Avidly Oyj
Avidly Oyj

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Jonaz Kumlander on nimetty Avidly Oyj:n Chief Technology Officeriksi ja Ingunn Bjøru Chief Customer Experience Officeriksi29.9.2021 08:30:01 EEST | Avidly Oyj | Johdon muutokset / Neuvonantajat

Jonaz Kumlander on nimetty Avidly Oyj:n Chief Technology Officeriksi ja Ingunn Bjøru Chief Customer Experience Officeriksi Avidly Oyj yhtiötiedote 29.9.2021 kello 8.30 Jonaz Kumlander on nimetty Avidly Oyj:n Chief Technology Officeriksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi 01.10.2021 alkaen. Lisäksi Ingunn Bjøru on nimetty Chief Customer Experience Officeriksi (CXO) 01.02.2022 alkaen ja hän jatkaa yhtiön johtoryhmässä. Molemmat henkilöt raportoivat Avidly Oyj:n toimitusjohtaja Jesse Maulalle. Kumlanderin tehtävänä on vahvistaa Avidly Oyj:n kasvua martech- ja skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen rakentajana ja toimittajana. Kumlanderilla on kyky löytää teknologian rajoja ylittäviä ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia martech-arkkitehtuuriratkaisuja. Kumlander on toiminut yhtiössä aiemmin Tech Strategin roolissa ja hän on ollut perustajajäsenenä Avidlyn Ruotsin toiminnoissa. ”Olen iloinen aloittaessani CTO:n tehtävässä ja odotan innolla, että pääsen edistämään meidän strategiamme teknologi

2 liitettä

Avidlyn puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia, myyntikate nousi 21,3 prosenttia ja oikaistu liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon (-0,3 miljoonaa euroa)27.8.2021 08:30:00 EEST | Avidly Oyj | Neljännesvuosittain annettavat tiedot

Avidlyn puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia, myyntikate nousi 21,3 prosenttia ja oikaistu liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon (-0,3 miljoonaa euroa) Avidly Oyj, puolivuosikatsaus, 27.8.2021 klo 8.30 Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Avidlyn 1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa investors.avidlyagency.com/tiedotteet. Huhti–kesäkuu 2021: Liikevaihto oli 8 095 tuhatta euroa (6 220), kasvua 30,1 %. 1 Muut maat -segmentin osuus liikevaihdosta oli 22,8 % (22,0 %). Myyntikate oli 5 800 tuhatta euroa (4 422), kasvua 31,2 %. Muut maat -segmentin osuus myyntikatteesta oli 27,6 % (25,4 %). Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 49 % (noin 46 %). Konsernin liiketulos oli -103 tuhatta euroa (-229). Oikaistu liiketulos2 nousi 347 tuhanteen euroon (-172) eli 4,3 %:iin liikevaihdosta (-2,8 %). Tammi–kesäkuu 2021 Liikevaihto oli 15 238 t

4 liitettä

Muutoksia Avidly Oyj:n johtoryhmässä30.6.2021 14:00:00 EEST | Avidly Oyj | Johdon muutokset / Neuvonantajat

Muutoksia Avidly Oyj:n johtoryhmässä Avidly Oyj yhtiötiedote 30.6.2021 kello 14.00 Avidly Oyj:n Suomen toimintojen operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Teea Björklund jättää tehtävänsä ja siirtyy toisen yhtiön palvelukseen 1.10.2021 alkaen. Björklund jatkaa operatiivisen johtajan tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä 30.9.2021 saakka. Hänen seuraajansa haku aloitetaan välittömästi. “Kiitän Teeaa hänen arvokkaasta panoksestaan Avidlyn toiminnan kehittymisessä viime vuosien aikana. Toivotan hänelle onnea ja menestystä tulevaisuudessa”, sanoo Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula. Lisätiedot: Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248 Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670 Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknol

2 liitettä

Avidly Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.202130.4.2021 08:30:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021 Avidly Oyj Yhtiötiedote 30.4.2021 klo 8.30 Liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia, myyntikate nousi 12,4 prosenttia ja oikaistu liiketulos nousi 0,5 miljoonaan euroon (-0,1 miljoonaa euroa) Tämä liiketoimintakatsaus ei ole ole IAS34 standardin mukainen osavuosikatsaus ja siinä esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tammi–maaliskuu 2021: Liikevaihto oli 7 143 tuhatta euroa (6 743), kasvua 5,9 %2. Muut maat -segmentin osuus liikevaihdosta oli 22,3 % (21,7 %). Myyntikate oli 5 514 tuhatta euroa (4 904), kasvua 12,4 %. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 41 % (noin 41 %). Konsernin liiketulos oli -1 tuhatta euroa (-174) eli 0 % liikevaihdosta (-2,6 %). Oikaistu liiketulos1 parani 469 tuhanteen euroon (-117). Toimitusjohtaja Jesse Maula: Avidlyn liiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui tammi–maaliskuussa. Liikevaihtomme kasvoi 5,9 prosenttia vertailukaudesta 7,1 miljoonaan euroon, ja oman toimintamme volyymia

4 liitettä

Avidlyn uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 202023.4.2021 09:30:01 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidlyn uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2020 Avidly Oyj Yhtiötiedote 23.4.2021 klo 09.30 Avidly Oyj julkistaa oikaistut, tilintarkastetut luvut vuodelta 2020 uuden maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Avidly Oyj:n hallitus päätti yhtiön strategiapäivityksen yhteydessä joulukuussa 2020, että Avidly alkaa raportoida 1.1.2021 alkavalta tilikaudelta liiketoimintansa jaoteltuna kahteen maantieteelliseen segmenttiin, jotka ovat Suomi ja Muut maat. Samalla Avidly luopuu erikseen raportoitavista Markkinointipalvelut ja Inbound-markkinointi-segmenteistä. Muutettu raportointitapa vastaa yhtiön päivitettyä strategiaa ja asemaa kokonaisvaltaisena markkinointiteknologia-alan palveluntarjoajana sekä tapaa tarkastella liiketoimintaa yhtenä kokonaisuutena. Avidly Oyj julkaisee segmenttitiedot kaksi kertaa vuodessa puolivuosikatsauksessa sekä tilinpäätöstiedotteessa. Vuonna 2021 yhtiö julkaisee lisäksi liiketoimintakatsaukset kausilta 1.1.–31.3.2021 ja 1.1.–30.9.2021.

2 liitettä

AVIDLY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET13.4.2021 11:15:01 EEST | Avidly Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

AVIDLY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Avidly Oyj, 13.4.2020 klo 11.15 Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään COVID-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi heille oli varattu mahdollisuus esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä tappio siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakok

2 liitettä

KUTSU AVIDLY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.202118.3.2021 10:00:00 EET | Avidly Oyj | Kutsu yhtiökokoukseen

KUTSU AVIDLY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2021 Avidly Oyj Yhtiötiedote 18.3.2021 klo 10.00 Avidly Oyj:n (”Avidly” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 13.4.2021 kello 10:00 alkaen. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Yhtiön kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille ovat tämän kutsun osassa C. ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisista järjestelyistä 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla koronaviruksen (COVID-19) leviämisen estämiseksi sekä osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden j

2 liitettä

Avidly Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu12.3.2021 12:45:12 EET | Avidly Oyj | Vuosikertomuksen julkaisu

Avidly Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu Avidly Oyj, yhtiötiedote, 12.3.2021 klo 12.45 Avidly Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus on tänään julkaistu osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/ Vuosikertomuksen teemana on “Yhdessä online”, ja se sisältää kertomusosan lisäksi toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus on pdf-tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja: Jesse Maula, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 548 0248 Hans Parvikoski, talousjohtaja, puhelin +358 40 586 6154 Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670 Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tii

4 liitettä

AVIDLYN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020: LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA 25,0 MILJOONAAN EUROON JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI4.3.2021 08:30:01 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

AVIDLYN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020: LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA 25,0 MILJOONAAN EUROON JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI Avidly Oyj, tilinpäätöstiedote, 4.3.2021 klo 8.30 Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Avidlyn 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa investors.avidlyagency.com/tiedotteet. Avidlyn kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat näkyä toisella vuosipuoliskolla ja molempien liiketoimintasegmenttien liiketulos oli heinä–joulukuussa 2020 voitollinen. Koronaviruspandemia hidasti Markkinointipalvelujen kysyntää, mutta Inbound-liiketoiminta kasvoi edelleen hyvin. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 25 miljoonaan euroon (22,1)[1] ja oikaistu liiketulos[2] nousi 0,3 miljoonaan euroon (-2,1). Heinäkuu–joulukuu 2020 Liikevaihto oli 12 007 tuhatta euroa (10 350), kasvua 16,0 %.1 Myyntikate oli 9 323 tuhatta euroa (7 851), kasvua 18,7 %. Jatkuvien palveluiden osuus myynt

4 liitettä

Avidly antaa ennakkotietoja vuodelta 2020: heinä–joulukuun 2020 liikevaihto noin 12,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,3 miljoonaa euroa16.2.2021 15:45:00 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly antaa ennakkotietoja vuodelta 2020: heinä–joulukuun 2020 liikevaihto noin 12,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,3 miljoonaa euroa Avidly Oyj, sisäpiiritieto, 16.2.2020 klo 15.45 Avidlyn liiketoiminnan ennustettavuus oli vuonna 2020 heikkoa koronaviruspandemiasta johtuneen maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi, eikä yhtiöllä ole ollut voimassa olevaa tulosennustetta vuodelle 2020. Avidly Oyj antaa tästä syystä ennakkotietoja vuoden 2020 luvuista. Luvut perustuvat alustaviin, tilintarkastamattomiin tietoihin. Avidly arvioi, että yhtiön liikevaihto heinä–joulukuussa 2020 nousee noin 12,0 miljoonaan euroon (10,4 miljoonaa euroa). Toisen vuosipuoliskon liikevoiton arvioidaan olevan noin 0,3 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa). Toisen vuosipuoliskon alustavaan liikevoittoon sisältyy IFRS:n mukainen, noin -0,2 miljoonan euron kulu kaudella kirjatusta konsernin johdon osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Kulu on teknisluonteinen eikä sillä ole kassavi

Avidly Oyj - Johdon liiketoimet - Maula29.1.2021 14:00:00 EET | Avidly Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Avidly Oyj - Johdon liiketoimet - Maula Avidly Oyj, johdon liiketoimet, 29.1.2021 klo 14.00 Avidly Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Maula, Jesse, Jouni, Sakari Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Avidly Oyj LEI: 7437004G4SEVKZHT6O56 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 7437004G4SEVKZHT6O56_20210125073808_7 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009015580 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 3 565 Yksikköhinta: 7,34 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 3 565 Keskihinta: 7,34 EUR ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009015580 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,25 EU

Avidly Oyj - Johdon liiketoimet - Nikkola29.1.2021 14:00:00 EET | Avidly Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Avidly Oyj - Johdon liiketoimet - Nikkola Avidly Oyj, johdon liiketoimet, 29.1.2021 klo 14.00 Avidly Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Nikkola, Ismo Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Avidly Oyj LEI: 7437004G4SEVKZHT6O56 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 7437004G4SEVKZHT6O56_20210125073719_7 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009015580 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 3 562 Yksikköhinta: 7,34 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 3 562 Keskihinta: 7,34 EUR ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009015580 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,25 EUR Liiketoimie

Avidly Oyj - Johdon liiketoimet - Parvikoski29.1.2021 14:00:00 EET | Avidly Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Avidly Oyj - Johdon liiketoimet - Parvikoski Avidly Oyj, johdon liiketoimet, 29.1.2021 klo 14.00 Avidly Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Parvikoski Hans Asema: Talousjohtaja Liikkeeseenlaskija: Avidly Oyj LEI: 7437004G4SEVKZHT6O56 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 7437004G4SEVKZHT6O56_20210125073615_10 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009015580 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 3 562 Yksikköhinta: 7,34 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 3 562 Keskihinta: 7,34 EUR ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009015580 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,25 EUR Liiket

Avidly Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 202111.12.2020 09:05:00 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2021 Avidly Oyj Yhtiötiedote 11.12.2020 klo 9.05 Avidly Oyj:n hallitus on päättänyt muuttaa Avidlyn raportointikäytäntöä. Avidly luopuu erikseen raportoitavista Markkinointipalvelut ja Inbound-markkinointi -segmenteistään, ja raportoi 1.1.2021 alkavalta tilikaudelta liiketoimintansa jaoteltuna kahteen maantieteelliseen segmenttiin, jotka ovat Suomi ja Muut maat. Lisäksi yhtiö alkaa julkaista liiketoimintakatsauksia kausilta 1.1.–31.3. ja 1.1.–30.9. Avidly Oyj:n tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaavasti ja löytyy yhtiön internetsivuilta https://investors.avidlyagency.com/investor-relations/tiedonantopolitiikka Avidly Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2021 julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti: Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2020: 4.3.2021 Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2021: 30.4.2021 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: 27.8.2021 Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2021: 29.10.2021 Avidly julkistaa 8.3.2021 alkavalla

Avidly Oyj päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021–2025: asiakaskokemus, data ja teknologia ovat kiinteästi mukana Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa11.12.2020 09:00:00 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly Oyj päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021–2025: asiakaskokemus, data ja teknologia ovat kiinteästi mukana Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa Avidly Oyj Sisäpiiritieto 11.12.2020 klo 9:00 Avidly Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian sekä strategiset ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2021–2025. Avidly tavoittelee vaikuttavuutta, kannattavaa kasvua sekä johtavaa asemaa eurooppalaisena markkinointiteknologia-alan palveluntarjoajana. “Asiakkaamme haluavat erinomaista luovaa osaamista, teknologiaosaamista ja maailmanlaajuista toimintakykyä, jotka auttavat heitä saavuttamaan omat tavoitteensa. Tällä hetkellä kasvupotentiaali jää monissa yrityksissä vajaaksi, koska markkinointiteknologioiden (martech) hallinta on niille jatkuva haaste. Avidlyn strategiassa tämä tarve on tunnistettu, ja siksi meillä on tarjota asiakkaillemme erottuvia, luovia ratkaisuja, joiden ytimessä on yhtä lailla kykymme toteuttaa erilaisia t

2 liitettä

Avidly Oyj on sopinut nostavansa jälkimmäisen 1,0 miljoonan euron lainaerän aiemmin kerrotusta 2,5 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä30.11.2020 15:00:00 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly Oyj on sopinut nostavansa jälkimmäisen 1,0 miljoonan euron lainaerän aiemmin kerrotusta 2,5 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä Avidly Oyj, yhtiötiedote, 30.11.2020 klo 15.00 Avidly Oyj (”Yhtiö”) on sopinut nostavansa jälkimmäisen, suuruudeltaan 1,0 miljoonan euron lainaerän kesäkuussa 2020 tiedotetusta, yhteensä 2,5 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä noston edellytyksenä olleiden, yhtiön käyttökatetta koskevien ehtojen toteuduttua. Laina nostetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Avidly Oyj sopi kesäkuussa 2020 Yhtiön nykyisen pankin ja kahden suomalaisen vakuutusyhtiön kanssa pitkän aikavälin 2,5 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi sekä kasvun tukemiseksi. Rahoitusjärjestelyn ensimmäinen 1,5 miljoonan euron lainaerä nostettiin kesäkuun 2020 lopussa. Lisätietoja järjestelystä löytyy Yhtiön 30.6.2020 antamasta yhtiötiedotteesta. AVIDLY OYJ Hallitus Lisätietoja: Hans

Barbro Fagerbakk nimitetty Avidly Oyj:n Chief Revenue Officeriksi ja johtoryhmän jäseneksi1.10.2020 11:00:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Barbro Fagerbakk nimitetty Avidly Oyj:n Chief Revenue Officeriksi ja johtoryhmän jäseneksi Avidly Oyj Johdon muutokset/neuvonantajat 1.10.2020 klo 11:00 Barbro Fagerbakk (s. 1983) on nimitetty Avidly Oyj:n Chief Revenue Officeriksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2020 alkaen. Fagerbakk on toinen Inbound Norway AS:n perustajista. Avidly osti yhtiön vuonna 2018, ja tällä hetkellä Fagerbakk toimii Avidly Norjan myyntijohtajana. Avidlyn Chief Revenue Officerina Fabergbakk vastaa Avidlyn palvelujen ja ratkaisujen myynnistä sekä niiden kokonaisvaltaisesta johtamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi hän vastaa Avidlyn oman markkinoinnin koordinoinnista konsernitasolla. Fagerbakk raportoi toimitusjohtaja Jesse Maulalle. ”Tavoitteenamme on nostaa Avidlyn liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja asiakaskokemus seuraavalla tasolle. Barbron laaja myynti- ja asiakaspalvelukokemus sekä näytöt myyntityöstä ovat arvokkaita, kun integroimme ja yhdenmukaistamme myyntiprosessejamme eri tiimien ja t

Avidly Oyj on hankkinut tytäryhtiö Avidly Media Oy:n vähemmistöosakkeet30.9.2020 11:00:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly Oyj on hankkinut tytäryhtiö Avidly Media Oy:n vähemmistöosakkeet Avidly Oyj, yhtiötiedote 30.9.2020 klo 11.00 Avidly Oyj (”Yhtiö”) on hankkinut Avidly-konserniin kuuluvan tytäryhtiönsä Avidly Media Oy:n 125 kappaletta vähemmistöosaketta osakekaupalla, jolla Avidly Media Oy:stä tuli Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Ennen osakekauppaa Yhtiö omisti 95% Avidly Media Oy:n osakkeista. Osakekaupan kohteena olleet osakkeet hankittiin Avidly Media Oy:n toimitusjohtajalta. Osakekaupan kauppahinta 19 024,00 euroa maksettiin puoliksi käteisellä ja puoliksi Yhtiön hallussa olleilla omilla osakkeilla. Tämän johdosta Avidly Media Oy:n vähemmistöosakkeiden myyjä merkitsi suunnatussa osakeannissa 3 739 kappaletta Yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta. Yhtiön osakkeiden arvostus osana osakekaupan kauppahintaa määriteltiin Yhtiön Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä noteerattujen osakkeiden kaupankäynnillä painotettujen päivittäisten päätöskurssien keskiarvona kolmenkymmenen

AVIDLYN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia 13 miljoonaan euroon ja käyttökate nousi 23,8 prosenttia 0,5 miljoonaan euroon25.8.2020 08:30:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

AVIDLYN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia 13 miljoonaan euroon ja käyttökate nousi 23,8 prosenttia 0,5 miljoonaan euroon Avidly Oyj, puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton), 25.8.2020 klo 8.30 Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Avidlyn 1.1.–30.6.2020 puolivuosikatsauksesta. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa investors.avidlyagency.com/tiedotteet. Pääpaino Avidlyn toiminnassa oli alkuvuonna liiketoiminnan perustan vahvistamisessa ja taloudellisen aseman parantamisessa sekä kansainvälisen kasvun mahdollistamisessa. Koronaviruspandemia hidasti Markkinointipalvelujen kysyntää kevään pahimpina koronakuukausina, mutta Inbound-liiketoiminta kasvoi hyvin koko katsauskauden ajan. Tammi–kesäkuu 2020 Liikevaihto oli 12 963 tuhatta euroa (11 781), kasvua 10,0 %.1 Myyntikate oli 9 326 tuhatta euroa (9 415), laskua -0,9 %. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 43 % (noin 33 %). Käyttökate oli 530 tuhat

2 liitettä

Avidly aikaistaa Netpress GmbH -yrityskaupan lisäkauppahinnan maksamista ja kohdistaa uuden suunnatun osakeannin Netpress GmbH:n myyjille23.7.2020 13:15:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

Avidly Oyj, sisä piiritieto, 23.7.2020 klo 13.15 Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) hallitus on päättänyt muutoksista vuonna 2019 toteutetun NetPress GmbH (”Netpress”) -yritysoston kauppakirjaan, koska Netpressin liiketoiminta on kehittynyt hyvin viimeisen 12 kuukauden aikana. Muutokset koskevat lisäkauppahinnan maksun perusteita ja ajoitusta. Lisäksi hallitus on päättänyt Netpressin myyjille kohdistetusta suunnatusta osakeannista, jolla nopeutetaan integraatioprosessia ja sitoutetaan Netpressin myyjät vahvemmin Avidly-konserniin. Muutokset lisäkauppahinnan maksamiseen Netpressin liiketoiminta on kehittynyt hyvin Avidlyn omistuksessa. Sen liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla oli 921 tuhatta euroa (457 tuhatta euroa tammi–kesäkuussa 2019) eli 101 % vertailujaksoa suurempi. Netpressin vuoden 2019 liikevaihto oli 998 tuhatta euroa. Hyvän kehityksen vuoksi kaupan osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnan maksuperustetta ja maksuaikataulua koskevista muutoksista kauppakirjaan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com