Aluehallintovirasto

Ytterligare lindringar av restriktionerna för sammankomster i Egentliga Finland

Dela

Egentliga Finland befinner sig inte längre i coronaepidemins samhällsspridningsfas utan har gått tillbaka till accelerationsfasen. Av denna anledning har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland beslutat lätta på restriktionerna för sammankomster i området. Från och med den 4 juni behöver det högsta antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inte längre begränsas under förutsättningen att de som deltar i verksamheten i realiteten har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Tvåmetersregeln gäller i fortsättningen endast inomhusutrymmen.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har meddelat ett beslut för Egentliga Finland som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det är förbjudet att ordna tillställningar inomhus med över tio (10) personer och i avgränsade utomhusområden är det förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över femtio (50) personer. Tillställningar med fler deltagare än det här kan emellertid ordnas om kunderna, de som deltar i verksamheten och sällskap i realiteten kan undvika närkontakt med varandra. Med närkontakt avses att människor har fysisk kontakt med varandra eller vistas i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter.

Vid evenemang med över 10 personer som ordnas inomhus krävs också i fortsättningen att avstånd på två meter hålls. Arrangören av en offentlig tillställning eller någon annan aktör kan själv bestämma hur han eller hon fullgör skyldigheten att se till att trygga avstånd kan hållas inomhus. Detta kan göras exempelvis genom att anvisa alla en sittplats eller genom att begränsa antalet kunder genom att sälja endast varannan eller var tredje sittplats.

Även utomhus, t.ex. på ett festivalområde eller på en idrottsläktare, ska deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med andra människor, även om det inte längre finns något specifikt meteravstånd som måste hållas. Arrangören av tillställningen är fortfarande skyldig att iaktta hygienkraven enligt paragraf 58 c i smittskyddslagen, såsom bl.a. skyldighet att erbjuda möjlighet att tvätta händerna och hålla tillräckliga avstånd samt skyldighet att rengöra de lokaler som använts för verksamheten effektivare än vanligt.

SHM rekommenderar, kommunerna övervakar

Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) övriga rekommendationer för områden i accelerationsfasen gäller fortsatt tillämpning av nuvarande praxis, dvs. användning av munskydd, ordnande av distansarbete och effektivare skydd för riskgrupper samt medborgarnas möjligheter att undvika närkontakter överallt, bl.a. i hobbygrupper, högskoleundervisning och i trafikmedel. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar också att man vid privata tillställningar iakttar motsvarande frivilliga begränsningar som vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

När den lokala situationen kräver det är det möjligt att genom kommunala beslut skärpa eller komplettera de begränsningar som regionförvaltningsverket fattat beslut om. Regionförvaltningsverket poängterar vars och ens ansvar att följa hygienanvisningarna för att vi ska få övertaget över epidemin.

Beslutet är i kraft i Egentliga Finlands område för en månad, 4 juni - 3 juli 2021.

Mer information

För media

  • jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014
  • överdirektörens ställföreträdare, direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Södra Finland: Coronabegränsningarna luckras upp när situationen förbättras, viktigt att iaktta försiktighet för att undvika bakslag16.6.2021 13:23:44 EEST | Tiedote

Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde den 2 juni 2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget. I Södra Finland har coronasituationen som helhet förbättrats och begränsningarna luckras upp gradvis. I beredskapskommittén förtydligades vilka coronabeslut regionförvaltningsverket kan fatta och på vilka grunder till exempel beslut om sammankomstbegränsningar fattas.

Coronabegränsningarna lindras i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med 16 juni16.6.2021 09:53:33 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar i enlighet med de regionala coronasamordningsgruppernas rekommendationer sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med den 16 juni 2021. Tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning, men deltagarnas hälsosäkerhet måste tryggas. Dessutom upphävs i regionerna det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Työsuojeluviranomainen valvoo Lounais-Suomen kesätyöpaikkoja16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee työsuojelutarkastuksia kesätyöpaikoilla kesän ja alkusyksyn aikana. Tarkastuksia tehdään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa pieniin palvelualan työpaikkoihin, joissa tiedetään palkattavan kesätyöntekijöitä. Näitä tyypillisiä kohteita ovat kiinteistöhuolto, jäätelömyynti, kesäkahvilatoiminta, alkutuotanto ja marjanmyynti. Myös muille toimialoille tehdään tarkastuksia. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta. Työnantajia kuullaan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen.

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi kertaa rokotettujen ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen rajalla. Yhden rokotteen saaneille suositellaan koronatestiä aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum