Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneum esittelee klassikot uudessa valossa. Ateneum presenterar klassiker i nytt ljus. Ateneum presents classics with a twist.

The Ateneum's spring 2018 exhibitions to feature Adel Abidin and Italian art7.9.2017 12:04 | Tiedote

The von Wright Brothers exhibition will open the Ateneum's winter season by presenting landscapes, still lifes, images of nature, and scientific illustrations by Magnus, Wilhelm and Ferdinand von Wright. In February, an exhibition of works by the contemporary artist Adel Abidin will explore the relationship between power and identity. In May, the halls on the third floor will be taken over by Italian art from the 1920s and 1930s.

Adel Abidin och italiensk konst i Ateneums utställningsprogram våren 20187.9.2017 11:54 | Tiedote

Utställningen Bröderna von Wright inleder Ateneums vintersäsong med en presentation av Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wrights landskap, stilleben, naturmotiv och vetenskapliga illustrationer. I februari utmanar samtidskonstnären Adel Abidins verk publiken till att fundera över förhållandet mellan makt och identitet. I maj intas salarna på tredje våningen av italiensk konst från 1920- och 1930-talet.

A large-scale oil painting by Pekka Halonen donated to the Ateneum4.9.2017 10:30 | Tiedote

The Ateneum Art Museum, which is part of the Finnish National Gallery, has received for its collection, from a private donor, a painting by the artist Pekka Halonen, entitled Carrying water (1911). Information about the donation was received in the end of August, and the work will be available for the public to see on Tuesday 5 September. The painting will be on display in the New expression hall of the Stories of Finnish Art exhibition until Sunday 1 October 2017.

Twiittejä tulevaisuuteen -tilaisuus Oulussa osana Ateneumin näyttelyä18.8.2017 11:34 | Tiedote

Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo ja tulevaisuustalo Sitra järjestävät Twiittejä tulevaisuuteen -tilaisuuden Oulussa Tiedekeskus Tietomaassa perjantaina 8. syyskuuta 2017. Oulun tilaisuuden teemana on Taidetta, tunteita, teknologiaa. Iltatilaisuuden keskusteluun osallistuvat muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä, kansanedustaja Hanna Sarkkinen sekä toimitusjohtaja ja tunneluennoitsija Camilla Tuominen. Tilaisuus on osa Oulun taidemuseossa esillä olevan Suomen taiteen tarina – Ateneumin kiertävä kokoelma -näyttelyn ohjelmaa.

A major exhibition of works by the von Wright brothers at the Ateneum in October7.8.2017 10:33 | Tiedote

From 27 October 2017 to 25 February 2018, the Ateneum Art Museum will host the exhibition The von Wright Brothers. The artist brothers Magnus, Wilhelm and Ferdinand von Wright, who lived during the period of the Grand Duchy of Finland, are known as painters of landscapes, still lifes and nature subjects, and as scientific illustrators. The brothers' works will be accompanied by new art by the photographic artist Sanna Kannisto (born 1974) and the conceptual artist Jussi Heikkilä (born 1952). The exhibition is part of the programme celebrating the centenary of Finland's independence.

Bröderna von Wrights utställning till Ateneum i oktober 7.8.2017 10:32 | Tiedote

På konstmuseet Ateneum visas 27.10.2017–25.2.2018 utställningen Bröderna von Wright. Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright levde under Finlands tid som storfurstendöme och de är kända för sina varierande landskap, stilleben, naturmotiv och vetenskapliga illustrationer. Vid sidan av brödernas konstverk presenteras nya verk av fotokonstnär Sanna Kannisto (f. 1974) och konceptkonstnär Jussi Heikkilä (f. 1952). Utställningen ingår i programmet för Finlands självständighets 100-årsjubileum.

Von Wrightin veljesten suurnäyttely Ateneumiin lokakuussa7.8.2017 10:30 | Tiedote

Ateneumin taidemuseossa nähdään 27.10.2017–25.2.2018 näyttely Veljekset von Wright. Suomen suuriruhtinaskunnan aikana eläneet taiteilijaveljekset Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von Wright tunnetaan monipuolisina maisemien, asetelmien, luontoaiheiden ja tieteellisten kuvitusten tekijöinä. Veljesten teosten rinnalla esitetään uusia teoksia valokuvataiteilija Sanna Kannistolta (s. 1974) sekä käsitetaiteilija Jussi Heikkilältä (s. 1952). Näyttely on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

The Ateneum acquires Heikki W. Virolainen's Ilman Impi for its collection19.6.2017 13:29 | Tiedote

The Ateneum Art Museum has acquired eight new sculptures for its collection during spring 2017. Of the works acquired, the sculptor Heikki W. Virolainen's (1936–2004) three-metre wooden sculpture Ilman Impi (Virgin Daughter of the Ether) (1970) will, from now on, be on permanent display as part of the Stories of Finnish Art exhibition in the Kalevala hall. The sculptures by Helena Pylkkänen (born 1945) and Marjo Lahtinen (born 1944), an important addition to the museum's collection, will be on show in future exhibitions.

Heikki W. Virolainens Luftens jungfru till Ateneums samling19.6.2017 13:23 | Tiedote

Konstmuseet Ateneum har under våren 2017 förvärvat sammanlagt åtta skulpturer. Av dem är bildhuggaren Heikki W. Virolainens (1936–2004) tre meter höga träskulptur Luftens jungfru (1970) permanent utställd i Kalevala-salen i utställningen Historier inom finsk konst. De övriga tillskotten i samlingen är betydande skulpturer av Helena Pylkkänen (f. 1945) och Marjo Lahtinen (f. 1944) och de kommer att ingå utställningar i framtiden.

Heikki W. Virolaisen Ilman Impi on hankittu Ateneumin kokoelmaan19.6.2017 13:20 | Tiedote

Ateneumin taidemuseo on hankkinut kokoelmaansa kevään 2017 aikana kaikkiaan kahdeksan veistosta. Näistä kuvanveistäjä Heikki W. Virolaisen (1936–2004) kolmemetrinen puuveistos Ilman impi (1970) on tästä lähtien pysyvästi esillä Suomen taiteen tarina -näyttelyn Kalevala-salissa. Kokoelmaa merkittävällä tavalla täydentävät Helena Pylkkäsen (s. 1945) ja Marjo Lahtisen (s. 1944) veistokset nähdään puolestaan tulevissa näyttelyissä.

Alvar Aalto's organic design idiom developed in interaction with contemporary visual artists10.5.2017 14:15 | Tiedote

Alvar Aalto (1898–1976) is the most internationally famous Finnish architect and designer. Alvar Aalto – Art and the Modern Form will open up new perspectives into Aalto's life and work. The comprehensive exhibition will illustrate how Aalto's thinking and design idiom developed in interaction with contemporary visual artists. In addition to presenting Aalto's extensive oeuvre, works will also be featured from his close friends and modernist masters, such as the American Alexander Calder and the Frenchman Fernand Léger. The exhibition also highlights the role of the Artek furniture and design company, established in 1935, as a contributor to the Finnish art scene. The exhibition is produced by the Vitra Design Museum, in cooperation with the Alvar Aalto Museum and the Ateneum Art Museum.

Alvar Aaltos organiska formspråk utvecklades i samverkan med tidens bildkonstnärer10.5.2017 10:20 | Tiedote

Alvar Aalto (1898–1976) är Finlands internationellt mest kända arkitekt och formgivare. Alvar Aalto – konsten och den moderna formen öppnar insiktsfulla synvinklar på Alvar Aaltos liv och pro-duktion. Den täckande utställningen åskådliggör hur Alvar Aaltos idéer och formspråk utvecklades i samverkan med tidens bild-konstnärer. Vid sidan av Aaltos produktion visas också verk av hans nära vänner och av modernismens mästare såsom amerikanen Alexander Calder och fransmannen Fernand Léger. Utställningen lyfter också fram 1935 grundade Arteks centrala roll för det finska konstfältets utveckling. Utställningen har producerats av Vitra Design Museum i samarbete med Alvar Aalto-museet och Ateneum.

Alvar Aallon orgaaninen muotokieli kehittyi vuorovaikutuksessa ajan kuvataiteilijoiden kanssa10.5.2017 10:15 | Tiedote

Alvar Aalto (1898–1976) on Suomen kansainvälisesti tunnetuin arkkitehti ja muotoilija. Alvar Aalto – taide ja moderni muoto avaa oivaltavia näkökulmia Aallon elämään ja tuotantoon. Kattava näyttely havainnollistaa, miten Aallon ajattelu ja muotokieli kehittyivät vuorovaikutuksessa ajan kuvataiteilijoiden kanssa. Aallon laajan tuotannon ohella mukana on teoksia hänen läheisiltä ystäviltään ja modernismin mestareilta, kuten yhdysvaltalaiselta Alexander Calderilta ja ranskalaiselta Fernand Légeriltä. Esiin tuodaan myös vuonna 1935 perustetun Artekin rooli suomalaisen taidekentän rakentajana. Näyttelyn on tuottanut Vitra Design Museum yhteistyössä Alvar Aalto -museon ja Ateneumin taidemuseon kanssa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Ateneum esittelee klassikot uudessa valossa. Ateneum presenterar klassiker i nytt ljus. Ateneum presents classics with a twist.