Audiomedia Oy
Tiedotteet
23
Valikko

Metsänomistajien pääsihteeri Emma Berglund: Taistelemme vääriä metsämielikuvia vastaan9.10.2017 08:59 | Tiedote

Euroopan metsänomistajien liiton CEPF: n pääsihteeri Emma Berglund on helpottunut. Euroopan parlamentti on äänestänyt metsien hiilinielun laskentatavasta metsänomistajien ja metsäteollisuuden tavoitteiden mukaisella tavalla. Vaikka edessä on vielä parlamentin, komission ja ministerineuvoton lopullinen kannan muodostus Berglund uskoo päätökseen, joka ei estä metsien resurssien hyödyntämistä.

Esko Aho: Eurooppa tarvitsee metsästrategian5.9.2017 12:04 | Tiedote

Eurooppalaisessa metsäkeskustelu metsien kestävyydestä nostaa Esko Ahon mielestä esiin uudelleen kysymyksen yhteisen metsäpolitiikan tarpeellisuudesta. - Kyllä tämä käyty keskustelu pakottaa kysymään, onko sittenkään ollut fiksua vastustaa yhteistä metsäpolitiikkaa. Huoli yhteisen metsäpolitiikan riskeistä on vähäisempi, kun se, että nyt puuttuu eurooppalainen metsästrategia ja kokonaiskuva metsien mahdollisuuksista edistää siirtymää kiertotalouteen ja taistella ilmastomuutosta vastaan.

Ohjelmapäällikkö Petri Heino: Teollinen valmistus ja julkinen rakentaminen kasvattavat puurakentamisen markkinaa15.8.2017 14:50 | Tiedote

Vuoden verran puurakentamisen ohjelmapäällikkönä ympäristöministeriössä toiminut Petri Heino näkee puurakentamisessa kasvua ja myönteistä kehitystä. - Teollisen ja julkisen puurakentamisen kasvu, tuoteosien valmistukseen erikoistuneiden yritysten määrän lisääntyminen ja puurakentamista edistävä rakentamisen säädösuudistus, luettelee Heino myönteisen kehityksen merkkejä. Hallitus edistää puurakentamista osana biotalouden kehittämistoimenpiteitä ja ilmastopolitiikkaa.

Ex-komissaari Janez Potocnik: Metsän käytön ja ympäristön tarpeet voidaan yhdistää26.7.2017 11:48 | Tiedote

Kaksi kautta Barroson johtamassa komissiossa tieteestä ja ympäristöasioista vastannut komissaari Janez Potocnik näkee kestävässä metsätaloudessa suuren potentiaalin erityisesti Suomen kaltaisissa metsämaissa. - Metsäpohjaisessa biotaloudessa on mahdollisuus tutkimustyöllä kehittää ja edistää muutosta nykyiseen kertakäyttökulttuuriin. On järkevää pyrkiä tuottamaan uusiutuvaan materiaalin pohjautuvia kierrätyskelpoisia tuotteita, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

PTT selvitti: Julkisella puurakentamisella merkittäviä heijastusvaikutuksia koko kansantalouteen13.5.2015 11:22 | Tiedote

Puun käytön lisääminen julkisissa rakennushankinnoissa heijastuu yksityissektorin rakennushankkeisiin, kasvattaa merkittävästi puutuotealan vientiä ja alan työpaikkoja sekä vaikuttaa myönteisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Osana biotaloutta puurakentamisen lisäämisellä voidaan toteuttaa taloudellisia ja ilmastollisia tavoitteita yhtäaikaisesti. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toteuttamassa hankkeessa selvitettiin puun käytön lisäämisestä koituvia kokonaistaloudellisia vaikutuksia kansantalouteen ja ilmastotavoitteisiin.

Tansaniaan suunnitteilla suomalaisvoimin jätettä hyödyntävä dieselin tuotantolaitos4.5.2015 14:19 | Tiedote

Tansanian pääkaupunkiin Dar Es Salamiin suunnitellaan jätteistä dieseliä valmistavaa tuotantolaitosta. Hankkeessa on mukana kouvolalainen RK- Halli Oy, jonka hallituksen puheenjohtaja Risto Kauppila haluaa olla edistämässä kiertotaloutta ja yhdyskuntajätteen hyödyntämistä energiatuotantoon. Kauppilan mukaan ilmastomuutoksen hallinta ja jäteongelman ratkaisu ovat tulevien sukupolvien kannalta keskeisiä teknologian kehittämisen alueita.

KHO:n päätöksen mukaan kunnilla on oikeus kaavoittaa puutaloalueita22.4.2015 14:57 | Tiedote

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Helsingin kaupungin tekemä Honkasuon aluetta koskeva kaavapäätös on lainmukainen. Asemakaavan kaavamääräyksen mukaan kaikilla korttelialueilla rakennusten tuli olla puurakenteisia ja julkisivumateriaalina oli käytettävä puuta. Erillispientalojen korttelialueella rakennusten tuli lisäksi asemakaavamääräyksen mukaan olla massiivipuusta rakennettuja. Kaavaselostuksen mukaan kaavan tarkoituksena oli, että alue varataan puurakentamiselle. Kaavalla oli tarkoitus muodostaa omaleimainen ja yhtenäiseen rakentamiseen perustuva aluekokonaisuus.

Paatero luopuisi energiatuista17.12.2014 11:55 | Tiedote

Kehitys- ja valtion omistajaohjausministeri Sirpa Paateron mielestä Suomen tulee toteuttaa lähivuosina kustannustehokkaita ja markkinaehtoisia energiapoliittisia ratkaisuja. Paatero kannattaa parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean linjauksia energiatuotannon tukipolitiikan asteittaisesta alasajosta. - Ideaali energiapolitiikkaa toimii ilman tukia. Milloin siihen päästään, en tiedä, mutta haluaisin olla mukana toteuttamassa sitä, Paatero sanoo.

Tampereesta energiatehokkaan vähähiilisen rakentamisen mallikaupunki21.5.2014 10:06 | Tiedote

Tampereen kaupunki kehittää puurakentamista yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, työ- ja elinkeinoministeriön, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on edistää Tampereella puurakentamista, vähähiilistä energia- ja resurssitehokasta rakentamista, alan opetus- ja tutkimustoimintaa sekä täydennyskoulutusta ja osaamista.

Pekka Haavisto kannustaa puurakentajia humanitäärisen avun markkinoille5.5.2014 16:22 | Tiedote

Suomen kehitysministeri Pekka Haavisto kannustaa puutuotealan yrityksiä kansainvälisille katastrofialueiden humanitäärisen avun kasvaville markkinoille, joilla on kysyntää keveille puurakenteisille ensikodeille. - Uusille rakentamisen, puhtaan veden ja elintarvikkeiden tuotteille ja innovaatioille on kasvavaa tarvetta, sanoo Haavisto. On päästävä mukaan suurten avustusjärjestöjen hankintaketjuihin, jotka tilaavat kriisialueiden tarvitsemia tuotteita.

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>