Suomen Kylätoiminta ry

Vuoden Kylä 2017 ja Kylätoiminnan Tiennäyttäjät palkitaan 2.9. Maaseutuparlamentissa

Jaa

Valtakunnallinen Vuoden Kylä ja kunniamaininnan saavat kylät palkitaan lauantai-iltana 2.9. Suomen historian ensimmäisen Maaseutuparlamentin gaalaillallisella Leppävirralla Pohjois-Savossa. Palkitsemisilla on pitkä perinne - kyseessä on jo 33. kerta. Suomen Kylätoiminta ry nimeää gaalaillallisella myös Kylätoiminnan Tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimijan ja Maaseutukasvon.

Kylätoiminnan Tiennäyttäjäksi valitaan henkilö, joka on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty vuodesta 1999 lähtien.

Maaseutuparlamentissa nimetään nyt 11. kerran myös Vuoden Maaseututoimija eli henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Tässä valinnassa ei painoteta pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Vuoden Maaseutukasvo -tunnustus annetaan henkilölle, joka on ollut julkisuudessa myönteisesti esillä kylätoimintaan ja maaseutuun liittyvissä asioissa, vahvistanut toimillaan tai esimerkillään maaseudun ja kylien kehittämisen profiilia sekä myönteistä julkisuuskuvaa ja tehnyt näin suomalaista maaseutuelämää tunnetuksi.

Nämä jaettavat tunnustukset kertovat koko Suomen yhteiskuntaa palvelevasta työstä.

Huomionosoitukset annetaan seuraaville (valintaperusteet samassa järjestyksessä jäljempänä):

- Kylätoiminnan Tiennäyttäjä: Kyläasiamies Henrik Hausen (Salo, Varsinais-Suomi)

- Kylätoiminnan Tiennäyttäjä: Kapteeni evp. Heikki Korkealaakso (Mäenpää, Kauhava, Etelä-Pohjanmaa)

- Kylätoiminnan Tiennäyttäjä: Rehtori (eläk.) Meeri Vaarala (Yläkemijoki, Rovaniemi, Lappi)

- Vuoden Maaseututoimija 2017: Projektityöntekijä Vuokko Jaakkola (Pieksämäki, Etelä-Savo)

- Vuoden Maaseutukasvo 2017: Hallituksen pj, filosofian tohtori Ilkka Herlin (Parainen, Varsinais-Suomi)

- Kunniamaininta Vuoden Kylän valinnassa: Taalintehdas - Dalsbruk (Kemiönsaari, Varsinais-Suomi)

- Kunniamaininta Vuoden Kylän valinnassa: Louhioja (Eno, Pohjois-Karjala)

- Vuoden Kylä 2017: Eskola (Kannus, Keski-Pohjanmaa)

Kylätoiminnan Tiennäyttäjäksi valitaan vuosittain kolme henkilöä, jotka ovat olleet pitkäaikaisesti kehittämässä kylätoiminnan valtakunnallista ja alueellista toimintaa.

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2017: Kyläasiamies Henrik Hausen (Salo, Varsinais-Suomi)

Henrik Hausen on varsinainen kylätoiminnan puuhamies vuodesta 1986 lähtien. Hän on monitoimiosaaja niin kylien kehittämisessä, Leader-toiminnassa kuin maaseutututkimuksessa. Hän on toiminut mm. maatalouslomittajana, aktiivina eri kyläyhdistyksissä sekä Etelä-Savon maakunnallisena kyläasiamiehenä vuosia ennen siirtymistään Salon kaupungin kyläasiamieheksi.

Hausen tunnetaan kansalaistoimijana, ahkerana kirjoittajana ja kolumnistina, opettajana ja luennoitsijana. Hän on ollut useita vuosia Päijänne-Leaderin hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana, vuodesta 2014 lähtien Varsinais-Suomen Kylät ry:n hallituksen jäsenenä ja Suomen Kylätoiminta ry:n kyläjaoston monivuotisena asiantuntijana.

Henrik Hausenille on toimijana ominaista avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen tiedottaminen. Tätä hän on toteuttanut yhteiskunnallisena keskustelijana ja kirjoittajana. Hän on antanut vahvan panoksen kylätoiminnan valtakunnallisiin ohjelmiin ja työryhmiin.

Ja työ jatkuu edelleen. Salon alueen kylätoiminta on noussut aivan uuteen kukoistukseen Henrikin aikana. Henrik ”Henkka” Hausen on onnistunut työssään oivasti yhdistämään kaupungin ja sitä ympäröivän maaseudun kylätoiminnan. Hänen toimintansa perustuu kylätason työn kunnioittamiseen, laajemman toimintaympäristön ymmärtämiseen ja näiden yhteensovittamiseen.

Yhteystiedot: Kyläasiamies Henrik Hausen, puh. 044 778 7715, henrik.hausen@salo.fi

Lisätietoja: Tauno Linkoranta, puh. 044 303 9990, tauno.linkoranta@vskylat.fi

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2017: Kapteeni evp. Heikki Korkealaakso (Mäenpää, Kauhava, Etelä-Pohjanmaa)

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtajan Heikki Korkealaakson ansiot pitkäaikaisena maakunnallisena kylävaikuttajana ja pyyteetön työ oman kylän parissa vuosikymmenien ajan tuovat hänelle tunnustuksen Kylätoiminnan Tiennäyttäjänä. Korkealaakso on pitkän linjan kyläkehittäjä, joka uskaltaa laittaa itsensä likoon vaikeissakin paikoissa.

Kapteeni evp. Korkealaakso on tehnyt uraauurtavaa työtä kylien hyväksi sekä omalla kotiseudullaan Kauhavalla että maakunnallisessa yhteistyössä ja verkostojen luomisessa. Hän on ollut ja on yhä edelleen kylien ja kylätoiminnan eduntekijä lukuisissa luottamustehtävissä niin kunta- kuin maakuntatasolla.

Heikki on toiminut oman kylänsä Ruotsalan kyläyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1999-2005 ja edelleen vuodesta 2007 alkaen, Eteläpohjalaiset Kylät ry:n hallituksessa vuodesta 2003 lähtien ja sen puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Leader-ryhmä Aisaparin hallituksessa hän on toiminut kuusi vuotta ja ollut mukana useassa kehittämishankkeessa. Kehittämistyö Kauhavan Kehittämisyhdistyksessä on ollut merkittävää ja tämäkin työ jatkuu yhä edelleen. Heikin pyyteetön ja yhteisöllinen toiminta käy esimerkistä meille kaikille.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja, kapteeni evp. Heikki Korkealaakso, puh. 044 327 2191, Mesikuja 5, 62200 Kauhava heikki.korkealaakso@gmail.com

Lisätietoja: Päivi Kultalahti, puh. 0400 239 359, paivi.kultalahti@aisapari.net

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2017: Rehtori (eläk.) Meeri Vaarala (Yläkemijoki, Rovaniemi, Lappi)

Meeri Vaarala on Rovaniemen ja Lapin todellinen voimanainen, pitkän linjan aluekehittäjä ja Tiennäyttäjä Yläkemijoelta.

Vaarala on perusopetuksen lehtori Yläkemijoen koulussa ja toiminut työnsä ohella vuodesta 2001 Yläkemijoen aluelautakunnan aluesihteerinä ja vuodesta 2014 lähtien alueellisten palvelujen johtajana ja Rovaniemen aluelautakuntien esittelijänä.

Meeri on vaikuttanut merkittävästi omalla työpanoksellaan ja asukaslähtöisellä toimintatavallaan 20-vuotisen Yläkemijoen aluelautakunnan syntymiseen ja kehittymiseen vakinaiseksi toimijaksi. Erityisesti Meeri on aluelautakuntatyössä painottanut asukkaiden omaehtoisen työn tukemista ja jokivarren elinvoiman parantamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelua ja toteuttamista.

Hän on toiminut myös merkittävissä kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä. Lisäksi hän toimii edelleen aktiivisesti Yläkemijoki-alueen kolmannen sektorin ja yritysmaailman luottamustehtävissä.

Meeri Vaarala on sitkeä puurtaja, joka on tehnyt pyyteettä töitä Rovaniemen kylien eteen. Hän on toiminnan nainen, joka tekee myös itse. Meeri on panoksensa antanut ja hänen on aika välillä hengähtää. Mutta malttaakohan Meeri – sepä jää nähtäväksi.

Yhteystiedot: Meeri Vaarala, puh. 040 56933971, Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski, meerivaarala@gmail.com

Lisätietoja: Pirjo Riskilä, puh. 040 149 5919, lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Suomen Kylätoiminta ry antaa Maaseututoimija-tunnustuksen henkilölle, joka on ansioituneesti kehittänyt maaseutua ja saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä.

Maaseututoimija 2017: Projektityöntekijä Vuokko Jaakkola (Pieksämäki, Etelä-Savo)

Vuokko Jaakkola on innovatiivinen kehittäjä ja tekijä, joka on työskennellyt lehtitaloissa, kehittämishankkeissa ja kyläasiamiehenä. Hänen kaikkea tekemistään ohjaa rakkaus asiaan ja parhaaseen tulokseen pääseminen. Olkoon kyseessä sitten pienyritysten kehittäminen, verkostojen rakentaminen, lehden päätoimittajuus, maaseudun kehittämistyö, uusien lähipalvelujen luominen tai kylien elinvoimaisuus.

Jaakkolan työn tuloksena on Pieksämäelle syntynyt valtakunnallisestikin merkittävä yhteistyöorganisaatio sekä pysyvä sopimus- ja menettelytapa kylien ja Pieksämäen kaupungin välille. Hän on ollut vahvasti mukana juurruttamassa asukkaiden osallisuuden malleja ja vahvistamassa lähidemokratiaa.

Vuokko on primus moottori, joka saa omalla toiminnallaan ja esimerkillään muutkin innostumaan ja sitoutumaan asioihin. Jaakkola on myös intohimoinen leipuri ja kotimaisen marjan suuri rakastaja.

Yhteystiedot: Vuokko Jaakkola, puh. 0500 341 599, Kuopiontie 16, 76150 Pieksämäki, jaakkola.vuokko@gmail.com

Lisätietoja: Mervi Lintunen, puh. 040 960 7976, mervi.lintunen@pieksamaenkylat.fi

Vuoden Maaseutukasvo -tunnustus annetaan henkilölle, joka on ollut julkisuudessa myönteisesti esillä kylätoimintaan ja maaseutuun liittyvissä asioissa, vahvistanut toimillaan tai esimerkillään maaseudun ja kylien kehittämisen profiilia sekä myönteistä julkisuuskuvaa ja tehnyt näin suomalaista maaseutuelämää tunnetuksi.

Maaseutukasvo 2017: Hallituksen puheenjohtaja, filosofian tohtori Ilkka Herlin (Parainen, Varsinais-Suomi)

Suomen Kylätoiminta ry on myöntänyt Vuoden Maaseutukasvo 2017 -tunnustuspalkinnon nyt kuudennen kerran ja sen saa fil. tri, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin Paraisilta, Varsinais-Suomesta.

Ilkka Herlin on sekä toimintansa että oman yhteisöllisen elämänsä kautta osoittautunut erinomaiseksi maaseudun puolestapuhujaksi, joka ehdottomasti ansaitsee Vuoden maaseutukasvo -tunnustuksen.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Petri Rinne, puh. 050 599 5229, petri.rinne@kylatoiminta.fi

Kunniamaininta Vuoden Kylän valinnassa: Taalintehdas - Dalsbruk (Kemiönsaari, Varsinais-Suomi, asukkaita 1 200, lähin kaupunki Salo 75 km)

Taalintehdas on entinen Dragsfjärdin kuntakeskus, joka on omaksunut uuden roolin yhtenä Kemiönsaaren kunnan kylänä vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen. Kylän keskeinen yhteistyölinkki on Taalintehtaan Kyläyhdistys, joka toimii alueen lukuisten yhdistysten verkottajana. Taalintehtaan kyläyhdistys (320 jäsentä) on vahvistanut kotiseudun arvoa ja tunnettavuutta.

Taalintehtaalla on pitkä ruukki- ja teollisuushistoria aidosti kaksikielisenä kyläyhteisönä. Meri ja satama ovat myös keskeinen osa kylän vetovoimaista ympäristöä. Kyläympäristö on ikuistettu myös upeaksi kyläkirjaksi. Kylän keskeinen kohtaamispaikka on tori ja sitä symboloi kyläläisten rakentama esiintymislava.

Taalintehtaan kylä houkuttelee kävijöitä monilla isoilla kulttuuritapahtumillaan. Näitä ovat mm. Baltic Jazz, Norpas-festivaali, September Open). Kylän lähipalvelutarjontaa on pystytty laajentamaan hyvälle tasolle. Taalintehtaan "pieni" 45 oppilaan suomenkielinen koulu julistettiin OAJ:n toimesta Vuoden kouluksi 2015.

Kylällä on vahva monikulttuurisuuden ja yhdessä tekemisen meininki, joka ylittää kielirajat; Maahanmuuttajien myötä kylä on entistä monikulttuurisempi ja kotouttamisesta on tullut arkipäivää. Taalintehtaan toiminta maahanmuuttajien kotouttamisessa käy esimerkiksi muille.  Paikkakunnalle muuttaneet, monet osa-aikaiset asukkaat sekä tuhannet kesäasukkaat ja matkailijat ovat tae sille, että Taalintehdas on viihtyisä ja kodikas asuinpaikka kaikille jatkossakin.

Yhteystiedot: Leif Lindgren, puh. 0400 345321, leif.lindgren@iki.fi

Lisätietoja: Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta, puh. 044 303 9990, tauno.linkoranta@vskylat.fi

Kylän kotisivut: https://fi-fi.facebook.com/DalsbruksByalag/

Kunniamaininta Vuoden Kylän valinnassa: Louhiojan kylä (Eno, Pohjois-Karjala, asukkaita 600, lähin kaupunki Joensuu 32 km)

Louhiojan kylä on erinomainen esimerkki hyvähenkisen ja lapsirikkaan kylän aktiivisesta toiminnasta muuttuvassa maailmassa. Kylä on kulttuurikylä, lasten ja nuorten elinvoiman kylä. Tekemisessä heijastuu yhteistoiminta ja pyyteetön talkootyö. Kylä on sovun ja kunnioituksen kylä.

Louhiojalla on tulevaisuuteen suuntautuva kyläsuunnitelma, jonka laatimisprosessi on ollut laaja kumppaneiden kanssa. Siinä on mukana kyläkaava, ympäristö ja turvallisuussuunnitelmat. Kyläsuunnitelmaa on toteutettu vuodesta 2008 lähtien määrätietoisesti kehittämishankkeiden kautta. Kylälle on luotu toimiva yhteistyö-/toimintamalli Joensuun kaupungin kanssa.

Kylän viimeaikaiset voimannäytteet ovat kulttuuritoiminnan järjestäminen ja siihen liittyen Kulttuuriyhdistys Louhen Louhitalo ja sen kunnostaminen toimintakeskukseksi, Louhiojan kyläkoulu (6 opettajaa, 100 lasta) sekä asukashankinta, kyläkaavoitus ja tonttitarjonta.

Louhioja on kulttuurisesti monimuotoinen kylä, jossa erilaisia tapoja olla ja elää ymmärretään ja kunnioitetaan. Kylällä toteutetaan kuin yhteisestä sopimuksesta syrjimättömyyden periaatetta, joka perustuu erilaisten ihmisten sopuisaan yhteiseloon. Louhiojalla on tilaa olla, tehdä ja luoda rohkeasti uutta. Se pitää kylän ja sen kulttuurin liikkeessä ja ovet avoimina uusille tulijoille.

Yhteystiedot: Anni Rannikko, puh. 050 572 0281, anni.rannikko@uef.fi

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan kyläasiamies Johanna Junno, puh. 044 2940 800, johanna.junno@kylat.fi

Kylän kotisivut: www.louhioja.net

Vuoden Kylä 2017: Eskola (Kannus, Keski-Pohjanmaa, asukkaita 450, lähin kaupunki Kannus)

Kylä tunnetaan nykyaikaisena ja uskaliaana kylänä, jonka voimannäytöt ovat erittäin vahvat.

Eskolan kylä on saanut kunnian olla Vuoden Kylä jo 16 vuotta aikaisemminkin. Eskola ei jäänyt makaamaan laakereille, vaan toimintaa, kehitystä ja uusia ideoita on syntynyt roppakaupalla useammankin kylän edestä. Eskola ei lannistu vastoinkäymisten edessä, vaan etsii ongelmiin ratkaisut. Kylä ottaa aina avoimesti vastaan uudet ideat, eikä koskaan sano ”ei”. Eskola pitää huolta koko kylästä: ”Hoidamme ja opetamme lapsemme, työllistämme nuoret, palvelemme ikäihmiset ja kuuntelemme kyläläisten tarpeita toimien niiden pohjalta”.

Eskola on kylä, joka on ottanut vastuun omasta tulevaisuudestaan ryhtymällä tuottamaan itse tarvitsemansa palvelut. Kylä on mm. pitkäjänteisesti kehittänyt kylätalokonseptia. Kylä omistaa oman palveluyrityksen ja on sitä kautta vahva toimija mm. SOTE-uudistuksessa ja lähipalvelujen järjestämisessä. Kyläyhtiön liikevaihto on noin 300 000 euroa. Kylällä on palvelusopimus kunnan kanssa.

Viimeaikaiset voimannäytteet voidaan tiivistää seuraaviksi: Eskolan Kyläpalvelu Oy, Eskolan kesäteatteri, Eskolan kyläkoulu ja Hankikukko ry sekä Eskolan Kehitys osakeyhtiö, joka hoitaa tonttien rakentamista, myyntiä ja markkinointia. Yhteistyö alueen Leader-ryhmien kanssa on mallikasta ja mahdollistanut mittavan hanketoiminnan.

Eskolan kylän arvot ovat tätä päivää; yhteistyö, yhteisöllisyys, yrittäminen, yhteiskunnallinen osallistuminen – pienikin kylä voi vaikuttaa kehityksen suuntaan. Kylän vahva paikallinen identiteetti, omaleimaisen kulttuurin arvostus ja voimakas usko itseen kantavat Eskolan kylää vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteystiedot: Miia Tiilikainen, puh. 044 947 9102, palvelevayhteiso@saunalahti.fi

Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan kyläasiamies Esa Erkkilä, puh. 040 516 2240, esa.erkkila@kotinet.com

Kylän kotisivut: www.eskolankyla.fi

Yhteyshenkilöt

Pääsihteeri Risto Matti Niemi
puh. 050 599 5229
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi

Viestijä Marjut Haapanen
puh. 040 717 5731
marjut.haapanen@kylatoiminta.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kylätoiminta ry
Suomen Kylätoiminta ryhttp://www.kylatoiminta.fi

Suomen Kylätoiminta ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen järjestö. Toimimme paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä ja edistämme kylien elinvoimaisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kylätoiminta ry

VUODEN KYLÄ 2016 JA KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄT PALKITAAN 11.9.201611.9.2016 14:00:00 EESTKutsu

TIEDOTE /HUOM: Embargo 11.9.2016 klo 14.00/. Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2016 ja kunnianmaininnan saavat kylät palkitaan nyt jo 32. kerran. Palkitseminen tapahtuu sunnuntaina 11.9.2016 paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAALI - juhlaseminaarissa Heinolassa. Suomen Kylätoiminta ry nimeää juhlaseminaarissa myös Kylätoiminnan Tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimijan ja Vuoden Maaseutukasvon.