Ahlström Capital Oy

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin.

Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på över 160 år. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag samt i fastigheter.

Tiedotteet
26
Valikko

AHLSTRÖM CAPITAL SÄLJER SITT INNEHAV PÅ 65 % I AR PACKAGING TILL CVC CAPITAL PARTNERS30.5.2016 08:00 | Tiedote

Ahlström Capital har i dag meddelat att bolaget har undertecknat ett bindande avtal angående försäljning av sitt innehav i AR Packaging Group AB (”AR Packaging”) till fonder förvaltade av CVC Capital Partners (”CVC”). I enlighet med förvärvsvillkoren kommer de nuvarande ägarna Ahlström Capital och Accent Equity att sälja 100 % av bolaget till CVC. Transaktionen är villkorad av sedvanligt myndighetsgodkännande.

ÅR PACKAGING GROUP HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONSLÅN PÅ 35 MILJONER EURO11.3.2015 08:00 | Tiedote

ÅR Packaging Group AB (“ÅR Packaging”) har den 11 mars 2015 med framgång emitterat ett till obligationslån på 35 miljoner euro på samma villkor som det utestående obligationslånet på 80 miljoner euro, 3 mån EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. De medel som erhållits genom tilläggsemissionen kommer, tillsammans med bolagets kassa och ett nytt banklån, att användas för att finansiera förvärvet av MeadWestvacos förpackningsverksamhet i Europa.

ÅR PACKAGING GROUPILTA ONNISTUNUT 35 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJOJEN LISÄANTI11.3.2015 08:00 | Tiedote

ÅR Packaging Group AB (”ÅR Packaging”) on laskenut 11.3.2015 onnistuneesti liikkeeseen 35 miljoonan euron lisäannin samoin ehdoin kuin aiemman 80 miljoonan euron joukkovelkakirjansa, 3 kk EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. Lisäannilla kerätyt varat käytetään, yhdessä yhtiön käteisvarojen sekä 15 miljoonan euron vakuudettoman juniorilainan kanssa, rahoittamaan aiemmin julkistettu yritysosto, jonka kohteena ovat MeadWestvacon eurooppalaiset kartonginvalmistustoiminnot.

Danfoss lämnar ett offentligt köpeanbud på Vacons aktier – Ahlström Capital sålde sitt aktieinnehav i Vacon till Danfoss12.9.2014 10:53 | Tiedote

Danfoss Ab har i dag den 12.9.2014 meddelat att bolaget lämnar ett offentligt köpeanbud på Vacon Abp:s alla aktier. Ahlström Capitals helägda dotterbolag AC Invest Three B.V. har i går den 11.9.2014 avtalat om att sälja sitt aktieinnehav i Vacon till Danfoss. Före försäljningen var AC Invest Three B.V. den största aktieägaren i Vacon. Bolaget ägde 3 229 688 aktier i Vacon, vilket motsvarade 10,56 procent av Vacons aktiestock. Den första fasen i AC Invest Three B.V.:s försäljning av 3 053 400 aktier (9,98 procent av Vacons aktiestock) genomfördes den 11.9.2014. Den andra fasen, som omfattar försäljningen av 176 288 aktier (0,58 procent av Vacons aktiestock), förutsätter att arbets- och näringsministeriet bekräftar försäljningen av aktierna i enlighet med lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (2012/172). Försäljningen av dessa aktier genomförs efter arbets- och näringsministeriets bekräftelse. Försäljningspriset för AC Invest Three B.V.:s Vacon-aktier är 29,70 euro per aktie. Om

Danfoss tekee julkisen ostotarjouksen Vaconin osakkeista – Ahlström Capital myi omistuksensa Vaconissa Danfossille12.9.2014 10:46 | Tiedote

Oy Danfoss Ab on tänään 12.9.2014 tiedottanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen Vacon Oyj:n kaikista osakkeista. Ahlström Capitalin täysin omistama tytäryhtiö AC Invest Three B.V. on eilen 11.9.2014 sopinut myyvänsä omistamansa Vaconin osakkeet Danfossille. AC Invest Three B.V. oli ennen myyntiä Vaconin suurin osakkeenomistaja. Se omisti 3 229 688 Vaconin osaketta, mikä vastaa 10,56 prosenttia Vaconin kaikista osakkeista. AC Invest Three B.V.:n osakemyynnin ensimmäinen vaihe 3 053 400 osaketta (9,98 % kaikista Vaconin osakkeista) toteutettiin 11.9.2014. Osakemyynnin toinen vaihe 176 288 osaketta (0,58 % kaikista Vaconin osakkeista) edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa osakkeiden myynnin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (2012/172) mukaisesti. Näiden osakkeiden myynti toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen jälkeen. AC Invest Three B.V.:n Vacon-osakkeiden myyntihinta on 29,70 euroa osakkeelta. Mikäli Danfossin tänään ilmoittama julkine

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin.

Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på över 160 år. Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag samt i fastigheter.