Suomen riistakeskus Keski-Suomi

Hirvenpyyntiluvat vähenivät viime vuodesta Keski-Suomessa

Jaa

Keski-Suomen hirvikannan pienentyessä viime vuosien metsästyksen seurauksena väheni myös myönnettyjen hirvilupien määrä edellisestä vuodesta. Anottujen ja myönnettyjen valkohäntäpeurojen pyyntilupien määrä on edellisen vuoden tasolla. Metsäpeuralupia anottiin 23 kappaletta, mutta pyyntilupia myönnettiin ainoastaan 4 kappaletta.

Hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Saaliin arvolla mitattuna hirvieläimet ovat maamme tärkeimpiä riistaeläimiä. Hirvieläinten metsästyksellä säädellään hirvikannan kokoa ja ennaltaehkäistään hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Viime vuosina Keski-Suomen hirvikantaa on suunnitelmallisesti pienennetty hirvien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Syksyn 2013 metsästyksen jälkeen Keski-Suomen metsiin arvioitiin jääneen noin 4 600 hirveä, joka on tiheytenä 3,0 hirveä / 1000 ha.

Tulevan syksyn hirvenmetsästykseen myönnettiin 2 227 pyyntilupaa. Kullakin pyyntiluvalla voidaan ampua yksi aikuinen hirvi tai kaksi vasaa. Mikäli pyyntilupia käytetään edellisten vuosien tapaan, arvioidaan syksyn jahdissa kaatuvan noin 2 800 hirveä, joka vastaa Keski-Suomen ennakoitua hirvikannan vasatuottoa.

Luvansaajat tekevät lopulliset päätökset pyyntilupien käytöstä syksyllä metsästyksen yhteydessä havaitun hirvitilanteen mukaan. Tavoitteena on alueellisesti tasainen ja tuottava hirvikanta, jonka aiheuttamat haitat ovat yhteiskunnan hyväksymällä tasolla. Keski-Suomen riistaneuvosto on asettanut maakunnalliseksi tiheystavoitteeksi 2,5-3,0 hirveä / 1000 ha.

Valkohäntäpeura on levittäytynyt lähes koko Keski-Suomeen ja sen kannan arvioidaan olevan noin 1 200 yksilöä. Metsästys on erittäin maltillista ja syksyn jahtia varten myönnettiin 280 pyyntilupaa, joka on 21 pyyntilupaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Joillakin alueilla ilves on verottanut valkohäntäpeurakantaa siinä määrin, että pyyntilupia ei anottu laisinkaan.

Suoritettujen laskentojen mukaan Suomenselän metsäpeurakannan kasvu on viime vuosien aikana pysähtynyt noin 1 200 yksilöön. Hoitosuunnitelman tavoitteena on noin 1 700 metsäpeuran talvehtiva kanta Suomenselällä. Syksyn 2014 metsästykseen Keski-Suomeen myönnettiin ainoastaan 4 pyyntilupaa. Kaikki myönnetyt pyyntiluvat kohdistuivat Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistyksen pohjoisosaan, jossa asustelee pääosa Keski-Suomen metsäpeurakannasta.

Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästys alkaa tulevana syksynä lauantaina 27.9. Hirvenmetsästys päättyy 31.12.2014. Valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästys jatkuu 31.1.2015 saakka.

Yhteyshenkilöt

Jukka Purhonen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus
p. 029 431 2241, jukka.purhonen@riista.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus Keski-Suomi
Suomen riistakeskus Keski-Suomi
Kauppakatu 19 A 7
40100 Jyväskylä

http://www.riista.fi