Cloud Software Program

Cloud Software-ohjelma ajoi muutoksen suomalaisiin IT-yrityksiin - Uusilla menetelmillä säästettiin miljoonia ja toimitusajat nopeutuivat kuukausissa26.3.2013 14:00 | Tiedote

Tieto- ja viestintätekniikan tutkimus Oy:n (TIVIT) Cloud Software-ohjelma on kolmessa vuodessa muuttanut merkittävästi IT-yritysten toimintaa. Yritysten kilpailukyvylle on ratkaisevaa, että palveluita voidaan kehittää nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tämä on erityisen tärkeää pilviliiketoiminnassa, jossa palveluiden toimitussykli nopeutuu ja globaali kilpailu kiristyy koko ajan. Cloud Software-konsortion yritykset ja tutkimuslaitokset ovat kolmen vuoden ajan yhteistyössä tutkineet ja kehittäneet pilviliiketoimintaa tukevia ketteriä menetelmiä ja työkaluja, jotka on otettu käyttöön useissa ohjelmaan osallistuneissa yrityksessä. Ketterillä menetelmillä pyritään poistamaan turhat välivaiheet ja saamaan työtehtäviin selkeä omistajuus.