Suomen riistakeskus

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto piti voimassa aikaisemmat hirvikannan määrälliset tavoitteet

Jaa

Alueellisten riistaneuvostojen tehtäviin kuuluu linjata alueellisten hirvikantojen tavoitetaso. Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto teki oman linjauksensa 03.04.2014 pidetyssä kokouksessaan. Varsinais-Suomen alueella on aikaisemmin yhdessä sidosryhmien kanssa määritelty maakunnan hirvikannan tavoitteeksi 3000-3500 hirviyksilöä. Alueellinen riistaneuvosto päätti hirvikannan tavoitetasoksi Varsinais-Suomeen 2,5-3,5 hirveä/1000 ha. Päätös vastaa aikaisempaa tavoitetasoa. Se mahdollistaa hirvikannan säilyttämisen elinvoimaisena ja metsästettävänä. Samalla se mahdollistaa hirvikannasta aiheutuvien vahinkojen pitämisen kohtuullisella tasolla.

Varsinais-Suomen hirvikannan hoidossa ei tarvetta suurille muutoksille

Kahden edellisen vuoden aikana laaditussa hirvikannan hoitosuunnitelmassa linjattiin hirvikannan alueellisten tavoitteiden määrittäminen alueellisten riistaneuvostojen tehtäväksi. Riistaneuvostot voivat päätöksissään ottaa kantaa sekä määrällisiin, että rakenteellisiin tavoitteisiin. Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvoston päätöksen mukaan hirvkanta tulee maakunnassa pysyä 2,5-3,5 eläimen välillä tuhatta hehtaaria kohden. Vuoden 2013 metsästyskauden jälkeen Varsinais-Suomeen jäi n. 2,8 hirveä tuhatta hehtaaria kohden. Alueellinen riistaneuvoto totesi hirvikannan olevan matalalla tasolla. Tarvetta äkkinäisille muutoksille verotuksessa ei kuitenkaan nähty olevan. 

Metsästyskaudelle 2014 suunniteltu verotus lupaa maltillista kannan kasvua

Nykyisellä hirvikannalla sen aiheuttamat vahingot ovat olleet hyvin vähäiset. Ottaen huomioon vahinkokehityksen piti alueellinen riistaneuvosto hyvänä tavoitteena hirvikannan maltillista kasvattamista. Varsinais-Suomen riistanhoitoyhdistysten ja alueen riistakeskuksen suunnitteleman verotuksen perusteella maakunnan hirvikanta olisi metsästyskauden 2014 jälkeen n. 3 hirveä/1000 ha. Varsinais-Suomessa hirvikannan tiheys vaihtelee voimakkaasti riistanhoitoyhdistysten välillä. Saaristossa hirviä on yli 7 hirveä/1000 ha ja mantereen vahinkoherkillä alueilla hirviä on 1,5-2,5 hirveä/1000 ha. Hirvikannan alueellinen vaihtelu on pitkällisten sidosryhmien ja paikallistason toimijoiden välisten neuvottelujen tulos. Neuvotteluissa hirvikannan taso on sovitettu metsästettävyyden ja vahinkojen suhteen sopivalle tasolle.

Tavoitteena tasapainoisempi sukupuolirakenne

Hirvikannan määrällisten tavoitteiden lisäksi alueellinen riistaneuvosto otti kantaa hirvikannan rakenteellisiin tavoitteisiin. Tärkeäksi katsottiin hirvikannan sukupuolirakenteen saaminen hirvikannan hoitosuunnitelmassa määritellylle tasolle joka on enintään 1,5 sonnia hirvilehmää kohti. Nykyisin Varsinais-Suomessa hirvikannassa on keskimäärin 1,88 hirvisonnia hirvilehmää kohden. Tavoitteen asettaminen tarkoittaa sitä, että tulevan metsästyskauden kuluessa alueella tulee verotusta kohdistaa aikaisempaa enenmmän hirvilehmiin. 

Vuonna 2015 samat tavoitteet hirvitalousalueille

Vuoden 2014 aikana Suomen hirvitalousalueet määritellään uudestaan. Määrittelyssä tavoitellaan yhtenäisiä alueita joilla hirvikanta muodostuu n. 70 prosenttisesti samoista yksilöistä. Varsinais-Suomen alueella nämä hoitoalueet ovat reilun 200000 hehtaarin kokoisia alueita jotka muodostuvat useista riistanhoitoyhdistyksistä. Uudet hirvitalousalueet vahvistetaan syksyllä 2014. Vuonna 2015 alueellinen riistaneuvosto vahvistaa hirvikannan hoitotavoitteet näille hirvitalousalueille. Hirvitalousaluekohtaisella tarkastelulla voidaan ottaa paremmin huomioon alueellinen tiheysvaihtelu ja sen tuomat haasteet metsästykselle ja vahinkojen estämiselle. 

Yhteyshenkilöt

Mikko Toivola
Suomen riistakeskus
Puh. 0294312341

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

+358 29 431 2001http://www.riista.fi
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus

Lodjurskullarna inventeras i vinter25.11.2015 16:06:15 EETTiedote

Lodjurskullarna inventeras i Finlands viltcentrals regioner Österbotten, Norra Tavastland, Kust-Österbotten, Nyland och Egentliga Finland under vintern i samarbete mellan Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet (Luke) och lokala jägare. Inventeringarna ger exaktare uppgifter om lodjurskullarnas antal, och används tillsammans med det observationsmaterial som fås från nätverket av rovdjurskontaktpersoner för att utvärdera lodjursstammen.

Ilvespentueet lasketaan tulevana talvena25.11.2015 11:00:00 EETTiedote

Ilvespentueet lasketaan Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Rannikko-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla tulevana talvena yhteistyössä Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja paikallisten metsästäjien kanssa. Laskennoilla saadaan ilvespentueiden määristä entistä tarkempaa tietoa, jota käytetään yhdessä petoyhdyshenkilöverkoston tuottaman havaintoaineiston kanssa ilveskannan arvioinnissa.