BE Group Oy Ab

NASDAQ OMX Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 4,8 miljardia kruunua. BE Groupilla on noin 670 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com

BE Group Q3/201924.10.2019 11:03:02 EEST | Tiedote

• Liikevaihto laski 12 prosenttia 977 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 111). • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 13 miljoonaa kruunua (26). • Liikevoitto oli 14 miljoonaa kruunua (33). • Tulos verojen jälkeen oli 4 miljoonaa kruunua (23). • Liiketoiminnan kassavirta oli –14 miljoonaa kruunua (–10). • Osakekohtainen tulos oli 0,30 kruunua (1,73). • Peter Andersson aloitti konsernijohtajana. • Yhtiö allekirjoitti uuden kolmen vuoden luottosopimuksen. • Yhtiö päätti investoida tuotantokoneisiin Norrköpingin yksikössä ja jatkaa olemassa olevaa vuokrasopimusta. Konsernijohtaja kommentoi: Päämarkkinoillamme toisella vuosineljänneksellä alkanut kysynnän lasku jatkui liiketoiminta-alueillamme kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto laski 12 prosenttia edellisvuodesta. Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) puoliintui pääasiassa orgaanisen volyymin lasku

BE Groupin Q2/2019: tulos ja kassavirta paranivat18.7.2019 10:54:05 EEST | Tiedote

Vuoden 2019 toinen neljännes: Liikevaihto oli 1 193 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 312). Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 32 miljoonaan kruunuun (26). Liikevoitto kasvoi 32 miljoonaan kruunuun (22). Tulos verojen jälkeen oli 19 miljoonaa kruunua (7). Liiketoiminnan kassavirta nousi 67 miljoonaan kruunuun (17). Osakekohtainen tulos oli 1,44 kruunua (0,54). Anders Martinsson on päättänyt erota konsernijohtajan tehtävästään. BE Groupin konsernijohtaja kommentoi: Vuoden toisella neljänneksellä päämarkkinamme kääntyivät laskuun ennen kaikkea rakennusalalla, mutta neljänneksen lopulla myös valmistavan teollisuuden alihankkijoiden osalta. Jotkin OEM-asiakkaat ovat pienentäneet tilauksiaan alihankkijoilleen. Uskomme jonkinasteiseen palautumiseen tästä tilanteesta. Verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen myynti jäi kuitenkin pienemmäksi. Neljänneksen aikana Suomen- ja Ruotsin-jakeluliiketoiminnan katteet kasv

BE Groupin Q1/2019: Kassavirta parani25.4.2019 11:24:57 EEST | Tiedote

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes: Liikevaihto oli 1 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 226). Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 40 miljoonaa kruunua (48). Liikevoitto oli 34 miljoonaa kruunua (55). Tähän sisältyi –6 miljoonan kruunun (7) varastotappiot. Tulos verojen jälkeen oli 20 miljoonaa kruunua (39). Liiketoiminnan kassavirta nousi 62 miljoonaan kruunuun (–1). Osakekohtainen tulos oli 1,56 kruunua (3,03). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Tammi–maaliskuun liikevaihto jäi hieman viimevuotista pienemmäksi, ja kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos laski 8 miljoonalla kruunulla. Yhtiön kehitys heikkeni neljänneksen aikana lähinnä Suomen tuotantopalveluliiketoiminnassa, Baltian jakeluliiketoiminnassa ja Lecor Stålteknikissä, jossa olemme jo ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin. Ruotsin jakeluliiketoiminnan tulos heikkeni hieman, m

Anders Martinsson jättää BE Groupin konsernijohtajan tehtävät15.4.2019 09:01:16 EEST | Tiedote

BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson eroaa omasta pyynnöstään siirtyäkseen uusiin haasteisiin. Hän jatkaa tehtävässään lokakuun puoliväliin 2019. Uuden konsernijohtajan rekrytointiprosessi on käynnistetty välittömästi. – Anders nimitettiin konsernijohtajaksi loppuvuodesta 2015. Hän on saanut aikaan merkittäviä muutoksia ja rakentanut vahvan organisaation. Andersin siirtyessä nyt uusiin haasteisiin haluan kiittää häntä hänen panoksestaan, joka on vaikuttanut vahvasti yhtiömme positiiviseen kehitykseen ja tulokseen viime vuonna, sanoo hallituksen puheenjohtaja Petter Stillström.

BE Groupin Q4/2018: Tulos ja kassavirta paranivat, hallitus esittää 1,75 kruunun osinkoa osaketta kohti31.1.2019 11:07:13 EET | Tiedote

Vuoden 2018 viimeinen neljännes: • BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 1 154 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 095). • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 17 miljoonaan kruunuun (9). • Liiketulos parani 22 miljoonaan kruunuun (5). Tähän sisältyvät 4 miljoonan kruunun (–10) vertailtavuuteen vaikuttavat erät. • Tulos verojen jälkeen nousi 11 miljoonaan kruunuun (–5). • Liiketoiminnan kassavirta kohosi 80 miljoonaan kruunuun (10). • Osakekohtainen tulos nousi 0,83 kruunuun (–0,40). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Liiketoimintamme ja kannattavuutemme kasvoivat edelleen vuoden neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto nousi 5 prosenttia. Tulos parani selvästi pääasiassa toimitettujen tonnien sekä Ruotsin ja Puolan liiketoimintayksiköiden tuotannon kannattavuuden kasvun ansiosta, vaikka tuotanto- ja materiaalikustannukset nousivat väliaikaisesti Suomessa. Jakeluliiketoimintamme pää

BE Groupin Q3/2018: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edelleen23.10.2018 14:29:39 EEST | Tiedote

Vuoden 2018 kolmas neljännes: • BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 1 111 miljoonaan Ruotsin kruunuun (968). • Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 26 miljoonaan kruunuun (22). • Liiketulos parani 33 miljoonaan kruunuun (19). • Tulos verojen jälkeen nousi 23 miljoonaan kruunuun (9). • Liiketoiminnan kassavirta oli –10 miljoonaa kruunua (97). • Osakekohtainen tulos parani 1,73 kruunuun (0,72). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoimintamme kasvoi ja kannattavuutemme kehittyi suotuisasti. Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos parani 22 prosenttia, mikä johtuu toimitettujen tonnien orgaanisesta kasvusta, suotuisasta hintakehityksestä, positiivisista valuuttavaikutuksista sekä kannattavuuden paranemis

BE Groupin Q2/2018: operatiivinen liiketulos ja kassavirta paranivat19.7.2018 11:18:47 EEST | Tiedote

Vuoden 2018 toinen vuosineljännes: BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 1 312 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 147). Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos nousi 26 miljoonaan kruunuun (21). Operatiiviseen liiketulokseen ja liiketulokseen vaikutti ‒12 miljoonan kruunun erä, johon sisältyivät varaus luottotappion varalta ja inventaario-oikaisu Baltiassa. Operatiiviseen liiketulokseen sisältyi myös ‒16 miljoonan kruunun verran vertailtavuuteen vaikuttavia eriä ilman kassavirtavaikutusta. Ne liittyvät toimintojen lopettamiseen Prerovissa, Tšekissä. Liiketulos parani 22 miljoonaan kruunuun (‒13). Tulos verojen jälkeen nousi 7 miljoonaan kruunuun (‒14). Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 17 miljoonaan kruunuun (‒49). Osakekohtainen tulos oli 0,54 kruunua (‒1,03). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Vuoden toisen neljänneksen aikana konsernin kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdi

BE Groupin Q1/2018: Uusi vuosi käynnistyi vahvasti26.4.2018 14:11:26 EEST | Tiedote

Vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes: BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 1 226 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 138). Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 48 miljoonaan kruunuun (30). Liiketulos parani 55 miljoonaan kruunuun (46). Tulos verojen jälkeen nousi 39 miljoonaan kruunuun (34). Liiketoiminnan kassavirta oli –1 miljoonaa kruunua (37). Osakekohtainen tulos oli 3,03 kruunua (2,58). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä konserni ylsi parhaaseen tulokseensa sitten vuoden 2008 kolmannen neljänneksen. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti sekä kohonneet hinnat että liiketoiminnan tehostamisesta johtuva operatiivisten katteiden nousu. Tammi–maaliskuun operatiivinen liiketulos nousi 48 miljoonaan kruunuun (30) liikevaihdon ja operatiivisen bruttokatteen kasvun ansiosta. Vuosineljänneksen 7 miljoonan kruunun varastovoitot (16) nostivat liiket

BE Groupin vuosi 2017: Operatiivinen tulos ja kassavirta kohentuivat edelleen1.2.2018 13:31:42 EET | Tiedote

Vuoden 2017 neljäs vuosineljännes BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 1 095 miljoonaan Ruotsin kruunuun (953), muut kuin uudelleenorganisoitavat toiminnot 20 prosenttia. Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 9 miljoonaan kruunuun (-7). Liiketulos parani 5 miljoonaan kruunuun (4), mihin sisältyy vertailtavuuteen vaikuttavia eriä -10 miljoonaa kruunua (-). Tulos verojen jälkeen oli -5 miljoonaa kruunua (-2). Liiketoiminnan kassavirta nousi 10 miljoonaan kruunuun (3). Osakekohtainen tulos oli -0,40 kruunua (-0,20). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Toimitetut tonnit kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 5 prosenttia ja liikevaihto 15 prosenttia. Voimistunut kysyntä päämarkkinoillamme ja yleisesti noussut hintataso ovat päätekijöitä tämän myönteisen kehityksen takana. Neljäs vuosineljännes on operatiivisen liiketuloksen suhteen aina vuoden heikoin neljännes, mutta vuonna 2017

BE Group Q3/2017: Operatiivinen liiketulos (uEBIT) parani voimakkaasti24.10.2017 11:35:55 EEST | Tiedote

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 968 miljoonaan Ruotsin kruunuun (892). Uudelleen organisoidut liiketoimintayksiköt pois sulkien liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos nousi 22 miljoonaan kruunuun (10) Liiketulos oli 19 miljoonaa kruunua (26). Tulos verojen jälkeen oli 9 miljoonaa kruunua (16). Jatkuvien liiketoimintojen kassavirta oli 97 miljoonaa kruunua (–12), mikä johtuu käyttöpääoman pienenemisestä jaksotuksen seurauksena. Osakekohtainen tulos oli 0,72 kruunua (1,25). Eskilstunan-toimintojen lakkauttaminen on saatettu päätökseen. BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Kolmas vuosineljännes todisti edelleen, että BE Group on oikealla tiellä. Kvartaalille tyypillisestä heikosta käynnistymisestä huolimatta liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 22 miljoonaan kruunuun (10). Tuloksen vahvistuminen on pääasiassa terästen

BE Group Q2/2017: Liiketulos ennallaan20.7.2017 11:37:52 EEST | Tiedote

Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 1 147 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 047) ja 15 prosenttia, jos huomioon ei oteta uudelleen organisoitavia liiketoimintayksiköitä. Liiketulos pysyi ennallaan 21 miljoonassa kruunussa (21), vaikka ajanjaksolla oli vähemmän kaupankäyntipäiviä. Neljännekseen vaikuttivat −42 miljoonan kruunun kertaluonteiset erät, jotka liittyvät Eskilstunan toimintojen lopettamiseen, Lecorin goodwill-arvon alaskirjaukseen sekä ArcelorMittal BE Group SSC -yhteisyritykseen osallistumiseen liittyvän alaskirjauksen osittaiseen perumiseen. Operatiivinen liiketulos oli −13 miljoonaa kruunua (31). Tulos verojen jälkeen oli −14 miljoonaa kruunua (19). Operatiivinen kassavirta oli −49 miljoonaa kruunua (36) johtuen enimmäkseen käyttöpääoman kasvusta, mitä selittävät ajoituksen vaikutukset sekä korkeammat hintatasot. Osakekohtainen tulos oli −1,03 kruunua (1,47). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Havaitsimme teräksen korkeampien hintojen vaikutuksen vuoden 2017

BE Group Q1/2017: Liiketulos parani voimakkaasti27.4.2017 11:07:05 EEST | Tiedote

Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 1 138 miljoonaan Ruotsin kruunuun (978). Toimitetut tonnit nousivat 9 prosenttia, kun luvussa ei oteta huomioon uudelleen organisoitavia liiketoimintayksiköitä. Liiketulos nousi 46 miljoonaan kruunuun (–45). Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 30 miljoonaa kruunua (9). Tulos verojen jälkeen oli 34 miljoonaa kruunua (–53). Operatiivinen kassavirta oli 37 miljoonaa kruunua (51). Osakekohtainen tulos oli 2,58 kruunua (–4,07). BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Sekä hinnat että operatiiviset katteet vahvistuivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä vaikutti myönteisesti myyntiin samalla, kun operatiivisen bruttokatteen vahvistuminen nosti kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistetun operatiivisen liiketuloksen 30 miljoonaan kruunuun (9). Asteittain nousevat hinnat vaikuttivat katsauskauden aikana varastoon myönteisesti 16 miljoonan

BE Group Q4/2016: Volyymit kasvoivat päämarkkinoilla ja liiketulos vahvistui3.2.2017 12:22:37 EET | Tiedote

• BE Group -konsernin liikevaihto laski 3 prosenttia 953 miljoonaan Ruotsin kruunuun (981). • Toimitetut tonnit nousivat 4 prosenttia, kun luvussa ei oteta huomioon uudelleen organisoitavia liiketoimintayksiköitä. • Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli –7 miljoonaa kruunua (–12). • Liiketulos nousi 4 miljoonaan kruunuun (–17). • Tulos verojen jälkeen oli –2 miljoonaa kruunua (–23). • Osakekohtainen tulos oli –0,20 kruunua. BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi: Katsauskauden aikana olemme havainneet useita positiivisia signaaleja sekä markkinoilla että omassa toiminnassamme. Jakeluliiketoimintamme menestyi kaikkiaan edellisestä vuotta paremmin ja paransi tulostaan. Konsernin kahden, projektitoimintaa ja edistynyttä tuotantoa harjoittavan yhtiön tulos heikkeni. Hinnat ovat laskeneet usean vuoden ajan, mikä on aiheuttanut varastotappioita. Vuoden 2016 nousevien hintojen trendi jatkui loka–joulukuussa,

BE Group Q3/2016: Liiketulos parantui voimakkaasti25.10.2016 12:37:21 EEST | Tiedote

BE Group -konsernin liikevaihto laski 8 prosenttia 892 miljoonaan Ruotsin kruunuun (966). 74 miljoonan kruunun liikevaihdon laskusta 63 miljoonaa kruunua liittyi uudelleen organisoitaviin liiketoimintayksiköihin. Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli sama kuin edellisellä neljänneksellä eli 10 miljoonaa kruunua. Liiketulos nousi 26 miljoonaan kruunuun (–117, josta –124 milj. kruunua kertaluontoisia eriä). Tulos verojen jälkeen oli 16 miljoonaa kruunua (–133). Osakekohtainen tulos oli 1,25 kruunua. BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi osavuosikatsausta: Katsaus ensimmäiseen vuosineljännekseen Vuoden 2016 kolmas neljännes on BE Groupille taas uusi askel oikeaan suuntaan. Vuosineljänneksen heikosta käynnistymisestä huolimatta pääsimme liiketoimintayksiköissämme edellisvuotista vastaavaan volyymiin. Liikevaihdon lasku 8 prosentilla johtui pääasiassa Tšekin ja Slovakian liiketoimintojen uudelleenjärjestel

BE Group Q2/2016: Parantunut tulos ja edelleen vahva kassavirta20.7.2016 11:56:02 EEST | Tiedote

BE Group -konsernin liikevaihto laski 5 prosenttia 1 047 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 104). Varsinaisen liiketoiminnan operatiivinen tulos nousi 21 miljoonaan kruunuun (12). Liiketulos kasvoi 31 miljoonaan kruunuun (10). Tulos verojen jälkeen oli 19 miljoonaa kruunua (–13). Kassavirta operatiivisesta liiketoiminnasta oli 36 miljoonaa kruunua (–28). Osakkeiden määrä väheni osakekannan uudelleenjaon jälkeen, missä 1 uusi osake vastasi 20 olemassa olevaa osaketta. Keskimääräinen osakekohtainen tulos oli 1,47 kruunua. BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi osavuosikatsausta: Katsaus ensimmäiseen vuosineljännekseen Vuoden 2016 toisella neljänneksellä hintojen ja katteiden paranemisen vaikutukset näkyivät. Vuoden 2015 lopussa tapahtunut jyrkkä hintojen lasku johti kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa matalampaan keskimääräiseen hintatasoon. Tällä oli negatiivinen vaikutus toisen neljänneksen liikevaihtoon, mutta korkeamman käyttökatteen ansiosta varsinaisen liiketoi

BE Group Q1/2016: Vahva kassavirta22.4.2016 14:00:06 EEST | Tiedote

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä: BE Group -konsernin liikevaihto laski 11 prosenttia 978 miljoonaan Ruotsin kruunuun (2015: 1 104) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Varsinaisen liiketoiminnan operatiivinen tulos oli 9 miljoonaa kruunua (12). 45 miljoonan kruunun (0) kertaluontoiset erät sisältävä operatiivinen tulos oli –45 miljoonaa kruunua (10). Tulos verojen jälkeen oli –53 miljoonaa kruunua (0). Kassavirta operatiivisesta liiketoiminnasta oli 51 miljoonaa kruunua (–54). Osakekohtainen tulos oli –0,20 kruunua (0,00). Tappiolliset toiminnot Tšekissä ja Slovakiassa päätettiin sulkea. BE Groupin konsernijohtaja Anders Martinsson kommentoi osavuosikatsausta: Katsaus ensimmäiseen vuosineljännekseen Ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti merkittävästi vuoden 2015 lopulla tapahtunut jyrkkä teräksen hinnan lasku. Nykyinen hintataso on merkittävästi alhaisempi kuin vuosi sitten. Matala hintataso ja 40 prosenttia matalampi liikevaihto Tšekissä ja Slovakiassa

BE Group -konserni uudistaa organisaatiotaan5.4.2016 12:41:15 EEST | Tiedote

BE Group -konserni tekee muutoksia organisaatiossaan ja järjestelee liiketoimintojaan selkeyttääkseen liiketoimintamallejaan. Jokaisella liiketoiminta-alueella vastuu hajautetaan liiketoimintayksiköille, jotka keskittyvät jakeluun ja tuotantoon. Tämän sekä Tšekin- ja Slovakian-liiketoimintojen uudelleen organisoinnin seurauksena toteutetaan seuraavat muutokset: • Ruotsin-liiketoimintayksikköön kuuluvat vuoden toisesta neljänneksestä alkaen myös yhtiöt BE Poland, BE Produktion Eskilstuna ja Lecor Stålteknik, jotka olivat aiemmin osa Muita yksiköitä. Yksikön nimi muuttuu Ruotsi ja Puola -liiketoimintayksiköksi, ja siitä vastaa konsernijohtaja Anders Martinsson. • Suomen-liiketoimintayksikön nimi muuttuu Suomi ja Baltia -liiketoimintayksiköksi. Yksikön johdossa jatkaa Lasse Levola. Kuten tähänkin asti, yksikkö vastaa konsernin toiminnoista Suomessa ja Baltian maissa. • Muut yksiköt -liiketoimintayksikkö lakkaa olemasta. Tšekin- ja Slovakian-liiketoimintojen käynnissä olevan uudelleen orga

BE Group sulkee tappiolliset toimintonsa Tšekissä ja Slovakiassa30.3.2016 15:37:45 EEST | Tiedote

BE Group -konsernin hallitus on päättänyt organisoida uudelleen liiketoimintonsa Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Uudelleen organisoinnin tavoitteena on parantaa konsernin kannattavuutta ja keskittää liiketoiminta päämarkkinoille Ruotsiin, Suomeen ja Baltiaan. Tšekin ja Slovakian markkinat ovat useita vuosia kehittyneet negatiivisesti, ja BE Groupin siellä toimivat yritykset ovat tehneet tappiota huolimatta monista kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista. Yksiköiden liikevaihto vuonna 2015 oli 382 miljoonaa Ruotsin kruunua ja liikevoitto –32 miljoonaa kruunua mukaan lukien –20 miljoonan kruunun kertaluontoiset erät. Tätä taustaa vasten ja tämänhetkisen heikon markkinatilanteen huomioiden BE Group on päättänyt sulkea liiketoimintayksikkönsä Slovakiassa ja lopettaa hiiliteräslevyn ja alumiinin toimitukset Tšekin markkinoille. Toimenpiteen kertaluontoinen kustannus on arviolta 45 miljoonaa kruunua, josta 10 miljoonaa kruunua vaikuttaa kassavirtaan. Kustannus kohdistuu kuluvan

BE Groupin tilinpäätös 2015: Toimitetut tonnit kasvoivat haastavasta markkinatilanteesta huolimatta10.2.2016 11:11:38 EET | Tiedote

Vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä: • BE Group -konsernin liikevaihto laski 3 prosenttia 981 miljoonaan Ruotsin kruunuun (2014: 1 009) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. • Konsernin toimittamat tonnit kasvoivat 1 prosentin. • Liiketulos oli -17 miljoonaa kruunua (-30). • Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (EBITA) oli –12 miljoonaa kruunua (-9). • Tulos verojen jälkeen oli -23 miljoonaa kruunua (-45). • Osakekohtainen tulos oli -0,09 kruunua (-0,61). • Hallitus esittää, ettei tilikaudelta 2015 jaeta osakkeenomistajille osinkoa. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä konsernin toimitetut tonnit kehittyivät positiivisesti. Ruotsin-liikevaihtoyksikössämme volyymit kasvoivat edelleen, kun taas Suomessa volyymit pysyivät ennallaan heikosta kysynnästä huolimatta. Muissa yksiköissä kysyntä jatkui vaimeana Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, vaikka toimitetut tonnit olivat edellisvuoden tasolla. Hintataso laski k

NASDAQ OMX Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin keskittynyt jakelija ja tuotantopalveluyritys. BE Group tarjoaa tehokasta jakelua ja lisäarvoa luovia tuotantopalveluja pääasiassa rakennus- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 4,8 miljardia kruunua. BE Groupilla on noin 670 työntekijää. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Malmössä. www.begroup.com