VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV granskade företagsstöden: EU-reglerna följs, prövningen av stödets nödvändighet behöver förbättras

Jaa

VTV utredde lagenligheten vid ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn över användningen av företagsstöd. År 2016 uppgick de stöd som betalades ut till näringslivet ur statsbudgeten till 4,136 miljarder euro, varav VTV:s granskning täcker en fjärdedel. VTV upptäckte problem i prövningen av stödets nödvändighet. EU:s regler för statligt stöd har följts väl.

I laglighetsgranskningen av företagsstöden utreddes om bestämmelserna har iakttagits vid ansökan, beviljande och utbetalning av stöd samt tillsyn över användningen och om den interna kontrollen av företagsstöd är ordnad på ändamålsenligt sätt.

De senaste åren har det totala stödbeloppet ökat medan antalet företag som beviljats stöd har minskat. År 2016 uppgick de stöd som betalades ut till näringslivet ur statsbudgeten till 4,136 miljarder euro (år 2015: 3,265 miljarder euro). Granskningen fokuserade på sammanlagt tolv olika företagsstöd och omfattade en fjärdedel av de företagsstöd som betalades ut år 2016.

Vid granskningen upptäckte VTV förfaranden i strid med bestämmelserna inom sex olika företagsstöd och vissa brister inom intern kontroll vad gäller dokumentationen. Företagsstödets lämplighet för den inre marknaden hade i alla granskade stöd undersökts redan före beviljandena och tillräckliga åtgärder hade vidtagits i syfte att uppfylla kraven i EU:s regler för statligt stöd.

Företagsstöden får inte bli stödautomater när annan finansiering finns tillgänglig

Statsunderstödslagen innehåller bestämmelser om de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd. Till dessa hör också stödets nödvändighet. Statsunderstöd kan anses nödvändigt om ett projekt inte kan genomföras utan understöd eller om ett projekt har bedömts som samhälleligt nyttigt och skulle genomföras betydligt långsammare eller i betydligt mer begränsad omfattning utan understöd. Statsunderstöd är inte nödvändigt om sökanden kan finansiera projektet eller verksamheten genom egen finansiering eller annan finansiering som kan jämställas med eget kapital.

- Det är svårt att bedöma om ett företagsstöd är nödvändigt eftersom extern finansiering i princip alltid kan ge ett visst mervärde till projektet. Lagstiftningen och därav följande kriterier bör förtydligas så att företagsstöden inte blir en stödautomat för företag som även har andra möjligheter att finansiera sina projekt, konstaterar ledande redovisningsrevisor Jenni Leppälahti.

Pressmeddelandet och rapporten på nätet

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ledande redovisningsrevisor, OFGR Jenni Leppälahti
050 574 0879
jenni.leppalahti@vtv.fi

Direktör för redovisningsrevision, OFR Väinö Viherkoski
040 735 9808
vaino.viherkoski@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering16.10.2017 10:01Tiedote

Förhandsredovisning av valfinansiering Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar. Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018. För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15. Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen. Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före k

Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta16.10.2017 10:00Tiedote

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä. Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää. Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15

Satsningar på funktionssäkerhet och cyberskydd behövs i statsförvaltningens centraliserade informations- och kommunikationstjänster10.10.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har granskat styrning av funktionssäkerheten i statens e-tjänster och organisering av cyberskyddet i statsförvaltningen. Finansministeriet har en nyckelroll i övergripande styrning och säkring av resurser. Statsrådet har utarbetat strategier men alla mål har inte uppnåtts i genomförandet. Styråtgärderna har i stor utsträckning avsett enskilda ämbetsverk, men behovet att styra helheter växer ständigt. Ämbetsverkens riskhantering har till viss del varit oenhetlig. Det finns problem med hur de centraliserade IKT-tjänsterna och finansieringsmodellen fungerar, vilket även påverkar funktionssäkerheten i tjänsterna och cyberskyddet inom statsförvaltningen.

Valtionhallinnon ICT-palvelujen keskittämisessä on panostettava toimintavarmuuteen ja kybersuojaukseen10.10.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta ja kybersuojauksen järjestämistä valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö on avainroolissa kokonaisvaltaisen ohjauksen ja resurssien turvaamisessa. Valtioneuvosto on laatinut strategioita, mutta niiden toimeenpanossa ei ole saavutettu kaikkia tavoitteita. Ohjaustoimet ovat pitkälti kohdistuneet yksittäisiin virastoihin, mutta tarve ohjata kokonaisuuksia kasvaa jatkuvasti. Myös riskienhallinnassa on ollut epäyhtenäisyyttä virastojen välillä. Keskitettyjen ICT-palvelujen toiminnassa ja rahoitusmallissa on ongelmia, joilla on vaikutusta myös valtionhallinnon palvelujen toimintavarmuuden ja kybersuojauksen tilaan.

Förändringarna i statens ekonomi- och personalförvaltning utmanar riskhanteringen26.9.2017 07:01Tiedote

Revisionsverket utredde om bestämmelserna och styrningen av statskoncernen stöder ordnandet av en fungerande intern kontroll och riskhantering. Dessutom utreddes om den interna kontrollen är ändamålsenlig i bokföringsenheterna och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning. Bestämmelserna är tillräckliga men deras styrkraft har försvagats genom ändrade bestämmelser och anvisningar.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme