Ahlström Capital Oy

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin.

Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på över 160 år. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag samt i fastigheter.

Tiedotteet
28
Valikko

AHLSTRÖM CAPITAL SÄLJER SITT INNEHAV PÅ 65 % I AR PACKAGING TILL CVC CAPITAL PARTNERS30.5.2016 08:00:00 | Tiedote

Ahlström Capital har i dag meddelat att bolaget har undertecknat ett bindande avtal angående försäljning av sitt innehav i AR Packaging Group AB (”AR Packaging”) till fonder förvaltade av CVC Capital Partners (”CVC”). I enlighet med förvärvsvillkoren kommer de nuvarande ägarna Ahlström Capital och Accent Equity att sälja 100 % av bolaget till CVC. Transaktionen är villkorad av sedvanligt myndighetsgodkännande.

ÅR PACKAGING GROUP HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONSLÅN PÅ 35 MILJONER EURO11.3.2015 08:00:00 | Tiedote

ÅR Packaging Group AB (“ÅR Packaging”) har den 11 mars 2015 med framgång emitterat ett till obligationslån på 35 miljoner euro på samma villkor som det utestående obligationslånet på 80 miljoner euro, 3 mån EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. De medel som erhållits genom tilläggsemissionen kommer, tillsammans med bolagets kassa och ett nytt banklån, att användas för att finansiera förvärvet av MeadWestvacos förpackningsverksamhet i Europa.

ÅR PACKAGING GROUPILTA ONNISTUNUT 35 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJOJEN LISÄANTI11.3.2015 08:00:00 | Tiedote

ÅR Packaging Group AB (”ÅR Packaging”) on laskenut 11.3.2015 onnistuneesti liikkeeseen 35 miljoonan euron lisäannin samoin ehdoin kuin aiemman 80 miljoonan euron joukkovelkakirjansa, 3 kk EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. Lisäannilla kerätyt varat käytetään, yhdessä yhtiön käteisvarojen sekä 15 miljoonan euron vakuudettoman juniorilainan kanssa, rahoittamaan aiemmin julkistettu yritysosto, jonka kohteena ovat MeadWestvacon eurooppalaiset kartonginvalmistustoiminnot.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin.

Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på över 160 år. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag samt i fastigheter.