Yhden vanhemman perheiden liitto ry

Yhden vanhemman perheet: Lapsiperheköyhyyden poistamiselle aikatavoite

Jaa

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on pettynyt siihen, ettei hallitusohjelmassa ollut aikatavoitetta lapsiperheköyhyyden poistamiselle. Liitto arvostaa lapsistrategiatyön käynnistämistä ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kokopäiväiseksi sekä oppivelvollisuuden pidentämistä.

Liiton mukaaan lapsiperheköyhyyden poistaminen on halvempi ratkaisu veronmaksajille kuin sen jatkumisen salliminen.  Köyhyys pystyttäisiin poistamaan kahden hallituskauden aikana. Liitto arvostaa lupausta arvioida budjettiriihien yhteydessä päätöten vaikutusta eriarvoisuudelle.  Aikaisemmin tämä on vähentänyt eriarvoisuutta.

Lupaus parlamentaarisen, ylihallituskautisen lapsistrategiatyön käynnistämisestä on tärkeää lapsiperheille sekä lapsivaikutusten arviointi jokaisen lain valmistelun yhteydessä.

Tärkeää on myös parantaa pienituloisten perheiden etuuksia ja palveluja ja mahdollistaa jokaiselle lapselle harrastus.

Seuraavat hallitusohjelmatavoitteet ovat myös Yhden Vanhemman Perheiden Liiton vaatimuksia:

 

Lapsiperhestrategialla kohti lapsi- ja perhemyönteistä ja yhdenvertaista Suomea Alhainen syntyvyys, väestön ikaantyminen, lapsiperheköyhyys ja ylisukupolvinen syrjäytyminen haastavat yhteiskuntaamme. Haasteisiin vastaamiseksi käynnistetään parlamentaarinen komiteavalmistelu kansallisen, YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen perustuvan lapsistrategian luomiseksi. Se luo hallituskaudet ylittävät ja eri hallinnonalat yhdistavan lapsi- ja perhemyönteisen Suomen vision.

 

Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen
Hallitus parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Hallitus seuraa lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehitystä ja toimii johdonmukaisesti lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi hallituskauden aikana ja tekee lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentaminen on keskeinen tavoite, joka ohjaa kaikkea hallituksen päätöksentekoa. Hallitus arvioi jokaisen budjettiriihen yhteydessä mahdollisuuksia menokehyksen puitteissa tehdä uusia panostuksia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hallitus korottaa perusturvaa. Toteutetaan negatiivista tuloveroa koskeva kokeilu.

 

Yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan.
Hallitus parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Hallitus seuraa lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehitystä ja toimii johdonmukaisesti lapsiperheköyhyydenvähentämiseksi hallituskauden aikana ja tekee lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätoksenteossa.

Parannetaan vuorovanhemmuusperheiden asemaa asumistuessa ja muussa   sosiaaliturvassa.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan siten, etta lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet. Elatustukea nostetaan ja opintorahan huoltajakorotusta korotetaan.

 Oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen
Keskiasteen koulutus muuttuu maksuttomaksi oppivelvollisuusiän nostolla 18-ikävuoteen. Turvataan jokaisen nuoren oikeus suorittaa perusopetus loppuun.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan kokopäiväiseksi
Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7). Turvataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus koko maassa. Tehdään varhaiskasvatuksen laatukriteerit.Laajennetaan 5-vuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua, pilotoidaan kaksivuotista esikoulua, l

Vahvistetaan lapsistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalveluja, kuten neuvolatoimintaa, psykologipalveluita, kotipalvelua ja perheneuvontaa, töollisyyspalveluita seka laadukkaita oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita.

Jokaiselle lapselle harrastus
Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivänyhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapaivatoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa seka yhteistyöta kuntien ja kolmannensektorin toimijoiden valilla. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. Saadetaan sitovista mitoituksista toisen asteen opiskeluhuollon palveluihin. Kehitetään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli ja vahvistetaan kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen.

Perhevapaat
Toteutetaan yhdessa työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoinen ja perheidenhyvinvointia tukeva perhevapaauudistus. Tavoitteena on, etta perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissa tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelamässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevat. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisatään. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myos monimuotoisia perheita ja huomioi yrittäjyyden eri muodot.

Uudistus tulee toteuttaa niin, etta äideillä ja isillä on yhta paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisaksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyista äitien osuutta vastaavasti.

Kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Selvitetaan mahdollisuus maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

Työaikajoustot
Selvitetään mahdollisuudet lisätä työajan joustoa tasapainottamaan työn ja perheenyhteensovittamista. Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten lasten vanhempien ja ikääntyvistä omaisista huolehtivien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön.

Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloita. Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapalveluita parantamalla. Vahvistetaan sosiaalihuoltolain mukaisia perheiden ennaltaehkaisevia palveluita ja helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksia.

Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa.

Nuorten työllisyyden tukeminen
Taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle valmistuneelle joko työ-, työharjoittelu-, työkokeilu-, työpaja-, oppisopimus- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta. Hallitus edistää nuorisotakuuta asiantuntijatyön pohjalta. Vahvistetaan Ohjaamo-palveluita sekä nuorten työpajatoimintaa.Lisätään oppisopimusopiskelun kayttöä ensimmäisen työpaikan saamiseksi seka uudelleenkouluttautumisen ja aikuiskoulutuksen väylänä.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Susanna Kavonius 050 3509967

toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355

Tietoja julkaisijasta

Yhden vanhemman perheiden liitto ry
Yhden vanhemman perheiden liitto ry
Paciuksenkatu 19 (Allergiatalo)
00270 HELSINKI

http://www.yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 43 -vuotias lastensuojelujärjestö, joka tekee vaikuttamis- ja tukitoimintaa. Liitto pyrkii edistämään lapsiystävällistä eroa, vanhempien eronjälkeistä yhteistoimintaa, lapsen vuoroasumista.  2000-luvulla on tärkeäksi noussut lapsiperheiden pienituloisuuden poistaminen mm. työttömyyttä vähentämällä palveluja parantamalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Yhden vanhemman perheiden liitto ry

Nuorten tekemä reseptikirja valmistuu lapsen oikeuksien viikolla19.11.2019 16:08:15 EETTiedote

Nuoret ovat kokanneet ja kuvanneet ruokia Yhden Vanhemman Perheiden Liiton ja Marttojen yhteisillä ruokaklubeilla viime vuodesta alkaen pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Kajaanissa. Nyt resepteistä ja kuvista on valmistunut makunystyröitä ja silmiä kutkuttava VeNyvän vinkit kokkaukseen -kirja. Nuoret kokit kannustavat kirjalla muita nuoria tekemään ruokaa ja leipomaan yhdessä perheen ja kavereiden kanssa.

Yksin lastensa kanssa asuvat vanhemmat eivät voi käydä työssä, jos hoivapalvelut ovat riittämättömät16.9.2019 13:06:55 EESTTiedote

Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste on 15,4 %, mikä kaksinkertainen verrattuna muuhun väestöön (Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto). Nämä vanhemmat itse toivovat ennen kaikkea työelämään pääsyä. 2000-luvulla yksin lastensa kanssa asuvien vanhempien työttömyys on kasvanut vuosittain. Se on erikoista sen vuoksi, että vielä 1990-luvulla nämä perheet kävivät töissä usemmin kuin muu väestö ja perhetyypin työlliisysaste oli vuonna 1991 89 %! Tutkimuksissa on myös havaittu, että yksinhuoltajat ovat motivoituneempia osallistumaan työelämään kuin parisuhteessa elävät. (Hakovirta, Mia Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkina-valinnat, Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2006)

Vertaisryhmät käynnistyvät erovanhemmille ja totaaliyksinhuoltajille kesätuolta13.9.2019 17:50:28 EESTTiedote

Yhden vanhemman perheiden vertaisryhmät käynnistyvät taas syksyllä. Noin 20 % lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä. Yhden vanhemman perheistä valtaosa osa 86% on äitejä ja noin 14 % isiä. Vanhemmat ovat kokeneet eron tai ovat odottaneet lasta yksin. Vertaisryhmiä vetävät koulutetut vertaisvanhemmat, joilla on myös itsellään yhden vanhemman perhe. Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua myös nimettömänä. Lastenhoito on järjestetty. Toiminta saa avustusta Veikkausvoittovaroista

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme