Suomen tiedepalkinto aivotutkija Riitta Harille - STT INFO KUVA

Jaa

Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Riitta Harille. Professori Hari on johtanut Teknillisen korkeakoulun Kylmä¬laboratorion aivotutkimusyksikköä vuodesta 1982 lähtien. 85 000 euron suuruisen palkinnon luovuttivat opetusministeri Henna Virkkunen sekä Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila opetusministeriön ja Suomen Akatemian järjestämässä Tiedefoorumissa tiistaina.

http://sttinfo.fi/load-file.do?uri=/1002/c18c0e0f-3efe-11de-aa56-118a59e0a5dd.jpg&download=true

Suomen tiedepalkinto aivotutkija Riitta Harille

Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Riitta Harille (kuvassa vas.) . Professori Hari on johtanut Teknillisen korkeakoulun Kylmälaboratorion aivotutkimusyksikköä vuodesta 1982 lähtien. 85 000 euron suuruisen palkinnon luovuttivat opetusministeri Henna Virkkunen sekä Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila opetusministeriön ja Suomen Akatemian järjestämässä Tiedefoorumissa tiistaina.

Suomen tiedepalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja kansainvälisesti erityisen merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran.

Palkintoperustelut:

Professori Riitta Harin (s. 1948) tutkimusala on aivotutkimus. Hari väitteli Helsingin yliopistosta 1980 ja on johtanut Teknillisen korkeakoulun Kylmä¬laboratorion aivotutkimusyksikköä vuodesta 1982 lähtien. Akatemiaprofessorin virassa hän oli kaksi kautta, vuosina 1991 – 1996 ja 1999 – 2004. Professorin virka TKK:lla hänellä on ollut vuodesta 1996 lähtien. Hän on toiminut myös Suomen Akatemian nuorempana ja vanhempana tutkijana sekä vierailevana tutkijana Japanissa ja Ranskassa.

Professori Hari ryhmineen on kehittänyt aivojen ei-invasiivisia kuvantamis¬menetelmiä, joilla voidaan todentaa millisekuntien tarkkuudella aivoissa tapahtuvia muutoksia esimerkiksi liikkeiden, sosiaalisen kanssakäymisen tai puheen aikana. Magnetoenkefalografiaa (MEG) voidaan hyödyntää neurotieteellisen perustutkimuk¬sen lisäksi kliinisissä neurologian ja neurokirurgian sovelluksissa, esimerkiksi kasvainten havaitsemisessa, psykiatriassa ja audiologiassa. Aivotutkimusyksikkö on koonnut ainutlaatuisen taitotiedon kokeellisen ja teoreettisen neuromagnetismin alalta.

Kaksikymmentä vuotta sitten kyettiin tunnistamaan aivojen aktiivisia alueita esimerkiksi fMRI:n eli funktionaalisen magneettiresonanssikuvantamisen avulla. Menetelmän puutteena oli sen heikko aikaresoluutio, eli ihmisen aivotoimintaa ei pystytty reaaliaikaisesti seuraamaan. Harin ja hänen ryhmänsä kehittämän MEG-laitteiston avulla pystytään aivojen heikkoja magneettikenttiä havainnoimaan siten, että mittauksen aikasarja saadaan aukottomaksi. Tulevaisuudessa Hari aikoo tehdä tutkimusta ihmisten välisen vuorovaikutuksen aikaansaamista muutoksista aivokuoren toimintaan.

Kylmälaboratorio on ollut Suomen Akatemian huippuyksikkö vuodesta 1995 lähtien. Riitta Hari johtaa  nykyisin Systeemisen neurotieteen ja aivo¬kuvantamisen huippuyksikköä aivotutkimuksen ja matalien lämpötilojen fysiikan tutkimusryhmien eriydyttyä omiksi huippuyksiköikseen vuonna 2006. Ryhmä on tunnustettu myös kansainvälisesti: Vuonna 1994 yksikkö valittiin EU:n Neuro-BIRCH Large-Scale Facility:ksi eli suureksi tutkimusinfrastruktuuriksi. Tämä kilpailtu kunnianosoitus uusittiin kahdesti. European Research Council:n (ERC) edistyneen tutkijan tutkimusmäärärahan Hari sai tänä vuonna. Akatemialta ryhmä on saanut rahoitusta yli 20 kertaa.

Professori Hari on myös aktiivinen tutkijankouluttaja. Hän kuuluu Finnish Graduate School of Neuroscience:n johtokuntaan ja perustajiin. Hän on ohjannut 29 tohtoriopiskelijan opinnot, toisena ohjaajana hän on ollut näiden lisäksi kuudessa väitöskirjassa. Opinnäytteiden alojen kirjo on laaja ja kertoo Harin monipuolisuudesta: psykologia, kliininen neurofysiologia, neurologia, psykiatria, neuropediatria, audiologia, neuropsykologia, fysiikka, lääketieteellinen fysiikka, neurokirurgia, radiologia. Parhaillaan hänellä on ohjattavanaan kahdeksan jatko-opiskelijaa ja 21 tutkijatohtoria. Harin ohjaamista tohtoreista kolmellatoista on professuuri, näistä yhdeksän ulko¬mailla.

Julkaisutoiminta on laajaa ja vaikuttavaa. Riitta Hari on julkaissut 266 referoitua lehtiartikkelia, 140 muuta julkaisua ja yli 200 abstraktia. Julkaisuihin on viitattu yli 12 000 kertaa. Hirsch-indeksi on 62.

Professori Harin saamista kansainvälisistä huomionosoituksista mainittakoon kunniatohtorin arvo Lissabonin yliopistossa 2003, Louis-Jeantet Prize for Medicine 2003 (Sveitsi), Justine and Yves Sergent Prize for Cognitive Neuroscience 2002 (Kanada) ja Award for the Advancement of European Science 1987 (Saksa). Yhdysvaltain National Academy of Sciences of the USA kutsui hänet jäsenekseen 2004, hän on siellä ainoa suomalainen. Hän kuuluu myös Academia Europaea:an, Suomalaiseen Tiedeakatemiaan sekä Rodin Remediation Academy:yn. Kotimaisia merkittäviä tunnus¬tuksia ovat Matti Äyräpää –palkinto vuodelta 2001, Erkki Kivalo –palkinto 2006 ja kunniatohtorin arvo Kuopion yliopistossa 2005. Hari on myös kysytty asian¬tuntija niin tutkimusyksiköitä arvioitaessa (Portugali, Tanska, Turku, Japani) kuin henkilöiden ansioita punnittaessa.


Lisätietoja : opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen (OPM), puh. (09) 160 77200 ja tiedeasiainneuvos Jarmo Laine (Suomen Akatemia), puh. (09) 774 88278.


Tilaisuuden kuvamateriaali on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://www.sttinfo.fi/ 12.5. n. klo 17.30. Kuvat ovat painokelpoisia ja vapaasti käytettävissä.


Painokelpoiset 300 dpi:n kuvat liitetiedostossa. (Klikkaa STT Info portaalissa Kuva -välilehteä) Kuvat: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva.
Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva.


Kuva ylhäällä :
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Riitta Harille (kuvassa vas.).
85 000 euron suuruisen palkinnon luovuttivat opetusministeri Henna Virkkunen sekä Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila opetusministeriön ja Suomen Akatemian järjestämässä Tiedefoorumissa tiistaina.
Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä.
Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. Painokelpoinen kuva liitetiedostossa.


Pieni kuva ylinnä :
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Riitta Harille .
Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva.
Painokelpoinen kuva liitetiedostossa.

Kuvat

Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. 
Kuvat
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. Kuvat
Lataa
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. 
Kuvat
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. Kuvat
Lataa
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon luovuttivat professori Riitta Harille (vas.) Opetusministeri Henna Virkkunen ja Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila.  
Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa p
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon luovuttivat professori Riitta Harille (vas.) Opetusministeri Henna Virkkunen ja Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa p
Lataa
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. 
Kuvat
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. Kuvat
Lataa
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. 
Kuvat
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. Kuvat
Lataa
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. 
Kuvat
Vuoden 2009 Suomen tiedepalkinnon sai professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia julkaistaessa pyydämme mainitsemaan lähteen: kuvaajan nimi ja STT Info Kuva. Kuvat
Lataa

Tietoja julkaisijasta

*Suomen Akatemia
*Suomen Akatemia
Vilhovuorenkatu
00501 HELSINKI

09 774 881http://www.aka.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta *Suomen Akatemia

De som smartast i landet är: Studier om svenska språket och retoriken kring djurens rättigheter vinnare i gymnasieelevernas vetenskapstävling 2011 ///MED VIDEO OCH FOTON 2.4.2012 14:39Tiedote

Vinnarna i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu 2011 har utsetts. Miro Metsämuuronen, som studerar vid gymnasiet Lappeenrannan Lyseon lukio i Villmanstrand vann första pris i den nationella kategorin med sitt fina språkvetenskapliga bidrag. Arbetet fick beröm för sin högklassiga och modiga kreativitet: det erbjuder ett nytt och fräscht perspektiv på verbböjningen i det moderna svenska allmänspråket. Laura Lamberg, som studerar vid gymnasiet Tikkurilan lukio, vann den internationella kategorin med sitt ambitiösa bidrag inom ämnet litteratur. Arbetet är övertygande och professionellt skrivet och visar prov på gedigna kunskaper. Bägge vinnarna belönades med 4 000 euro.

Taas kisailtiin viksuudesta: Vuoden 2011 tiedekilpailun voittajat tutkivat ruotsin kieltä ja eläinten oikeuksien retoriikkaa ///KUVAT JA VIDEO LISÄTTY///2.4.2012 14:29Tiedote

Suomen Akatemian vuoden 2011 Viksu-tiedekilpailun voittajat on valittu. Viksun kansallisen sarjan voitti Miro Metsämuuronen Lappeenrannan Lyseon lukiosta ansiokkaalla kielitieteen työllään. Miron työtä kiitellään korkeatasoiseksi, rohkeaksi ja innovatiiviseksi, koska se avaa nykyruotsin yleiskielen verbintaivutukseen uuden näkökulman. Viksun kansainvälisen sarjan voitti Laura Lamberg Tikkurilan lukiosta kunnianhimoisella kirjallisuuden työllä. Lauran työtä kehutaan asiantuntevaksi, oivaltavaksi ja erinomaisesti kirjoitetuksi. Molemmat voittajat palkitaan 4 000 eurolla.

De som smartast i landet är: Studier om svenska språket och retoriken kring djurens rättigheter vinnare i gymnasieelevernas vetenskapstävling 2011 ///MED VIDEO OCH FOTON 30.3.2012 19:25Tiedote

Vinnarna i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu 2011 har utsetts. Miro Metsämuuronen, som studerar vid gymnasiet Lappeenrannan Lyseon lukio i Villmanstrand vann första pris i den nationella kategorin med sitt fina språkvetenskapliga bidrag. Arbetet fick beröm för sin högklassiga och modiga kreativitet: det erbjuder ett nytt och fräscht perspektiv på verbböjningen i det moderna svenska allmänspråket. Laura Lamberg, som studerar vid gymnasiet Tikkurilan lukio, vann den internationella kategorin med sitt ambitiösa bidrag inom ämnet litteratur. Arbetet är övertygande och professionellt skrivet och visar prov på gedigna kunskaper. Bägge vinnarna belönades med 4 000 euro.

Taas kisailtiin viksuudesta: Vuoden 2011 tiedekilpailun voittajat tutkivat ruotsin kieltä ja eläinten oikeuksien retoriikkaa ///KUVAT JA VIDEO LISÄTTY///30.3.2012 19:20Tiedote

Suomen Akatemian vuoden 2011 Viksu-tiedekilpailun voittajat on valittu. Viksun kansallisen sarjan voitti Miro Metsämuuronen Lappeenrannan Lyseon lukiosta ansiokkaalla kielitieteen työllään. Miron työtä kiitellään korkeatasoiseksi, rohkeaksi ja innovatiiviseksi, koska se avaa nykyruotsin yleiskielen verbintaivutukseen uuden näkökulman. Viksun kansainvälisen sarjan voitti Laura Lamberg Tikkurilan lukiosta kunnianhimoisella kirjallisuuden työllä. Lauran työtä kehutaan asiantuntevaksi, oivaltavaksi ja erinomaisesti kirjoitetuksi. Molemmat voittajat palkitaan 4 000 eurolla.

De som smartast i landet är: Studier om svenska språket och retoriken kring djurens rättigheter vinnare i gymnasieelevernas vetenskapstävling 201130.3.2012 15:00Tiedote

Vinnarna i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu 2011 har utsetts. Miro Metsämuuronen, som studerar vid gymnasiet Lappeenrannan Lyseon lukio i Villmanstrand vann första pris i den nationella kategorin med sitt fina språkvetenskapliga bidrag. Arbetet fick beröm för sin högklassiga och modiga kreativitet: det erbjuder ett nytt och fräscht perspektiv på verbböjningen i det moderna svenska allmänspråket. Laura Lamberg, som studerar vid gymnasiet Tikkurilan lukio, vann den internationella kategorin med sitt ambitiösa bidrag inom ämnet litteratur. Arbetet är övertygande och professionellt skrivet och visar prov på gedigna kunskaper. Bägge vinnarna belönades med 4 000 euro.

Taas kisailtiin viksuudesta: Vuoden 2011 tiedekilpailun voittajat tutkivat ruotsin kieltä ja eläinten oikeuksien retoriikkaa30.3.2012 15:00Tiedote

Suomen Akatemian vuoden 2011 Viksu-tiedekilpailun voittajat on valittu. Viksun kansallisen sarjan voitti Miro Metsämuuronen Lappeenrannan Lyseon lukiosta ansiokkaalla kielitieteen työllään. Miron työtä kiitellään korkeatasoiseksi, rohkeaksi ja innovatiiviseksi, koska se avaa nykyruotsin yleiskielen verbintaivutukseen uuden näkökulman. Viksun kansainvälisen sarjan voitti Laura Lamberg Tikkurilan lukiosta kunnianhimoisella kirjallisuuden työllä. Lauran työtä kehutaan asiantuntevaksi, oivaltavaksi ja erinomaisesti kirjoitetuksi. Molemmat voittajat palkitaan 4 000 eurolla.