Deliberatiivisen demokratian instituutti

Suomeen uusi toimintaohjelma edistämään neuvottelua ja intressien yhteensovittamista ympäristöasioissa Deliberatiivisen demokratian instituutti edistää suomalaista keskustelevaa ja osallistavaa demokratiaa. DDI lanseeraa kansallisena demokratiapäivänä 14.10.2014 Suomeen toimintaohjelman edistämään neuvottelua ja eri osapuolten intressien yhteensovittamista. Kiistat ja konfliktit eivät ole vähentyneet ympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Osallistuvan suunnittelun rajallisuus ristiriitojen käsittelyssä on tullut vastaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kuulemistilaisuuksia ja mielipiteiden kokoamista painottavat osallistumisen käytännöt eivät mahdollista yhteistä ongelmanratkaisua ja oppimista, intressien yhteensovittamista tai tiedollisten ristiriitojen hedelmällistä käsittelyä. Huonoimmillaan osallistumisen käytännöt lisäävät kansalaisten epäluottamusta päätöksentekoon. DDI:n toimintaohjelma on syntynyt tarpeesta kohentaa osallistumisen menetelmiä ja osaamista ympäristöpäätöksenteossa sekä edistää neuvotteluun ja intressien yhteensovittamiseen perustuvia käytäntöjä ja menetelmiä Suomessa. Ohjelman tavoitteena on 1. Kiinnittää huomiota ympäristöpäätöksenteon ja –suunnittelun vuorovaikutuksen laatuun 2. Laajentaa ymmärrystä käytettävissä olevista menetelmistä ristiriitaisissa tilanteissa 3. Tuoda avustetut (fasilitoidut) neuvottelut osaksi ympäristöpäätöksenteon ja ympäristökiistojen käsittelyn keinovalikoimaa 4. Tukea rakenteiden ja osaamisen kehittämistä; käynnistää ja tukea neuvottelevien menetelmien kokeiluhankkeita ja niiden arviointia 5. Yhdistää demokratian ja tehokkuuden, prosessien reiluuden ja sujuvuuden tavoitteet Monenväliset intressien yhteensovittamisprosessit perustuvat osapuolten intressien ja tarpeiden huolelliseen kartoitukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun sekä yhteistoiminnalliseen tiedonhankintaan. Tällaisilla prosesseilla on perinteitä ja esikuvia mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa. Nämä prosessit eivät korvaa edustuksellista demokraattista päätöksentekoa, vaan täydentävät sitä ja vähentävät näin demokratiavajetta. Deliberatiivisen demokratian instituutti lanseeraa uuden toimintaohjelman 14.10.2014 demokratiapäivän yhteydessä Kuntatalolla. Lisätietoja: Ohjelmajohtaja Jonna Kangasoja Jonna@akordi.fi p.050-4412863 DDI:n hallituksen pj Mikko Rask Mikko.rask@ncrc.fi p.050-3222012 http://www.deliberaatio.org/
Tiedotteet
1
Valikko
Suomeen uusi toimintaohjelma edistämään neuvottelua ja intressien yhteensovittamista ympäristöasioissa Deliberatiivisen demokratian instituutti edistää suomalaista keskustelevaa ja osallistavaa demokratiaa. DDI lanseeraa kansallisena demokratiapäivänä 14.10.2014 Suomeen toimintaohjelman edistämään neuvottelua ja eri osapuolten intressien yhteensovittamista. Kiistat ja konfliktit eivät ole vähentyneet ympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Osallistuvan suunnittelun rajallisuus ristiriitojen käsittelyssä on tullut vastaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kuulemistilaisuuksia ja mielipiteiden kokoamista painottavat osallistumisen käytännöt eivät mahdollista yhteistä ongelmanratkaisua ja oppimista, intressien yhteensovittamista tai tiedollisten ristiriitojen hedelmällistä käsittelyä. Huonoimmillaan osallistumisen käytännöt lisäävät kansalaisten epäluottamusta päätöksentekoon. DDI:n toimintaohjelma on syntynyt tarpeesta kohentaa osallistumisen menetelmiä ja osaamista ympäristöpäätöksenteossa sekä edistää neuvotteluun ja intressien yhteensovittamiseen perustuvia käytäntöjä ja menetelmiä Suomessa. Ohjelman tavoitteena on 1. Kiinnittää huomiota ympäristöpäätöksenteon ja –suunnittelun vuorovaikutuksen laatuun 2. Laajentaa ymmärrystä käytettävissä olevista menetelmistä ristiriitaisissa tilanteissa 3. Tuoda avustetut (fasilitoidut) neuvottelut osaksi ympäristöpäätöksenteon ja ympäristökiistojen käsittelyn keinovalikoimaa 4. Tukea rakenteiden ja osaamisen kehittämistä; käynnistää ja tukea neuvottelevien menetelmien kokeiluhankkeita ja niiden arviointia 5. Yhdistää demokratian ja tehokkuuden, prosessien reiluuden ja sujuvuuden tavoitteet Monenväliset intressien yhteensovittamisprosessit perustuvat osapuolten intressien ja tarpeiden huolelliseen kartoitukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun sekä yhteistoiminnalliseen tiedonhankintaan. Tällaisilla prosesseilla on perinteitä ja esikuvia mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa. Nämä prosessit eivät korvaa edustuksellista demokraattista päätöksentekoa, vaan täydentävät sitä ja vähentävät näin demokratiavajetta. Deliberatiivisen demokratian instituutti lanseeraa uuden toimintaohjelman 14.10.2014 demokratiapäivän yhteydessä Kuntatalolla. Lisätietoja: Ohjelmajohtaja Jonna Kangasoja Jonna@akordi.fi p.050-4412863 DDI:n hallituksen pj Mikko Rask Mikko.rask@ncrc.fi p.050-3222012 http://www.deliberaatio.org/