Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa

I Kust-Österbotten har 1727 jaktlicenser för älg beviljats

Dela

Jaktlicenserna ökade med 244 stycken i Kust-Österbottens område. Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 1727 stycken jaklicenser för älg.

Älgjakten börjar sista lördagen i september. Beroende på hur många kalvar som fälls är det med dessa licenser möjligt att totalt fälla ca. 2300 st älgar. En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar. År 2014 fälldes 1834 älgar i Kust-Österbotten. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 538 st.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds målsättning för älgstammen som fastställdes i mars 2015. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande stam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 2,5-4,5 älgar / 1000 ha.


Älgjakten börjar i år 29 september och upphör vid årsslutet.

Kontakter

Stefan Pellas, jaktchef, Finlands viltcentral
tel. 029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi

Länkar

Om

Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa
Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa
Långgatan 4
66530 Kvevalx

http://www.riista.fi
Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa

Rannikko-Pohjanmaalle myönnettiin 1 482 hirvenpyyntilupaa22.7.2014 09:47:26 EESTTiedote

Hirvenpyyntilupien määrä kasvoi 8 prosenttia Rannikko-Pohjanmaan alueella. Syyskuun viimeisenä lauantaina alkavalle metsästyskaudelle on Suomen riistakeskus myöntänyt Rannikko-Pohjanmaan toimialueelle 1 483 hirvenpyyntilupaa, kun niitä vuonna 2013 myönnettiin 1 368 kappaletta. Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 463 kappaletta (406 kappaletta vuonna 2013). Hirvieläinten pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa. Vasaosuudesta riippuen pyyntilupien nojalla on mahdollista kaataa noin 1 977 hirveä (1 824 hirveä vuonna 2013). Viime metsästyskaudella Rannikko-Pohjanmaalla kaadettin 1 651 hirveä. Hirvenmetsästäjien syksyllä 2013 tekemiin havaintoihin perustuvan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan Rannikko-Pohjanmaan toimialueella talvehti noin 2 300 hirveä. Tiheytenä tämä on noin 3,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Tulevan syksyn tavoitteena on hirvikannan vähentäminen noin 3,2 hirveen tuhatta hehtaaria kohden. Hirvenmetsästyskausi alkaa tänä vuonna 27.