Ahlström Capital Oy

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin.

Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på över 160 år. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag samt i fastigheter.

Tiedotteet
22
Valikko

AHLSTRÖM CAPITAL SÄLJER SITT INNEHAV PÅ 65 % I AR PACKAGING TILL CVC CAPITAL PARTNERS30.5.2016 08:00 | Tiedote

Ahlström Capital har i dag meddelat att bolaget har undertecknat ett bindande avtal angående försäljning av sitt innehav i AR Packaging Group AB (”AR Packaging”) till fonder förvaltade av CVC Capital Partners (”CVC”). I enlighet med förvärvsvillkoren kommer de nuvarande ägarna Ahlström Capital och Accent Equity att sälja 100 % av bolaget till CVC. Transaktionen är villkorad av sedvanligt myndighetsgodkännande.

ÅR PACKAGING GROUP HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONSLÅN PÅ 35 MILJONER EURO11.3.2015 08:00 | Tiedote

ÅR Packaging Group AB (“ÅR Packaging”) har den 11 mars 2015 med framgång emitterat ett till obligationslån på 35 miljoner euro på samma villkor som det utestående obligationslånet på 80 miljoner euro, 3 mån EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. De medel som erhållits genom tilläggsemissionen kommer, tillsammans med bolagets kassa och ett nytt banklån, att användas för att finansiera förvärvet av MeadWestvacos förpackningsverksamhet i Europa.

ÅR PACKAGING GROUPILTA ONNISTUNUT 35 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJOJEN LISÄANTI11.3.2015 08:00 | Tiedote

ÅR Packaging Group AB (”ÅR Packaging”) on laskenut 11.3.2015 onnistuneesti liikkeeseen 35 miljoonan euron lisäannin samoin ehdoin kuin aiemman 80 miljoonan euron joukkovelkakirjansa, 3 kk EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. Lisäannilla kerätyt varat käytetään, yhdessä yhtiön käteisvarojen sekä 15 miljoonan euron vakuudettoman juniorilainan kanssa, rahoittamaan aiemmin julkistettu yritysosto, jonka kohteena ovat MeadWestvacon eurooppalaiset kartonginvalmistustoiminnot.

Danfoss lämnar ett offentligt köpeanbud på Vacons aktier – Ahlström Capital sålde sitt aktieinnehav i Vacon till Danfoss12.9.2014 10:53 | Tiedote

Danfoss Ab har i dag den 12.9.2014 meddelat att bolaget lämnar ett offentligt köpeanbud på Vacon Abp:s alla aktier. Ahlström Capitals helägda dotterbolag AC Invest Three B.V. har i går den 11.9.2014 avtalat om att sälja sitt aktieinnehav i Vacon till Danfoss. Före försäljningen var AC Invest Three B.V. den största aktieägaren i Vacon. Bolaget ägde 3 229 688 aktier i Vacon, vilket motsvarade 10,56 procent av Vacons aktiestock.Den första fasen i AC Invest Three B.V.:s försäljning av 3 053 400 aktier (9,98 procent av Vacons aktiestock) genomfördes den 11.9.2014. Den andra fasen, som omfattar försäljningen av 176 288 aktier (0,58 procent av Vacons aktiestock), förutsätter att arbets- och näringsministeriet bekräftar försäljningen av aktierna i enlighet med lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (2012/172). Försäljningen av dessa aktier genomförs efter arbets- och näringsministeriets bekräftelse.Försäljningspriset för AC Invest Three B.V.:s Vacon-aktier är 29,70 euro per aktie. Om d

Danfoss tekee julkisen ostotarjouksen Vaconin osakkeista – Ahlström Capital myi omistuksensa Vaconissa Danfossille12.9.2014 10:46 | Tiedote

Oy Danfoss Ab on tänään 12.9.2014 tiedottanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen Vacon Oyj:n kaikista osakkeista. Ahlström Capitalin täysin omistama tytäryhtiö AC Invest Three B.V. on eilen 11.9.2014 sopinut myyvänsä omistamansa Vaconin osakkeet Danfossille. AC Invest Three B.V. oli ennen myyntiä Vaconin suurin osakkeenomistaja. Se omisti 3 229 688 Vaconin osaketta, mikä vastaa 10,56 prosenttia Vaconin kaikista osakkeista.AC Invest Three B.V.:n osakemyynnin ensimmäinen vaihe 3 053 400 osaketta (9,98 % kaikista Vaconin osakkeista) toteutettiin 11.9.2014. Osakemyynnin toinen vaihe 176 288 osaketta (0,58 % kaikista Vaconin osakkeista) edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa osakkeiden myynnin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (2012/172) mukaisesti. Näiden osakkeiden myynti toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen jälkeen.AC Invest Three B.V.:n Vacon-osakkeiden myyntihinta on 29,70 euroa osakkeelta. Mikäli Danfossin tänään ilmoittama julkinen

Destia övergick i Ahlström Capitals ägo1.7.2014 16:17 | Tiedote

Ahlström Capital slöt den 26 maj 2014 ett avtal om att förvärva Destia Oy:s aktiestock av finska staten. Konkurrens- och konsumentverket har gett sitt godkännande till arrangemanget och Destia Oy har i dag den 1 juli 2014 övergått i Ahlström Capitals ägo.Därtill har den emission av ett masskuldebrevslån som genomfördes för företagsköpet avslutats. I samband med detta har emittenten AC Alpha Oyj bytt namn till Destia Group Oyj.Destia Oy:s extraordinarie bolagsstämma som hölls den 1 juli 2014 valde ny styrelse till bolaget. Bolagsstämman valde Ahlström Capital Oy:s verkställande direktör och nya styrelseledamoten Panu Routila till styrelseordförande. Till styrelseledamöter valdes därtill Jacob af Forselles som verkar som placeringsdirektör på Ahlström Capital Oy samt försvarsministeriets kanslichef, generallöjtnant Arto Räty. Matti Mantere och Solveig Törnroos-Huhtamäki fortsätter som ledamöter i styrelsen. Tilläggsinformation:Panu Routila, verkställande direktör, Ahlström Capital Oy, tf

Destia siirtyi Ahlström Capitalin omistukseen1.7.2014 16:14 | Tiedote

Ahlström Capital sopi 26.5.2014 Destia Oy:n osakekannan ostamisesta Suomen valtiolta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut hyväksyntänsä järjestelylle, ja Destia Oy:n omistus on siirtynyt tänään 1.7.2014 Ahlström Capitalille.Lisäksi yrityskaupan rahoittamiseksi toteutettu joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku on saatu päätökseen. Samassa yhteydessä liikkeeseenlaskija AC Alpha Oyj on vaihtanut nimensä Destia Group Oyj:ksi.Destia Oy:n 1.7.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi yhtiölle uuden hallituksen. Yhtiökokous valitsi uutena jäsenenä hallituksen puheenjohtajaksi Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajan Panu Routilan. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin lisäksi Jacob af Forselles, joka toimii sijoitusjohtajana Ahlström Capital Oy:ssä, sekä kenraaliluutnantti Arto Räty, joka toimii puolustusministeriön kansliapäällikkönä. Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Lisätietoja:Panu Routila, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, puh. +358

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin.

Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på över 160 år. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag samt i fastigheter.