Finanssiala ry

Vuosi 2021 oli tuottoisa erityisesti osakerahastoihin sijoittaneille – Yhteenlaskettu rahastopääoma päätyi vuoden lopussa 159 miljardiin

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2021 yhteensä 9,1 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 159 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Joulukuussa rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 494 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 160 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 93 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin tehtiin uusia sijoituksia yhteensä 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 134 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 56 miljoonaa euroa. Vuoden aikana kaikkiin rahastoluokkiin kertyi uusia sijoituksia.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2021

Osakerahastot

160

1 183

63 954

Yhdistelmärahastot

163

2 425

33 460

Pitkän koron rahastot

-56

919

32 685

Lyhyen koron rahastot

93

3 463

18 700

Vaihtoehtoiset rahastot

134

1 084

10 053

YHTEENSÄ

494

9 075

158 852

Vuosi 2021 oli osakerahastosijoittajalle tuottoisa vuosi. Maailmantalouden elpyminen jatkui, vaikka rokotusohjelmista huolimatta koronapandemia pitkittyi. Keskuspankit jatkoivat elvytystoimia ja valtiot päättivät uusista talouden tukipaketeista. Kuluttajien luottamus vahvistui. Yritykset julkistivat aiempaa vertailukautta ja odotuksia parempia tuloslukuja. Talouden myötätuulen siivittämänä kaikki keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat.

Maailmantalouden elpymisen myötä inflaatiovauhti kiihtyi. Globaalin kysynnän kasvu, logistiikka- ja alihankintaketjujen vaikeudet sekä teollisuuden komponenttipula nostivat kuluttajahintoja. Erityisesti sähkön ja kaasun hinnat nousivat.

Yhdysvalloissa inflaatio kiihtyi poikkeuksellisen korkealle tasolle. Syksyllä Yhdysvaltain keskuspankki päätti nopeuttaa arvopapereiden osto-ohjelman päättymistä. Myös euroalueen inflaatio kiihtyi ja Euroopan keskuspankki ilmoitti joulukuussa supistavansa arvopapereiden osto-ohjelmaansa. Euroopan keskuspankin haasteena on kuitenkin euroalueen maiden rakenteelliset ongelmat.

Kehittyvillä markkinoilla Kiinan kiinteistösektorin investoinnit ovat vähentyneet ja huoli rakennus- ja kiinteistösektorin taloudellisesta tilasta kasvanut. Lisäksi Kiinan keskushallinnon teknoyhtiöihin kohdistama lisäsääntely loi epävarmuutta Aasian markkinoille.

Korkosijoittajalle vuosi 2021 oli haastava. Korot nousivat vuoden aikana, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Korkosijoittaja sai tuottoja pääasiassa korkeariskisistä yrityslainoista. Eniten nettomerkintöjä tehtiin lyhyen koron rahastoihin. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyi voittovaroja, joille etsittiin negatiivisen korkotason oloissa positiivista korkotuottoa.

”Vuosi 2021 jää osakerahastojen historiaan poikkeuksellisen tuottoisana vuotena. Osakerahastoluokat tuottivat erinomaisia vuosituottoprosentteja. Talousympäristö on kuitenkin asteittain muuttumassa. Ennusteiden valossa talouskasvu jatkuu aiempaa maltillisempana. Keskuspankkien mittava määrällinen elvytys supistuu tai päättyy kokonaan. Korkosijoittajan haasteet jatkuvat edelleen muuttuvassa korko- ja inflaatioympäristössä”, arvioi asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

”Vuoden 2021 nettomerkintöjen perusteella rahastosijoittajat ovat yleisesti hajauttaneet pääomiaan globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin, joten sijoitusriskit selvästi tunnistetaan”, Somerla summaa.

Osakerahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 292 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 252 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,35). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

47

77

7 650

24 %

Pohjoismaat

137

345

9 294

29 %

Eurooppa

-223

-802

7 114

24 %

Pohjois-Amerikka

60

409

8 350

33 %

Japani

5

-118

667

9 %

Tyynenmeren alue

6

177

985

9 %

Kehittyvät markkinat

-29

-551

6 016

10 %

Maailma

155

1 741

22 132

25 %

Toimialarahastot

3

-94

1 748

22 %

YHTEENSÄ

160

1 183

63 954

 

Pitkän koron rahastoissa varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 41 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 95 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 4,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,67).

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

41

135

5 950

-2,6 %

Luokitellut yrityslainat EUR

11

486

9 868

-0,7 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-12

38

3 760

2,9 %

Valtioriski maailma

10

41

165

2,9 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-54

367

7 748

1,6 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-10

179

1 880

4,0 %

Kehittyvät markkinat

-41

-327

3 313

1,2 %

YHTEENSÄ

-56

919

32 685

 

Rahastoraportti, joulukuu 2021

Markkinakatsaus, joulukuu 2021

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Vapaaehtoiset vakuutukset tärkeitä sosiaaliturvan täydentäjinä13.7.2022 09:32:00 EEST | Tiedote

Suomalainen vakuuttaa yleensä omaisuutensa paremmin kuin itsensä ja läheisensä. Tämä käy jälleen ilmi Finanssiala ry:n (FA) alkukesästä julkaisemasta vakuutustutkimuksesta. Toki sellaiset perusvakuutukset, kuten kotivakuutus, kuuluukin olla oikeastaan kaikilla, mutta myös henkivakuutus on yhtä lailla tärkeä erityisesti niille, joilla on lapsia ja lainaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla selvitti toukokuussa henkivakuutusvajetta Suomessa. Selvityksessä kävi ilmi, että vain noin kymmenellä prosentilla suomalaisista on vähintään yksi kuoleman varalta otettu henkivakuutus.

FA:n kysely: Nuoret, naiset ja seniorit näyttävät suuntaa vastuullisessa sijoittamisessa – ilmastovaikutusten arviointi koetaan hankalaksi12.7.2022 09:32:00 EEST | Tiedote

Kaksi viidestä suomalaisesta sijoittajasta seuraa sijoitustensa kestävyyttä, selviää Finanssiala ry:n (FA) teettämästä kansalaiskyselystä. Lähes puolet rahasto- ja vakuutussijoittajista pitää ilmastovaikutuksia ainakin osittain tärkeänä sijoituskriteerinä, osakesijoittajista 42 prosenttia. FA teetti Norstat Oy:llä kansalaiskyselyn kesäkuussa 2022, jossa selvitettiin suomalaisten innokkuutta vastuulliseen sijoittamiseen. Samantyyppinen kysely on toteutettu tammikuussa 2020 sekä kesäkuussa 2020. ”Kestävyydestä on tulossa hyvä vauhtia valtavirtaa myös finanssialalla. Esimerkiksi saastuttavat kohteet sijoituksina alkavat olla huomattava riski, joten viisas yksityissijoittajakin turvaa sijoituksensa huolehtimalla, että salkussa on kestävyyden huomioon ottavia kohteita. Sellaisia ovat jo nyt täydet kestävyyskriteerit täyttävien lisäksi kohteet, joilla on uskottava siirtymäsuunnitelma”, FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari sanoo. Vastuullisten kohteiden valinta ei ole yksittäiselle sijoitt

Varo, varmista ja varoita: Nettihuijaukset ja tietojenkalastelu muuttavat muotoaan, mutta niiltä on mahdollista suojautua7.7.2022 07:59:33 EEST | Tiedote

Nettihuijaukset vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan. Vuonna 2021 poliisille tehtiin yhteensä 2 500 ilmoitusta nettihuijauksista ja suomalaiset menettivät huijauksissa noin 47 milj. euroa. Summa olisi voinut olla suurempikin, mutta pankit ja viranomaiset onnistuivat estämään yli 25 milj. euron edestä varojen siirtoja huijareille ja palauttamaan varat. Viranomaisten ja yritysten yhteinen kampanja muistuttaa, että varomalla, varmistamalla ja varoittamalla muita jokainen voi torjua ja ehkäistä huijauksia myös itse.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme