Vertaa.fi

MATKAILUTUTKIMUKSEN TAUSTA

Jaa

Tuore TNS Gallupin Suomen johtavan tuote- ja hintavertailusivuston Vertaa.fi:n puolesta suorittama kysely kertoo internetin ja sosiaalisen median trendeistä ja muutoksista matkailupalvelujen vertailussa ja ostopäätösten teossa. Kyselyllä haettiin erityisesti tietoa siitä miten lentojen varaus verkossa on muuttunut viime aikoina, taustalla viimeaikainen talouskriisi ja halpalentoyhtiöiden lisääntyminen. Myös sosiaalisen median vaikutuksesta matkailupalveluiden valintaan saatiin tuloksia. Vastaajina oli viiden sadan henkilön edustava otos 15-79 vuotiaita suomalaisia kautta maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

HAVAINNOISTA PÄHKINÄNKUORESSA (tarkempi kuvaus ja prosenttiluvut tekstissä)

- Netin roolin merkittävä kasvu ja todellinen valtavirtaistuminen
- Lentojen varaukset netistä ylittäneet rajapyykin 
- Seniorisurffaajat ovat todellisuutta
- Sosiaalisen median rooli ei vielä selkeä
- Suomen alueelliset erot yllättävän pieniä
- Vertaa.fi:n vaativat käyttäjät valikoivat muita tarkemmin
- Vuoden 2012 trendeistä

OFFLINE-SUOMI NÄIVETTYNYT

TNS Gallupin tekemä tutkimus johtavalle tuote- ja hintavertailusivustolle Vertaa.fi puhuu selkeätä kieltä netin vaikutuksesta ihmisten matkailukäyttäytymiseen viimeisen kahden vuoden aikana. Eniten myöntäviä vastauksia sai väittämä "Ostan nykyään enemmän netistä" (78%), toiseksi eniten "Internet on minulle aiempaa tärkeämpi informaatiokanava" (65%).

Polarisoivin matkailukäyttäytymisen muutoksia tutkaileva väittämä oli "Valitsen lentoyhtiöni aiempaa tarkemmin": 43% oli osittain tai täysin samaa mieltä, mutta sama määrä oli täysin eri mieltä. Lentoyhtiöiden kilpailutilanne jossa uusia halpalentoyhtiöitä syntyy, vanhoja toimijoita katoaa ja tarjolla olevat lentoreitit muuttuvat yhä nopeammissa sykleissä, voi myötävaikuttaa tähän. Vertaa.fi:n käyttäjät tuntuvat olevan tilanteesta muita paremmin kartalla, sillä 56% heistä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota lentoyhtiön valintaan.

Vain yksi kolmasosa (33%) tutkimukseen haastatelluista ei ole ostanut mitään matkailupalveluita verkosta. Yli puolet matkailupalvelujen ostajista (53%) vertailee palveluita verkossa ja myös ostaa ne sieltä. Noin viidesosa (19%) vertailee verkossa, mutta tekee ostoksensa perinteiseen tapaan. Samansuuruinen määrä (18%) ei yleensä käytä verkkoa apuna matkailupalveluiden hankinnassa.

Miesten ja naisten nettikäyttäytymisessä ei ole suurta eroa. Naisista hieman yli puolet vertailee ja ostaa verkossa (52%), kun miehistä näin tekee 48%.

NETTILENNOT YLITTÄVÄT UUDEN RAJAPYYKIN

Lentojen ostaminen netistä on suomalaisille nyt arkea. Jo yli puolet kaikista suomalaisista naisista (51%) on ostanut lentoja verkosta. Naiset hankkivat peräti 57% kaikista verkon kautta hankituista lentolipuista, miehet 43%. Yli puolet vastaajista (51%) oli melko tai täysin samaa mieltä siitä että lentojen hinnat ovat halvempia kuin kaksi vuotta takaperin.

Lentojen ostajissa korostui 31-55 -vuotiaiden ikäryhmä, missä 58% oli hankkinut lippuja netistä. Syinä sille miksi vastaajat eivät olleet ostaneet lentoja netistä olivat: vastaaja ei matkusta lentokoneella (37%) tai käytä internetiä (17%). Enää kymmenesosa vastaajista (10%) varaa mieluiten lentonsa matkatoimistosta.

Stephane Deubel, Vertaa.fi:n maajohtaja kuvailee: "Huolimatta talouden tilanteesta, ennustamme tänä vuonna kasvua markkinaosuudessamme viime vuoteen verrattuna. Tämä liittyy matkailun - ja muiden tuotekategorioidemme kasvuun, jotka ovat toimineet viimeisen kahden vuoden ajan odotettua paremmin, sekä markkinoiden kehittymiseen. Suunnittelemme kasvattavamme markkinaosuutta perinteisten matkatoimistojen entisellä asiakaskunnalla. Myös siksi valmistelemme lentohaun parantamista ja pyrimme auttamaan kuluttajia parhaimman vaihtoehdon löytämisessä."

Lentoyhtiön valinnassa hintaa pidettiin useimmiten erittäin tärkeänä valintakriteerinä (90% vertaa.fi käyttäjistä/ 71% kaikista suomalaisista). Turvallisuutta vastaajat eivät kuitenkaan laiminlyö, sillä lentoyhtiön turvallisuushistoria (68/ 64%) ja luottamus siihen (66/ 63%) olivat hopealla ja pronssilla.

SURFFAAVAT SENIORIT

Verkon suosiosta kertoo, että lähes puolet 56-79 vuotiaista oli ostanut matkailupalveluita netistä (46%). Eniten verkko-ostoksia tekevä ryhmä oli 31-55 -vuotiaat peräti 73%:n osuudella, kun 64% ikäryhmästä 15-30 -vuotta shoppailee matkailupalveluita verkosta.

Nettimatkatoimisto Travellinkin maajohtaja Daniela Katro sanoo, että travellink.fi verkkopalvelun asiakaskunta on suora läpileikkaus väestöstä ilman minkäänlaisia ikäjakaumia: "Käyttäjissä on yhtä paljon nuoria, keski-ikäisiä ja eläkeiän kynnyksellä olevia."

SOSIAALINEN MEDIA EI VIELÄ VALTAVIRRASSA

Paljon hypetetyn sosiaalisen median rooli ei korostunut matkailukäyttäytymisen muutostrendeissä. Viidennes (21%) matkustavista vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Facebookista tai keskustelufoorumeista luetut kommentit rohkaisivat heitä matkustamaan. Kolme neljästä (75%) oli täysin eri mieltä. Yhdeksän kymmenestä (88%) vastaajasta ei ollut ostanut matkailupalveluita sosiaalisessa mediassa vastaan tulleiden tarjouksien pohjalta.

Daniela Katro nettimatkatoimisto Travellinkistä näkee silti, että sosiaalisella medialla on äärimmäisen tärkeä rooli matkailupalveluiden käyttäjien omien kokemusten ja arvioiden tuomisessa nettiin. "Kuluttajat luottavat näihin paljon enemmän kuin matkailupalveluiden tarjoajien tekemiin."

Katro kokee, että kaupallisella puolella ei olla tajuttu kaikkia sosiaalisen median mahdollisuuksia. "Ihmiset keskustelevat enemmän siitä mihin kannattaa lähteä, mikä oli tai ei ollut hyvä paikka. Näin matkustustrendit muokkautuvat. Tämä tuo alalle läpinäkyvyyttä ja peräänkuuluttaa toimijoilta yksinkertaista ja rehellistä toimintatapaa kuluttajaa kohtaan."

Facebookissa näkee usein tuotavan esiin negatiivisia kokemuksia, esimerkiksi valituksia lentojen myöhästymisistä ja yhtiöiden tavasta korjata ongelmia. Nämä kommentit voivat toimia varoittavina esimerkkeinä, kehottaen välttämään mainittua palveluntarjoajaa.

KOKO SUOMI NETTIKARTALLA

Maantieteellisellä sijainnilla ei ollut kovin merkittävää vaikutusta ostokäyttäytymiseen, vaikka verkon käyttö väheni siirryttäessä Suur-Helsingin alueelta (69%) muihin suuriin kaupunkeihin (65%) ja pienempiin kaupunkeihin (59%). Yli puolet maaseudulla asuvista (54%) on ostanut matkailupalveluita verkosta. Lentojen hankkimisessa netistä trendi oli samankaltainen, mutta erot olivat hieman selvempiä (58/ 46/ 45 ja 36%).

VAATIVAT VERTAA.FI:N KÄYTTÄJÄT VALIKOIVAT MUITA ENEMMÄN

Vertaa.fi:n suosiosta kertoo, että lähes 20% kaikista vastaajista (95/503) on käyttänyt sivustoa. Suomalaisista naisista sivustoa on käyttänyt peräti 30%. Vertaa.fi:n käyttäjät ostivat tai varasivat hotelleja ja lentoja verkosta noin kaksi kertaa todennäköisemmin (87%, 89%) kuin vastaajat keskimäärin (48%, 45%). Lennot ja hotellit olivat kaikkien vastaajien ja vertaa.fi:n käyttäjien keskuudessa yleisimmin netistä varattuja tai ostettuja palveluita.

Vertaa.fi:n käyttäjät ovat valikoivampia ja vaativampia kuin suomalaiset keskimäärin. Esimerkiksi 56% heistä kiinnittää kahden vuoden takaista enemmän huomiota lentoyhtiön valintaan verrattuna kaikkiin vastaajiin (43%). Vertaa.fi:n käyttäjät ostavat 21 prosenttiyksikköä kaikkien vastaajien keskiarvoa todennäköisemmin matkailupalvelut, kuten lennot ja hotellit, erillisinä pakettimatkojen sijaan.

Siksi on luontevaa, että verkosta löytyvät matkailupalvelu- ja kohdearviot kiinnostavat vertaa.fi:n käyttäjiä selkeästi enemmän (23%) kuin matkailua harrastavia suomalaisia yleensä (15%).

Vertaa.fi:n käyttäjät ovat sosiaalisia: 45% pitää ystävien suosituksia tärkeinä: tämä on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin keskivertomatkustajat. Lentoyhtiön kotimaa kiinnostaa vertaa.fi:n käyttäjiä (38%) keskivertomatkustajia (44%) vähemmän.

Sosiaalinen media, kuten Facebook, inspiroi vertaa.fi:n käyttäjiä (33%) matkustamaan selkeästi kaikkia suomalaisia (21%) enemmän.

Vertaa.fi oli kaikkien vastaajien keskuudessa suosituin suomalainen nettipalvelu matkailualan tuotteiden vertailussa.

VUOSI 2012 TUO UUSIA KOHTEITA

Nettimatkatoimisto Travellinkin Daniela Katro uskoo uuden vuoden tuovan uusia tuulia lomamatkailuun. "Lähdetään kohteisiin, jotka eivät ole kaikkien huulilla tai tiedossa."

Katron mukaan ihmiset ovat jo tottuneet suureen osaan Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaan aina Meksikoa myöten. Matkamessuihin valmistautuva Daniela (tänä vuonna siellä esiintyy ennätykselliset 73 maata tai aluetta) nostaa esille uusista kohteista Luxemburgin ja Makedonian Euroopassa. Aasiassa Thaimaan rinnalle tekevät tuloaan Malesia, Vietnam, Singapore ja Indonesia.

Lisätietoja:
Maajohtaja Stephane Deubel, Vertaa.fi
puh. +33 (0)1 56 88 29 79
Traffic Specialist Anna Niemi, Vertaa.fi
puh. (0)9 045 35 91 708


Vertaa.fi:n teettämä tutkimus pohjautuu TNS Gallup Oy:n Catibus -puhelinhaastatteluihin ajalla 9.-13.1.2012. Vastaajina oli 503 iältään 15-79 -vuotiasta suomalaista.

Vertaa.fi on osa Compare Groupia, johon kuuluvat myös vertailusivustot Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Vertaa.fi tarjoaa helpon ja ilmaisen tavan verrata tuotteita, palveluja, hintoja, toimitusmaksuja ja toimitusaikoja, minkä jälkeen kävijä voi valita parhaan toimittajan. Vertaa.fi ei itse myy mitään tuotteita. Vertaa.fi Oy perustettiin v. 2000, mistä lähtien se on kehittynyt Suomen johtavaksi hintavertailujen tekijäksi. Yrityksen kotipaikka on Helsinki.

Tietoja julkaisijasta

Vertaa.fi
Vertaa.fi
Lönnrotinkatu 32 A 27
00180 HELSINKI

+358 (0) 45 359 1708http://www.vertaa.fi