Finanssiala ry

Vuosi 2021 oli tuottoisa erityisesti osakerahastoihin sijoittaneille – Yhteenlaskettu rahastopääoma päätyi vuoden lopussa 159 miljardiin

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2021 yhteensä 9,1 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 159 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Joulukuussa rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 494 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 160 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 93 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin tehtiin uusia sijoituksia yhteensä 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 134 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 56 miljoonaa euroa. Vuoden aikana kaikkiin rahastoluokkiin kertyi uusia sijoituksia.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2021

Osakerahastot

160

1 183

63 954

Yhdistelmärahastot

163

2 425

33 460

Pitkän koron rahastot

-56

919

32 685

Lyhyen koron rahastot

93

3 463

18 700

Vaihtoehtoiset rahastot

134

1 084

10 053

YHTEENSÄ

494

9 075

158 852

Vuosi 2021 oli osakerahastosijoittajalle tuottoisa vuosi. Maailmantalouden elpyminen jatkui, vaikka rokotusohjelmista huolimatta koronapandemia pitkittyi. Keskuspankit jatkoivat elvytystoimia ja valtiot päättivät uusista talouden tukipaketeista. Kuluttajien luottamus vahvistui. Yritykset julkistivat aiempaa vertailukautta ja odotuksia parempia tuloslukuja. Talouden myötätuulen siivittämänä kaikki keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat.

Maailmantalouden elpymisen myötä inflaatiovauhti kiihtyi. Globaalin kysynnän kasvu, logistiikka- ja alihankintaketjujen vaikeudet sekä teollisuuden komponenttipula nostivat kuluttajahintoja. Erityisesti sähkön ja kaasun hinnat nousivat.

Yhdysvalloissa inflaatio kiihtyi poikkeuksellisen korkealle tasolle. Syksyllä Yhdysvaltain keskuspankki päätti nopeuttaa arvopapereiden osto-ohjelman päättymistä. Myös euroalueen inflaatio kiihtyi ja Euroopan keskuspankki ilmoitti joulukuussa supistavansa arvopapereiden osto-ohjelmaansa. Euroopan keskuspankin haasteena on kuitenkin euroalueen maiden rakenteelliset ongelmat.

Kehittyvillä markkinoilla Kiinan kiinteistösektorin investoinnit ovat vähentyneet ja huoli rakennus- ja kiinteistösektorin taloudellisesta tilasta kasvanut. Lisäksi Kiinan keskushallinnon teknoyhtiöihin kohdistama lisäsääntely loi epävarmuutta Aasian markkinoille.

Korkosijoittajalle vuosi 2021 oli haastava. Korot nousivat vuoden aikana, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Korkosijoittaja sai tuottoja pääasiassa korkeariskisistä yrityslainoista. Eniten nettomerkintöjä tehtiin lyhyen koron rahastoihin. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyi voittovaroja, joille etsittiin negatiivisen korkotason oloissa positiivista korkotuottoa.

”Vuosi 2021 jää osakerahastojen historiaan poikkeuksellisen tuottoisana vuotena. Osakerahastoluokat tuottivat erinomaisia vuosituottoprosentteja. Talousympäristö on kuitenkin asteittain muuttumassa. Ennusteiden valossa talouskasvu jatkuu aiempaa maltillisempana. Keskuspankkien mittava määrällinen elvytys supistuu tai päättyy kokonaan. Korkosijoittajan haasteet jatkuvat edelleen muuttuvassa korko- ja inflaatioympäristössä”, arvioi asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

”Vuoden 2021 nettomerkintöjen perusteella rahastosijoittajat ovat yleisesti hajauttaneet pääomiaan globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin, joten sijoitusriskit selvästi tunnistetaan”, Somerla summaa.

Osakerahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 292 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 252 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,35). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

47

77

7 650

24 %

Pohjoismaat

137

345

9 294

29 %

Eurooppa

-223

-802

7 114

24 %

Pohjois-Amerikka

60

409

8 350

33 %

Japani

5

-118

667

9 %

Tyynenmeren alue

6

177

985

9 %

Kehittyvät markkinat

-29

-551

6 016

10 %

Maailma

155

1 741

22 132

25 %

Toimialarahastot

3

-94

1 748

22 %

YHTEENSÄ

160

1 183

63 954

 

Pitkän koron rahastoissa varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 41 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 95 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 4,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,67).

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

41

135

5 950

-2,6 %

Luokitellut yrityslainat EUR

11

486

9 868

-0,7 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-12

38

3 760

2,9 %

Valtioriski maailma

10

41

165

2,9 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-54

367

7 748

1,6 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-10

179

1 880

4,0 %

Kehittyvät markkinat

-41

-327

3 313

1,2 %

YHTEENSÄ

-56

919

32 685

 

Rahastoraportti, joulukuu 2021

Markkinakatsaus, joulukuu 2021

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Lukiolaisten Talousgurun alkukilpailussa ennätykselliset 151 lukiota – ”Ei tuntunut niin vaikealta!”12.1.2022 14:16:06 EET | Tiedote

Lukiolaisten Talousguru-kilpailun alkukilpailu käytiin 12.1. aamupäivällä eri puolilla Suomea. Kilpailu järjestettiin ylioppilaskirjoitusten tapaan kaikissa lukioissa samaan aikaan. Helsingissä 9.3. pidettävään loppukilpailuun valitaan alkukilpailun perusteella 14 finalistia. Talousguru on vuotuinen lukiolaisten talousosaamista mittaava ja sitä esiin nostava kilpailu. Lukiolaiselle se on mahdollisuus varmistaa palkinnoksi opiskelupaikka peräti 8 suomalaisessa yliopistossa.

Finanssialan teesit aluevaaleihin julki - uurnille nyt varmistamaan palvelun taso ja lupauksen laatu5.1.2022 11:40:43 EET | Tiedote

FINANSSIALAN TEESIT ALUEVAALEIHIN 2022 Kansalaisten mahdollisuutta yhdenvertaiseen hoitoon ja hoivaan ajoissa on parannettava. Tämä taataan sujuvalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella. Palveluiden yhtenäinen taso eri puolilla Suomea on turvattava valtakunnallisella ohjauksella. Hyvinvointialueiden on kerrottava selkeästi järjestämiensä palveluiden palvelutasot, jotta kansalainen voi saada tietää, mistä vastaa julkinen sektori ja mikä on omalla vastuulla. Kansalaisella on oltava mahdollisuus täydentää palveluja omalla rahoituksellaan yksityisen sektorin palveluja hyödyntäen. Palvelusetelin käyttöä on lisättävä. Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan Päivi Lunan kolumni: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tarve on ollut selkeä jo pitkään ja nyt uudistus on etenemässä. Tammikuun aluevaaleissa ratkotaan, kuka määrää kaapin mallin ja sen paikan. Ketkä valitaan luomaan palvelutasojen sisältöjä ja lunastamaan lupauksia? Tulevilla aluevaltuustoilla on suuret päätökset ede

FA:n raportti: Pankkien vakavaraisuussääntelyllä on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä – sääntelyn on tuettava sekä rahoitusvakautta että kestävää talouskasvua4.1.2022 12:02:56 EET | Tiedote

Finanssikriisin jälkeen luodut säädökset ovat vahvistaneet pankkisektorin häiriönsietokykyä. Pankkien sääntely ja sille asetetut tavoitteet kehittyvät jatkuvasti. Uusien säädösten keskeinen tavoite on luoda edellytyksiä kestävälle talouskasvulle pankkien häiriönsietokyvyn parantamisen ohella. Finanssiala ry:n (FA) asiantuntija Jussi Kettunen on laatinut raportin pankkien vakavaraissääntelyn roolista vihreän siirtymän mahdollistamisessa. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut kestävän rahoituksen taksonomia luo ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle yhteisen kriteeristön. Kestäville sijoituskohteille on rahoitusmarkkinoilla suurta kysyntää, ja taksonomiaa hyödyntämällä yritykset voivat erottua edukseen. Huomioitavaa on, että taksonomia ei kiellä mitään taloudellista toimintaa. Taksonomia tulee olemaan elävä työkalu, joka kehittyy vuosien mittaan. Finanssiala ry pitää tärkeänä taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille ja määrittelyjen yhdenmukaistamista. Taksonomi

Tarkennus tiedotteeseen: Suojalasit ja järki päässä kohti uutta vuotta27.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaattona vain kello 18-02. Ilotulitteiden käyttöpaikka tulee valita huolella suosien syrjäisiä ja aukeita paikkoja- Lemmikkiä ei kannata ottaa mukaan katsomaan ilotulituksia. Erityisesti astmaa ja muita kroonisia keuhkosairauksia sairastavien sekä lasten kannattaa katsoa ilotulitteita etäältä. Vammat ja vahingot voi välttää käyttämällä suojalaseja sekä noudattamalla ilotulitteiden käyttöohjeita.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme