Audiomedia Oy
Tilaa
Seuraa

Tilaa tiedotteet julkaisijalta Audiomedia Oy

Tilaa kaikki tiedotteet julkaisijalta antamalla sähköpostiosoitteesi alla. Voit perua tilauksen milloin tahansa.

Ohjelmapäällikkö Petri Heino: Teollinen valmistus ja julkinen rakentaminen kasvattavat puurakentamisen markkinaa15.8.2017 14:50 | Tiedote

Vuoden verran puurakentamisen ohjelmapäällikkönä ympäristöministeriössä toiminut Petri Heino näkee puurakentamisessa kasvua ja myönteistä kehitystä. - Teollisen ja julkisen puurakentamisen kasvu, tuoteosien valmistukseen erikoistuneiden yritysten määrän lisääntyminen ja puurakentamista edistävä rakentamisen säädösuudistus, luettelee Heino myönteisen kehityksen merkkejä. Hallitus edistää puurakentamista osana biotalouden kehittämistoimenpiteitä ja ilmastopolitiikkaa.

Ex-komissaari Janez Potocnik: Metsän käytön ja ympäristön tarpeet voidaan yhdistää26.7.2017 11:48 | Tiedote

Kaksi kautta Barroson johtamassa komissiossa tieteestä ja ympäristöasioista vastannut komissaari Janez Potocnik näkee kestävässä metsätaloudessa suuren potentiaalin erityisesti Suomen kaltaisissa metsämaissa. - Metsäpohjaisessa biotaloudessa on mahdollisuus tutkimustyöllä kehittää ja edistää muutosta nykyiseen kertakäyttökulttuuriin. On järkevää pyrkiä tuottamaan uusiutuvaan materiaalin pohjautuvia kierrätyskelpoisia tuotteita, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

PTT selvitti: Julkisella puurakentamisella merkittäviä heijastusvaikutuksia koko kansantalouteen13.5.2015 11:22 | Tiedote

Puun käytön lisääminen julkisissa rakennushankinnoissa heijastuu yksityissektorin rakennushankkeisiin, kasvattaa merkittävästi puutuotealan vientiä ja alan työpaikkoja sekä vaikuttaa myönteisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Osana biotaloutta puurakentamisen lisäämisellä voidaan toteuttaa taloudellisia ja ilmastollisia tavoitteita yhtäaikaisesti. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toteuttamassa hankkeessa selvitettiin puun käytön lisäämisestä koituvia kokonaistaloudellisia vaikutuksia kansantalouteen ja ilmastotavoitteisiin.

Tansaniaan suunnitteilla suomalaisvoimin jätettä hyödyntävä dieselin tuotantolaitos4.5.2015 14:19 | Tiedote

Tansanian pääkaupunkiin Dar Es Salamiin suunnitellaan jätteistä dieseliä valmistavaa tuotantolaitosta. Hankkeessa on mukana kouvolalainen RK- Halli Oy, jonka hallituksen puheenjohtaja Risto Kauppila haluaa olla edistämässä kiertotaloutta ja yhdyskuntajätteen hyödyntämistä energiatuotantoon. Kauppilan mukaan ilmastomuutoksen hallinta ja jäteongelman ratkaisu ovat tulevien sukupolvien kannalta keskeisiä teknologian kehittämisen alueita.

KHO:n päätöksen mukaan kunnilla on oikeus kaavoittaa puutaloalueita22.4.2015 14:57 | Tiedote

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Helsingin kaupungin tekemä Honkasuon aluetta koskeva kaavapäätös on lainmukainen. Asemakaavan kaavamääräyksen mukaan kaikilla korttelialueilla rakennusten tuli olla puurakenteisia ja julkisivumateriaalina oli käytettävä puuta. Erillispientalojen korttelialueella rakennusten tuli lisäksi asemakaavamääräyksen mukaan olla massiivipuusta rakennettuja. Kaavaselostuksen mukaan kaavan tarkoituksena oli, että alue varataan puurakentamiselle. Kaavalla oli tarkoitus muodostaa omaleimainen ja yhtenäiseen rakentamiseen perustuva aluekokonaisuus.

Paatero luopuisi energiatuista17.12.2014 11:55 | Tiedote

Kehitys- ja valtion omistajaohjausministeri Sirpa Paateron mielestä Suomen tulee toteuttaa lähivuosina kustannustehokkaita ja markkinaehtoisia energiapoliittisia ratkaisuja. Paatero kannattaa parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean linjauksia energiatuotannon tukipolitiikan asteittaisesta alasajosta. - Ideaali energiapolitiikkaa toimii ilman tukia. Milloin siihen päästään, en tiedä, mutta haluaisin olla mukana toteuttamassa sitä, Paatero sanoo.

Tampereesta energiatehokkaan vähähiilisen rakentamisen mallikaupunki21.5.2014 10:06 | Tiedote

Tampereen kaupunki kehittää puurakentamista yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, työ- ja elinkeinoministeriön, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on edistää Tampereella puurakentamista, vähähiilistä energia- ja resurssitehokasta rakentamista, alan opetus- ja tutkimustoimintaa sekä täydennyskoulutusta ja osaamista.

Pekka Haavisto kannustaa puurakentajia humanitäärisen avun markkinoille5.5.2014 16:22 | Tiedote

Suomen kehitysministeri Pekka Haavisto kannustaa puutuotealan yrityksiä kansainvälisille katastrofialueiden humanitäärisen avun kasvaville markkinoille, joilla on kysyntää keveille puurakenteisille ensikodeille. - Uusille rakentamisen, puhtaan veden ja elintarvikkeiden tuotteille ja innovaatioille on kasvavaa tarvetta, sanoo Haavisto. On päästävä mukaan suurten avustusjärjestöjen hankintaketjuihin, jotka tilaavat kriisialueiden tarvitsemia tuotteita.

Asuntoministeri Kiuru patistelee laadukkaampaan rakentamiseen3.5.2013 09:15 | Tiedote

Asuntoministeri Krista Kiuru (sd) patistelee rakennusalaa laadukkaampaan ja samalla energiatehokkaampaan rakentamiseen. Kiuru on erityisesti huolissaan rakennusten kosteus- ja homeongelmista, joiden osalta kiintiö on ministerin mukaan Suomessa täynnä. – Asiakkaille on voitava tarjota kosteusvarmaa rakentamista, jossa ei ole rakennusaikaisia kosteusjäämiä tai jo valmiita vaurioita. Kiuru peräänkuuluttaa myös uusia innovaatioita ja brändejä rakentamiseen.

Kymmenien miljoonien menetykset vesivoiman ohijuoksutuksissa2.5.2013 09:43 | Tiedote

Tulvien seurauksena tapahtuvissa vesivoiman ohijuoksutuksissa menetettiin viime vuonna yli 40 miljoonan euron arvosta energiaa. Vesivoimayhtiöiden keräämien tietojen mukaan ohijuoksutusten määrä vastaa 230 000 pientalon vuosittaista sähkönkulutusta ilman lämmitystä keskikulutuksen ollessa 5000 kWh vuodessa. Vesivoimaa tuottavien energiayhtiöiden kannalta ongelma on siinä, että kevättulvien aikana on liikaa vettä, jota ei voida varastoida myöhempää käyttöä varten. Seurauksena on vesipula talvella, jolloin sitä tarvittaisiin sähkön tuotantoon. Kemijoki Oy haluaisi ratkaista ongelman varastoimalla tulvavettä altaaseen, jolla voitaisiin samalla torjua jokakeväisiä vesistöalueen tulvavahinkoja.