Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneum esittelee klassikot uudessa valossa. Ateneum presenterar klassiker i nytt ljus. Ateneum presents classics with a twist.
Tiedotteet
217
Valikko

Adel Abidin’s exhibition deals with the painful aspects of our history13.3.2018 12:34 | Tiedote

From 14 March to 22 April 2018, the Ateneum Art Museum will host History Wipes, an exhibition by the contemporary artist Adel Abidin (born 1973, Baghdad, Iraq). The exhibition will present video installations and sculptures by the internationally recognised artist. Some of these works are completely new, while others have been created in recent years. The works deal with the painful aspects of our history and human existence in an increasingly unstable world.

Adel Abidins utställning behandlar vår historias smärtpunkter13.3.2018 12:32 | Tiedote

På Konstmuseet Ateneum kan man den 14.3–22.4.2018 se nutidskonstnären Adel Abidins (f. 1973, Bagdad, Irak) utställning History Wipes. Utställningen visar upp videoinstallationer och skulpturer av den internationellt erkände Abidin, av vilka en del är nya och en del har kommit till under de senaste åren. Verken behandlar vår historias smärtpunkter och hur det är att vara människa i en värld som förändras mot en allt större osäkerhet.

Joseph Alanen’s Kalevala-themed works donated to the Ateneum22.2.2018 14:43 | Tiedote

The Ateneum Art Museum, which is part of the Finnish National Gallery, has received three Kalevala-themed tempera paintings by Joseph Alanen (1885–1920) for its collection, from a private donor. Before this donation, the Finnish National Gallery’s collection only included one work by Alanen. The works will be placed on display in the Kalevala exhibition gallery of the Stories of Finnish Art exhibition, on Kalevala Day, 28 February 2018.

Verk med Kalevalamotiv av Joseph Alanen har donerats till Ateneum22.2.2018 14:28 | Tiedote

Till sin samling har Konstmuseet Ateneum som hör till Finlands Nationalgalleri av en privat donator fått ta emot tre verk med Kalevalamotiv i tempera av målaren Joseph Alanen (1885–1920). Före donationen hade Nationalgalleriet endast ett verk av Alanen i sina samlingar. Verken kommer att ställas ut i Kalevalasalen i samlingsutställningen Historier inom finsk konst på Kalevaladagen den 28 februari 2018.

Fantastico! to present Italian art from the 1920s and 1930s6.2.2018 11:46 | Tiedote

From 10 May to 19 August 2018, the Ateneum Art Museum will host the exhibition "Fantastico! Italian Art from the 1920s and 1930s". The exhibition will explore an artistic movement known as magic realism, which emerged in Italy at the end of the First World War. The works exhibited are characterised by silence and a mysterious atmosphere, and the conflict between reality and the world of dreams. The depictions of everyday life seem to reveal a hidden side of existence. The exhibition will feature masterpieces by artists such as Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Felice Casorati, Antonio Donghi and Cagnaccio di San Pietro.

Fantastico! presenterar italiensk konst från 1920- och 1930-talet6.2.2018 11:37 | Tiedote

I Konstmuseet Ateneum visas 10.5–19.8.2018 utställningen "Fantastico! Italiensk konst från 1920- och 1930-talet". Utställningen berättar om strömningen kallad magisk realism som föddes i Italien under slutet av första världskriget. Betecknande för de utställda verken är en stillhet och hemlighetsfull stämning samt konflikten mellan dröm och verklighet. Det är som om framställningarna av vardagen blottade existensens osynliga sida. På utställningen presenteras mästerverk av bland annat Georgio de Chirico, Carlo Carrà, Felice Casorati, Antonio Donghi och Cagnaccio di San Pietro.

Fantastico! esittelee italialaista taidetta 1920- ja 1930-luvuilta6.2.2018 11:21 | Tiedote

Ateneumin taidemuseossa nähdään 10.5.–19.8.2018 näyttely "Fantastico! Italialaista taidetta 1920- ja 1930 -luvuilta". Näyttely kertoo Italiassa ensimmäisen maailmansodan päättymisen aikaan syntyneestä, maagisena realismina tunnetusta suuntauksesta. Esiteltäville teoksille on ominaista hiljaisuus ja salaperäinen tunnelma sekä todellisuuden ja unen välinen ristiriita. Arkipäivän kuvaukset tuntuvat paljastavan olemassaolon näkymättömän puolen. Mestariteoksia nähdään taiteilijoilta kuten Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Felice Casorati, Antonio Donghi ja Cagnaccio di San Pietro.

Adel Abidin's exhibition History Wipes to be held at the Ateneum22.1.2018 10:49 | Tiedote

From 14 March to 22 April 2018, the Ateneum Art Museum will host History Wipes, a major solo exhibition by the contemporary artist Adel Abidin (born 1973, Baghdad, Iraq). The exhibition will present video installations and sculptures by the internationally recognised artist, many of which will be completed especially for the exhibition. The works deal with the painful aspects of our history and human existence in an increasingly unstable world.

Adel Abidins utställning History Wipes till Ateneum22.1.2018 10:47 | Tiedote

På Konstmuseet Ateneum kan man den 14.3–22.4.2018 se nutidskonstnären Adel Abidins (f. 1973, Bagdad, Irak) soloutställning History Wipes. Utställningen visar upp videoinstallationer och skulpturer av den internationellt erkände Abidin, av vilka många färdigställs för utställningen. Verken behandlar vår historias smärtpunkter och hur det är att vara människa i en värld som förändras mot en allt större osäkerhet.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Ateneum esittelee klassikot uudessa valossa. Ateneum presenterar klassiker i nytt ljus. Ateneum presents classics with a twist.