minnen och diskuteras.

En guide för virtuell kulturservice till hjälp

Utgående från de iakttagelser som gjordes under de virtuella stunderna, utarbetade man en ny servicemodell som presenterar konceptet för virtuell service kort och inspirerande. Iakttagelser och erfarenheter i anslutning till konststunderna sammanställdes även till en guide som i synnerhet konstnärer som kan och har möjlighet att producera inspirerande kulturtjänster har nytta av.

Den praktiska guiden hjälper förutom att planera konststunder, även att gestalta det egna kunnandet samt att erbjuda detta i form av en producerad service. För utarbetandet av ett koncept för servicemodellen svarade Milla Mäkinen från Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto (Kukunori ry). De guider som man har utarbetat kommer att ges ut i hela landet via olika kontakter inom kulturtjänsterna samt av Kulttuuri ja hyvinvoinnin liitto som var en av samarbetsparterna i projektet.

Projektet har finansierats av Undervisnings- och kulturministeriet samt Kultur Österbotten som finansierade kreativt skrivande-delen för Österbottens socialpsykiatriska förenings klienter.

Nyckelord

Kontakter

kulturplanerare Leena Nyqvist,
Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster,
tfn 0400 668 197,
leena.nyqvist(at)vasa.fi

Bilder

Virtuella konststunder under handledning av keramikern Paula Blåfield. Bild: Marita Niemelä.
Virtuella konststunder under handledning av keramikern Paula Blåfield. Bild: Marita Niemelä.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum