Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Vuoden 2022 toiminnan kehittämisessä huomioitiin erityisesti alaikäiset, nuoret sekä naisvangit

Jaa
Vuonna 2022 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnalliseen tuloksellisuuteen vaikuttivat tavoitteisiin ja toiminnan laajuuteen nähden liian pieni henkilöstömäärä, korkeat sairauspoissaololuvut ja uuden asiakastietojärjestelmän Rotin käyttöönotto. Vankiloiden turvallisuutta parannettiin uusilla tehostetun valvonnan osastoilla, ja toiminnan kehittämisessä huomioitiin erityisesti nuoret ja alaikäiset vangit sekä naisvangit.
Kuva: Rikosseuraamuslaitos
Kuva: Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.9.2022. Organisaatiorakenteiden lisäksi uudistettiin Rikosseuraamuslaitoksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on, että uudistuksen myötä Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tuloksellisuus, laatu ja tehokkuus sekä toiminnan yhdenmukaisuus paranevat.

Toukokuussa 2022 otettiin käyttöön Rikosseuraamuslaitoksen uusi asiakastietojärjestelmä Roti. Järjestelmän käyttöönotto on kuormittanut henkilöstöä, hidastanut asiakasprosesseja ja aiheuttanut haasteita tilastoinnille ja raportoinnille.

Koronapandemia vaikutti Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan ja tuloksellisuuteen erityisesti vuoden 2022 alkupuolella. Kaikkiaan 80–90 % kaikista epidemian aikaan tietoon tulleista vankien ja henkilöstön tartunnoista on tilastoitu vuodelle 2022. Vankiloissa järjestettävää toimintaa jouduttiin rajoittamaan laitosepidemioiden vuoksi. Kokonaisuutena tarkastellen koronapandemian hoidossa onnistuttiin erinomaisesti.

Vankien määrä kasvoi, asteittaisissa vapautumissa pientä laskua

Vuonna 2022 vankeja oli keskimäärin 3 056 (2021: 2 809). Vangeista naisia oli 7,7 prosenttia ja alle 21-vuotiaita 2,9 prosenttia. Ulkomaalaisvankien osuus kaikista vangeista oli keskimäärin 16 prosenttia. Vankeusrangaistukset ovat keskimäärin lyhyitä; yli puolet vankeusvangeista suoritti rangaistusta vankilassa enintään kuusi kuukautta.

Asiakasmäärien kasvuun vaikutti osaltaan koronapandemian vuoksi muodostuneiden jonojen purkaminen. Koronapandemian aikana täytäntöönpanon aloittamista rajoitettiin useaan otteeseen. Viimeisin sakonmuuntorangaistusta suorittavien täytäntöönpanon aloitusta koskeva rajoitus päättyi 31.5.2022.

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on siirtää täytäntöönpanon painopistettä turvallisesti kohti avoimempia olosuhteita. Vuonna 2022 tavoitteen toteutuminen ei edistynyt aiempien vuosien tapaan. Valvotun koevapauden kautta vapautui vain 22,7 prosenttia vankeusvangeista (2021: 24,5 %). Myös avolaitoksissa olevien vankien osuus laski hieman edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2022 keskimäärin 42,7 prosenttia (2021: 45,6 %).

Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia asiakkaita oli keskimäärin 3 502. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä oli noin yhdeksän prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista alle 21-vuotiaita keskimäärin 12 prosenttia, naisia 12 prosenttia ja ulkomaalaisia noin kahdeksan prosenttia.

Vankien ja yhdyskuntapalvelun suorittaneiden uusintarikollisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vankilasta vapautuneiden uusintarikollisuus laski hieman viiden vuoden seuranta-aikana. Vankilaan palasi puolet kaikista vuonna 2017 vapautuneista vangeista. Valvotun koevapauden kautta vapautuneiden vankien uusintarikollisuus laski sekä kolmen että viiden vuoden seuranta-ajalla. Yhdyskuntapalvelun suorittaneiden uusintarikollisuus on laskenut kaikilla seurantamittareilla.

Kehitystyössä painopisteinä alaikäiset ja nuoret vangit sekä naisvangit

Vuoden aikana toiminnan kehittämisessä huomioitiin erityisesti nuoret ja alaikäiset vangit sekä naisvangit. Heille kohdennettuja palveluita ja tukitoimia sekä heidän sijoittamistaan vankilaan kehitettiin muun muassa laatimalla valtakunnalliset, yksikkökohtaiset ja osastokohtaiset palvelukartat, kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä restoratiivista työotetta sekä kehittämällä Vankiterveydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyötä.

Alaikäisille pojille perustettiin Vantaan vankilaan kuusipaikkainen tutkintavankiosasto ja Helsingin vankilaan perustettiin alaikäisille pojille nelipaikkainen vankeusvankien osasto. Perustettujen osastojen alaikäisten tarpeet huomioidaan esimerkiksi rangaistusajan suunnitelmassa ja kuntouttavassa toiminnassa.

Tehostetun valvonnan osastoilla rajoitetaan rikollisryhmien toimintamahdollisuuksia

Turvallisuustilanne vankiloissa säilyi hyvänä. Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ja katujengeihin kuuluvien ja niiden vaikutuspiirissä olevien vankien määrä on pysytellyt noin 200 henkilössä. Järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumista tukevan Exit-toiminnan piiriin tulleiden vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä on kasvanut koko ajan.

Rikosseuraamuslaitos on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin rikollisryhmien toimintamahdollisuuksien rajoittamiseksi sekä muun vankiyhteisön turvallisuuden ja henkilöstön työturvallisuuden takaamiseksi. Vuonna 2022 perustetuilla tehostetun valvonnan osastoilla on eriytetty järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvia vankeja muusta vankiyhteisöstä Riihimäen, Sukevan, Mikkelin ja Turun vankiloissa. Osastoilla voidaan jo arvioida saavutetun tavoitellun suuntaisia tuloksia.

Henkilöstön kuormitus näkyi korkeina sairaspoissaolomäärinä

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnalliseen tuloksellisuuteen vaikuttivat tavoitteisiin ja toiminnan laajuuteen nähden liian pieni henkilöstömäärä, sairauspoissaolojen korkea määrä ja uuden asiakastietojärjestelmän Rotin käyttöönotto. Rotin käyttöönotto on muun muassa vienyt henkilöstön työaikaa ja hidastanut asiakasprosesseja.

Vuonna 2022 sairauspoissaolot lisääntyivät voimakkaasti. Sairauspoissaolot olivat 18,6 työpäivää henkilötyövuotta kohden (2021: 15,5). Merkittävä sairauspoissaoloja lisännyt tekijä vuoden 2022 aikana oli korona. Mahdollisia muita sairauspoissaolojen lisääntymiseen vaikuttaneita tekijöitä ovat henkilöstöresurssivaje sekä merkittävät toimintaan vaikuttaneet muutokset kuten Rotin käyttöönotto ja organisaatiouudistus.

Rikosseuraamusalan nettokustannukset olivat 248,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Vuorokausi suljetussa vankilassa maksoi 233 euroa vankia kohden. Avolaitoksessa vastaava kustannus oli 181 euroa ja valvotussa koevapaudessa 58 euroa. Yhdyskuntaseuraamukset ovat huomattavasti edullisempia. Niistä kalleimmaksi yhteiskunnalle tulee valvontarangaistus, jonka kustannus oli noin 44 euroa vuorokaudessa. Yleisimmän yhdyskuntaseuraamuksen, yhdyskuntapalvelun, vuorokausihinta oli vuonna 2022 vain 13 euroa.

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pia Raassina-Terho, p. 029 56 88421, pia.raassina-terho@om.fi

erityisasiantuntija Mika Ulmanen, p. 029 56 88581, mika.ulmanen@om.fi

Avainsanat

Kuvat

Kuva: Rikosseuraamuslaitos
Kuva: Rikosseuraamuslaitos
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Läroavtalsmodell förenar två examina för väktare vid Brottspåföljdsmyndigheten som saknar utbildning – sommaranställda har möjlighet att börja studera redan på hösten9.3.2023 08:42:35 EET | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har i samarbete med Ylä-Savon ammattiopisto och Hyria sammanställt en läroavtalsutbildning som förbereder för grundexamen inom säkerhetsbranschen och fokuserar på arbete i fängelserna. Syftet är att bereda dem som arbetar som väktare i fängelser men har varken examen på andra stadiet eller examen inom brottspåföljdssektorn en flexiblare möjlighet att söka sig till utbildning inom brottspåföljdsbranschen och kvalificera sig för yrket.

Rikosseuraamuslaitoksen kouluttamattomille vartijoille kaksi tutkintoa yhdistävä oppisopimusmalli – kesätyöntekijöillä mahdollisuus opiskeluun jo syksyllä9.3.2023 08:41:06 EET | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on valmistellut yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston ja Hyrian kanssa turvallisuusalan perustutkintoon valmistavan ja vankilatyöhön painottuvan oppisopimuskoulutuksen. Tavoitteena on tarjota vankiloissa ilman toisen asteen tutkintoa tai rikosseuraamusalan tutkintoa vartijana työskenteleville mahdollisuus hakeutua joustavammin ammattiin pätevöittävään rikosseuraamusalan koulutukseen.

Minderåriga, unga och kvinnliga intagna i fokus när verksamheten utvecklades under 20222.3.2023 11:11:56 EET | Tiedote

Brottspåföljdsmyndighetens operativa resultat 2022 påverkades av att antalet anställda var för ringa i förhållande till verksamhetens målsättning och omfattning. Sjukfrånvaron var hög och det nya klientinformationssystemet Roti infördes. Säkerheten i fängelserna förbättrades genom att nya avdelningar med effektiviserad övervakning inrättades. I utvecklingen av verksamheten beaktades särskilt unga och minderåriga samt kvinnliga intagna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme