Broileryhdistys
SUOMEN BROILERYHDISTYS ry. - on kaikkien broilerialalla toimivien yhteinen keskusjärjestö. Siihen kuuluvat broileria kasvattavat tai emoja munittavat maatilat, lihanjalostusyritykset, eläinaineksen maahantuoja, rehutehtaat, laitteiden valmistajat/maahantuojat, eläinlääkinnän ja tutkimuksen edustajat. Yhdistys pyrkii parantamaan broilerialan toimintaedellytyksiä neuvonnan ja koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen sekä tutkimuslaitosten, viranomaisten ja etujärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
SUOMEN BROILERYHDISTYS ry. - on kaikkien broilerialalla toimivien yhteinen keskusjärjestö. Siihen kuuluvat broileria kasvattavat tai emoja munittavat maatilat, lihanjalostusyritykset, eläinaineksen maahantuoja, rehutehtaat, laitteiden valmistajat/maahantuojat, eläinlääkinnän ja tutkimuksen edustajat. Yhdistys pyrkii parantamaan broilerialan toimintaedellytyksiä neuvonnan ja koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen sekä tutkimuslaitosten, viranomaisten ja etujärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.