Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
90 vuotta apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi.
90 vuotta apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi.