Vuokra-asuntomarkkinoiden vahva veto jatkuu koronasta huolimatta

Jaa

Vuokra-asuntomarkkinoiden kehitys jatkuu vahvana koronan synkentämistä talousnäkymistä huolimatta. Sijoittajien halukkuus investoida vuokra-asuntoihin on vahva, ja rakennuskustannusten odotetaan helpottavan, kun rakentaminen muilla sektoreilla hiljenee. Tonttien saatavuuden ohella rahoituksen saatavuus on nyt nousemassa yhdeksi asuntorakentamisen pullonkaulaksi. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan korona siirtää vuokra-asuntokysynnän painopistettä suurempiin asuntoihin ja hintatasoltaan matalammille alueille.

”Vuokra-asuntomarkkinassa koronan vaikutukset ovat pysyneet vielä vähäisinä, mutta tilausta näyttää olevan nyt aiempaa enemmän isoille asunnoille etätyön lisäännyttyä. Paine pieniä asuntoja kohtaan ei ole kuitenkaan hellittämässä, koska vuosien varrella tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan niiden kysyntään. Erityisesti kasvukeskuksissa vuokra-asuntotuotantoa olisi lisättävä, mutta pullonkaulana – kuten aiempinakin vuosina – on puute investointikelpoisista tonteista. Nyt olisi erinomainen aika hyödyntää kiinteistönomistajan kaavanvalmisteluresursseja, jolla nopeutetaan kaava- ja tonttituotantoa kasvualueilla. Myös EU:n elvytysrahaa tulisi kohdentaa voimakkaasti kunnallisteknisiin investointeihin tonttien rakentamiskelpoisuuden vauhdittamiseksi”, toteaa Aija Tasa RAKLIsta.

Vuokrakysyntä ylläpitää sijoittajien kiinnostusta vuokra-asuntoihin

Vuokra-asuntosijoittaminen kiinnostaa edelleen monenlaisia toimijoita. Noin kaksi kolmesta barometrivastaajasta odottaa instituutiosijoittajien sekä kotimaisten kiinteistörahastojen ja -yhtiöiden kasvattavan vuokra-asuntosijoituksiaan tulevan vuoden aikana. Näissä sijoittajaryhmissä investointien kasvua odottavien vastaajien määrä on nyt hieman viime kevättä suurempi. Myös kansainvälisten sijoittajien sijoitusten kasvuun uskoo yli puolet vastaajista. Vuokra-asuntosijoitusten kasvua siivittää etenkin vuokra-asuntojen vahva kysyntä kasvukeskuksissa.

Korona kasvattaa hintatasoltaan matalampien alueiden ja isompien asuntojen kysyntää

Barometri kartoitti tällä kertaa myös koronapandemian vaikutuksia vuokra-asuntojen kysyntään. Kolme neljästä vastaajasta arvioi koronan kasvattavan vuokra-asuntokysyntää etenkin hintatasoltaan matalammilla alueilla, kun taas kalliimpien alueiden kysynnän ennakoidaan pysyvän ennallaan tai jopa laskevan. Kysynnän ennakoidaan vahvistuvan kaikenkokoisissa asunnoissa, mutta kasvu on voimakkainta suurissa asunnoissa: kolmioiden ja sitä suurempien huoneistojen kysyntään odotti kasvua lähes 60 prosenttia vastaajista, kun vastaavasti yksiöiden kysynnän kasvua odottaa reilu 40 prosenttia vastaajista. Kysyntää ohjaa niin etätyön ja -opiskelun lisääntyminen kuin vuokralaisten maksukykyyn vaikuttava taloustilanne.

Pienten asuntojen vuokrien nousuvauhti hiipuu, suuremmissa käänne ylöspäin

Suurimpien kaupunkien vuokramarkkinoita on viime vuosina leimannut kysynnän painottuminen ennen kaikkea pieniin asuntoihin, joissa vuokrat ovat nousseet, kun taas suuremmissa asunnoissa vuokraodotukset ovat olleet tasaisia tai laskusuuntaisia. Yksiöiden ja kaksioiden vuokrien odotetaan edelleen nousevan suuria asuntoja vahvemmin, mutta nyt pienten asuntojen vuokrien nousuun uskovien vastaajien osuus oli lähes kaikissa kaupungeissa viime kevättä matalampi. Suurissa asunnoissa taas odotukset ovat nyt kautta linjan viime kevättä nousujohteisempia.

Kasvukolmio erottautuu muista kaupungeista

Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun vuokra-asuntomarkkinoiden kehitys on viime vuosien aikana erottautunut selkeästi muista suurista kaupunkiseuduista. Tuoreessa barometrissa erot ovat kasvaneet edelleen: Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun pienten asuntojen vuokraodotukset vaihtelivat ollen selkeästi positiivisia. Oulussa taas odotukset vuokrista olivat vain hieman positiivisia ja Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lahdessa selkeästi negatiivisia. Suurissa asunnoissa asiantuntijoiden näkemykset vaihtelivat pienten asuntojen tapaan, mutta vuokraodotukset olivat edelleen selkeästi matalampia. Kasvukolmion kaupungeissa myös suurten asuntojen vuokrien odotetaan ennemmin nousevan kuin laskevan, kun taas muissa kaupungeissa, kuten Oulussa ja Jyväskylässä, suurten asuntojen vuokraodotukset olivat merkittävästi negatiivisia.

Rakentamisen kustannusten ennakoidaan helpottavan, rahoituksen saatavuus kiristyy, tonttitarjonta sakkaa edelleen

Rakennuskustannusten ja työvoiman saatavuuden arvioidaan nyt olevan vuokra-asuntorakentamisen kannalta selkeästi suotuisammassa tilanteessa kuin parin viime vuoden aikana toteutetuissa kyselyissä. Rakentamisen kokonaiskustannusten odotetaan pysyvän suurin piirtein nykytasollaan, ja noin joka kolmas vastaaja odottaa materiaali- ja tarvikekustannuksien jopa hieman laskevan. Sen sijaan rahoituksen saatavuus on nousemassa vuokra-asuntorakentamisen yhdeksi pullonkaulaksi: 56 prosenttia vastaajista arvioi rahoituksen saatavuuden vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista joko jonkin verran tai merkittävästi, ja yli 40 prosenttia ennakoi rahoituskustannusten nousevan. Selkeästi yli 60 prosenttia vastaajista kokee myös tonttien saatavuuden vaikeuttavan edelleen vuokra-asuntotarjonnan kasvattamista.

RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa alan asiantuntijoiden odotuksia vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä. Barometrikysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa, ja siihen vastasi 57 vuokra-asuntomarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 200 000 vuokra-asuntoa. Kyselyn toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

Lisätietoja: 
Aija Tasa, 050 327 2077, johtaja, RAKLI, asuminen 
Hanna Kaleva, 040 555 5269, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

RAKLI ry
Annankatu 24
00100 Helsinki

http://www.rakli.fi/

RAKLI - Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmistamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta RAKLI ry

RAKLIn selvitys: Kiinteistön omistamisen verorasitus kasvanut merkittävästi 2000-luvulla13.1.2021 08:00:00 EETTiedote

RAKLIn teettämän kiinteistön omistamisen veroselvityksen mukaan kiinteistön omistamisen verorasitus on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa ylläpitoon sisältyvät verot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Kiinteistövero, joka on kiinteistön omistamisen suurin kuluerä, on noussut asuinkerrostaloissa Helsingissä ja Tampereella yli 2,5-kertaiseksi 2000-luvun aikana.

RAKLI: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ei ole yltämässä kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa11.1.2021 10:00:00 EETTiedote

RAKLIn yhdyskunta ja infra -johtoryhmä on huolissaan siitä, että käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on ajautunut kauaksi alkuperäisistä tavoitteistaan. Uudistuksen käynnistyttyä kaksi vuotta sitten tavoitteena oli ajantasaistaa ja yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää sekä vähentää kaavatasoja. Nyt uudistus on etenemässä täysin päinvastaiseen suuntaan. RAKLIn johtoryhmä kysyykin, onko kunnianhimo kadonnut ja lakivalmistelu siirtynyt vain paikkailemaan sekä täydentämään vanhaa?

RAKLIn kysely työympäristöjen tulevaisuudesta: Käyttäjäkokemus, yhteisöllisyys ja tilaratkaisujen joustavuus korostuvat28.12.2020 06:00:00 EETTiedote

RAKLIn toteuttaman kyselyn mukaan toimistotilojen käyttäjät ja tilojen vuokranantajat odottavat koronatilanteen rauhoittumista ja paluuta uuteen toimistoelämään. Yritykset uskovat, että jatkossa etätyön määrä kasvaa ja toimiston tilat muuttuvat yhteisöllisimmiksi. Epävarmuus tulevaisuudesta kasvattaa joustavien vuokrasopimusten suosiota.

RAKLIn pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden suhdannetiedote 2/2020: Rakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu vilkkaana – kiihtyvä koronapandemia tuo riskejä ensi vuoteen2.12.2020 07:30:00 EETTiedote

Rakentamisen määrä Suomessa kasvaa vuonna 2020. Kehitys on poikkeava muista suurista elinkeinosektoreista ja harvinaista myös kansainvälisesti. Pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinat ovat pysyneet vilkkaana kuluvana vuonna. Tällä on ollut keskeinen merkitys Suomen rakentamisen hyvälle kehitykselle. Ensi vuonna pääkaupunkiseudun rakentamisen ennakoidaan pysyvän ennallaan, vaikka koko Suomessa rakentaminen vähenee selvästi. Kiinteistökauppamarkkinoilla on näkyvissä pientä piristymistä. Sijoittajia kiinnostavat erityisesti asunnot, yhteiskuntakiinteistöt, logistiikka ja prime-toimistot.

RAKLI: Vuokrasääntelyllä ei ratkaista asuntomarkkinoiden ongelmia25.11.2020 14:28:06 EETTiedote

Asumiskeskustelu on usein vastakkainasettelua ja syyllisten etsintää. Tänä syksynä syyttävä sormi on osoittanut sijoittajiin ja rakennuttajiin. Heidän väitetään tekevän pieniä ja toimimattomia asuntoja, joissa asutaan vain pakosta. Avuksi huudetaan sääntelyä, rakentamisen laatujärjestelmiä sekä ARA-tuotannon lisäämistä kohtuuhintaisuuden takuuksi. Nyt keskusteluun on nostettu jonkin asteisen vuokrasääntelyn palauttaminen, mikä olisi asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta tuhoisaa. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan RAKLIn johtaja Aija Tasa tyrmää ehdotuksen vuokrasääntelystä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme