Deltagon Group Oy

Ruotsin FRA-laki nostanut suomalaisten tietoisuutta sähköisen viestinnän riskeistä merkittävästi26.5.2010 10:08 | Tiedote

TIEDOTE JULKAISUVAPAA 26.5.2010. Suomalainen yritysjohto on erittäin hyvin tietoinen Ruotsin hyväksymästä salakuuntelulaista (FRA-laki). Verrattaessa aiempiin tutkimustuloksiin voidaan todeta, että sen myötä tietoisuus sähköpostiviestintään liittyvistä turvallisuusuhista on kasvanut merkittävästi. Tutkimukseen vastanneista yli 87 % kokee, että sähköpostin suojaaminen on tarpeen esim. sopimuksista, asiakas- ja henkilötiedoista viestittäessä. Sen sijaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (Lex-Nokia) tarjoamia keinoja yritystietojen suojaamisessa ei ole otettu edelleenkään käyttöön. Nämä käyvät ilmi juuri valmistuneesta Deltagon Group Oy:n teettämästä sähköpostiviestinnän tietoturvakäsitykset 2010 -tutkimuksesta.