Yhden vanhemman perheiden liitto ry

Yhden vanhemman perheet: Lapsiperheköyhyyden poistamiselle aikatavoite

Jaa

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on pettynyt siihen, ettei hallitusohjelmassa ollut aikatavoitetta lapsiperheköyhyyden poistamiselle. Liitto arvostaa lapsistrategiatyön käynnistämistä ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kokopäiväiseksi sekä oppivelvollisuuden pidentämistä.

Liiton mukaaan lapsiperheköyhyyden poistaminen on halvempi ratkaisu veronmaksajille kuin sen jatkumisen salliminen.  Köyhyys pystyttäisiin poistamaan kahden hallituskauden aikana. Liitto arvostaa lupausta arvioida budjettiriihien yhteydessä päätöten vaikutusta eriarvoisuudelle.  Aikaisemmin tämä on vähentänyt eriarvoisuutta.

Lupaus parlamentaarisen, ylihallituskautisen lapsistrategiatyön käynnistämisestä on tärkeää lapsiperheille sekä lapsivaikutusten arviointi jokaisen lain valmistelun yhteydessä.

Tärkeää on myös parantaa pienituloisten perheiden etuuksia ja palveluja ja mahdollistaa jokaiselle lapselle harrastus.

Seuraavat hallitusohjelmatavoitteet ovat myös Yhden Vanhemman Perheiden Liiton vaatimuksia:

 

Lapsiperhestrategialla kohti lapsi- ja perhemyönteistä ja yhdenvertaista Suomea Alhainen syntyvyys, väestön ikaantyminen, lapsiperheköyhyys ja ylisukupolvinen syrjäytyminen haastavat yhteiskuntaamme. Haasteisiin vastaamiseksi käynnistetään parlamentaarinen komiteavalmistelu kansallisen, YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen perustuvan lapsistrategian luomiseksi. Se luo hallituskaudet ylittävät ja eri hallinnonalat yhdistavan lapsi- ja perhemyönteisen Suomen vision.

 

Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen
Hallitus parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Hallitus seuraa lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehitystä ja toimii johdonmukaisesti lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi hallituskauden aikana ja tekee lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentaminen on keskeinen tavoite, joka ohjaa kaikkea hallituksen päätöksentekoa. Hallitus arvioi jokaisen budjettiriihen yhteydessä mahdollisuuksia menokehyksen puitteissa tehdä uusia panostuksia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hallitus korottaa perusturvaa. Toteutetaan negatiivista tuloveroa koskeva kokeilu.

 

Yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan.
Hallitus parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Hallitus seuraa lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehitystä ja toimii johdonmukaisesti lapsiperheköyhyydenvähentämiseksi hallituskauden aikana ja tekee lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätoksenteossa.

Parannetaan vuorovanhemmuusperheiden asemaa asumistuessa ja muussa   sosiaaliturvassa.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan siten, etta lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet. Elatustukea nostetaan ja opintorahan huoltajakorotusta korotetaan.

 Oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen
Keskiasteen koulutus muuttuu maksuttomaksi oppivelvollisuusiän nostolla 18-ikävuoteen. Turvataan jokaisen nuoren oikeus suorittaa perusopetus loppuun.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan kokopäiväiseksi
Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7). Turvataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus koko maassa. Tehdään varhaiskasvatuksen laatukriteerit.Laajennetaan 5-vuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua, pilotoidaan kaksivuotista esikoulua, l

Vahvistetaan lapsistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalveluja, kuten neuvolatoimintaa, psykologipalveluita, kotipalvelua ja perheneuvontaa, töollisyyspalveluita seka laadukkaita oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita.

Jokaiselle lapselle harrastus
Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivänyhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapaivatoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa seka yhteistyöta kuntien ja kolmannensektorin toimijoiden valilla. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. Saadetaan sitovista mitoituksista toisen asteen opiskeluhuollon palveluihin. Kehitetään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli ja vahvistetaan kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen.

Perhevapaat
Toteutetaan yhdessa työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoinen ja perheidenhyvinvointia tukeva perhevapaauudistus. Tavoitteena on, etta perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissa tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelamässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevat. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisatään. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myos monimuotoisia perheita ja huomioi yrittäjyyden eri muodot.

Uudistus tulee toteuttaa niin, etta äideillä ja isillä on yhta paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisaksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyista äitien osuutta vastaavasti.

Kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Selvitetaan mahdollisuus maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

Työaikajoustot
Selvitetään mahdollisuudet lisätä työajan joustoa tasapainottamaan työn ja perheenyhteensovittamista. Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten lasten vanhempien ja ikääntyvistä omaisista huolehtivien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön.

Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloita. Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapalveluita parantamalla. Vahvistetaan sosiaalihuoltolain mukaisia perheiden ennaltaehkaisevia palveluita ja helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksia.

Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa.

Nuorten työllisyyden tukeminen
Taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle valmistuneelle joko työ-, työharjoittelu-, työkokeilu-, työpaja-, oppisopimus- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta. Hallitus edistää nuorisotakuuta asiantuntijatyön pohjalta. Vahvistetaan Ohjaamo-palveluita sekä nuorten työpajatoimintaa.Lisätään oppisopimusopiskelun kayttöä ensimmäisen työpaikan saamiseksi seka uudelleenkouluttautumisen ja aikuiskoulutuksen väylänä.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Susanna Kavonius 050 3509967

toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355

Tietoja julkaisijasta

Yhden vanhemman perheiden liitto ry
Yhden vanhemman perheiden liitto ry
Paciuksenkatu 19 (Allergiatalo)
00270 HELSINKI

http://www.yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 43 -vuotias lastensuojelujärjestö, joka tekee vaikuttamis- ja tukitoimintaa. Liitto pyrkii edistämään lapsiystävällistä eroa, vanhempien eronjälkeistä yhteistoimintaa, lapsen vuoroasumista.  2000-luvulla on tärkeäksi noussut lapsiperheiden pienituloisuuden poistaminen mm. työttömyyttä vähentämällä palveluja parantamalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Yhden vanhemman perheiden liitto ry

Kysy erosta maksutta ja anonyymisti ma klo 10-11 ja klo 21-2211.5.2020 09:19:48 EESTTiedote

Eron alla mielessä risteilee liuta kysymyksiä. Älä mieti, vaan kysy maksutta ja anonyymisti Vanhempien eron ABC-chatin asiantuntijalta. maanantaiaamuisin klo 10-11 klikkaamalla tästä: https://www.hyvakysymys.fi/paivystyschatti/vanhempien-eron-abc-chat/ ja maanantai-iltaisin klo 21-22 klikkaamalla tästä: https://www.apuaeroon.fi/apuaeroon-chat Yhden Vanhemman Perheiden Liiton eroasiantuntijat vastaavat kysymyksiisi. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry yhteistyössä Väestöliiton Hyvä kysymys! Kun elämä askarruttaa – hankkeen ja Ensi- ja turvakotien liiton ja järjestöjen apuaeroon.fi -sivuston kanssa. YhteisVoimin Paremapaan Lapsuuteen!

Äitienpäivän kotiruokaklubilla iloa poikkeusarkeen Yhden vanhemman perheiden ruokaklubit yhdistävät nuorta ja vanhempaa5.5.2020 13:19:05 EESTTiedote

Äitienpäivään valmistautuminen ja juhliminen on parhaimmillaan koko perheen juttu. Tällä viikolla kokkaillaan yli 120 perheessä äitienpäiväherkkuja Yhden Vanhemman perheiden Liiton ja Marttojen järjestämissä ruokaklubeissa poikkeuksellisesti kotona. Suolaiset letut, marjapiirakka ja ruusunmarjateejuoma tuovat yhteistä kivaa tekemistä ja iloa perheille. Perheet ovat jo kokanneet vappuna ja tulossa on vielä kesän juhlat -ruokaklubi.

Mietitkö eroa? - tietoa on tarjolla anonyymisti ja maksutta4.5.2020 20:53:18 EESTTiedote

Avasimme huhtikuussa maanantai-aamuisin klo 10-11 päivystävän Vanhempien eron ABC-infon. Tänään aukeaa myös maanantai ilta-chat klo 21-22. Voit kysyä asiantuntijalta maksutta ja anonyymisti mitä tarkoitetaan lapsen huollolla, tapaamisilla ja elatuksella. Miten yksinhuolto eroaa yhteishuollosta, miten lapsen elatusapu lasketaan? Entä milloin lapsella on oikeus elatustukeen? Onko lapsen ja etävanhemman tapaamisilla minimimäärä? Kun tiedät mitä näillä termeillä tarkoitetaan, pystyt järjestämään oman erosi juuri sinun lapsen edun mukaisella tavalla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme