Arvopaperimarkkinayhdistys ry
Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) ja Keskuskauppakamarin joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistys osallistuu itsesääntelynormien laadintaan ja tarvittaessa tulkitsee niitä. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa hallinnoida Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, Pörssin sisäpiiriohjetta, Helsinki Takeover Codea sekä kehittää itsesääntelyä.
Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) ja Keskuskauppakamarin joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistys osallistuu itsesääntelynormien laadintaan ja tarvittaessa tulkitsee niitä. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa hallinnoida Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, Pörssin sisäpiiriohjetta, Helsinki Takeover Codea sekä kehittää itsesääntelyä.