Asianajotoimisto Lehtinen, Sinivaara & Syrjänen Oy
Asianajotoimisto Lehtinen, Sinivaara & Syrjänen Osakeyhtiö on tamperelainen yritys, jonka juuret juontavat vuoteen 1907. Toimiston asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajajat ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.
Asianajotoimisto Lehtinen, Sinivaara & Syrjänen Osakeyhtiö on tamperelainen yritys, jonka juuret juontavat vuoteen 1907. Toimiston asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajajat ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.