Edita Oyj

Edita osti loput Klikin osakkeista14.11.2012 13:18 | Tiedote

Edita on ostanut loput 14 prosenttia digimarkkinointiyhtiö Klikistä. Klikistä tuli osa Edita-konsernia kesäkuussa 2012, jolloin Edita osti 86 prosenttia yhtiön osakkeista. Klikin erikoisosaaminen on täydentänyt onnistuneesti Edita-konsernin viestintäpalvelujen tarjontaa.Klikin vahva osaaminen hakukonemarkkinoinnissa (SEM) ja -optimoinnissa (SEO), display-mainonnassa, sosiaalista mediaa hyödyntävässä markkinoinnissa ja verkkoanalytiikassa on vahvistanut Edita-konsernin palvelutarjontaa alueilla, joilla asiakkaiden tarpeet kasvavat voimakkaasti. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa toimivan Klikin liikevaihto kasvoi 40 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. “Laadukkaiden online-markkinointipalvelujen kysyntä kasvaa. Olemme vahvistaneet asemaamme Pohjoismaiden johtavana palveluntarjoajana entisestään osana Edita-konsernia”, sanoo Klikki-konsernin toimitusjohtaja Mattias Falkendal. ”Panostamme Edita-konsernin kehittämisessä viestinnän kasvualueisiin, joilla on lupaavat tulevais

Editan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.201216.8.2012 12:00 | Tiedote

///TIEDOTE KOKONAISUUDESSAAN PDF-LIITTEENÄ, SIS. TAULUKOT/// Perinteisten painotuotteiden kysynnän voimakas lasku alkuvuonna heikensi Editan liikevaihtoa ja tulosta. Konsernin liikevaihto oli 52,8 milj. euroa (55,7 milj. euroa). Liikevaihdosta 49 prosenttia (48 %) tuli Suomesta ja 51 prosenttia (52 %) Ruotsista. Digimarkkinointiyhtiö Klikkicom Oy:n osake-enemmistön hankinta toukokuussa kasvatti online-viestinnän osuutta liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen IFRS 3 -poistoja oli 0,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Print & Distribution -liiketoiminta-alueella tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden kustannukset olivat 0,6 milj. euroa.

Edita's Interim Report January 1 - June 30, 201216.8.2012 12:00 | Tiedote

///Please find attached pdf-file in English/// Edita's net revenue and profit were weakened by a decline in the demand for traditional printed products. The Group's net revenue was EUR 52.8 million (EUR 55.7 million). 49% of the Group's net revenue (48%) came from Finland and 51% (52%) from Sweden. The proportion of net revenue represented by the online communications segment increased as a result of the company's acquisition of a majority stake in the digital marketing company Klikkicom Oy in May. The Group's operating profit was EUR 0.1 million (EUR 1.1 million). Operating profit before IFRS 3 amortization was EUR 0.7 million (EUR 1.4 million). Expenses related to adaptation measures implemented in the Print & Distribution business area amounted for EUR 0.6 million.

Editas delårsrapport 1.1-30.6.201216.8.2012 12:00 | Tiedote

///PRESSMEDDELANDET ÄR BIFOGAT PDF-BILAGA/// Den kraftiga nedgången i efterfrågan på traditionella trycksaker under början av året försämrade Editas omsättning och resultat. Koncernens omsättning uppgick till 52,8 miljoner euro (55,7 miljoner euro). 49 procent (48 procent) av omsättningen härrörde från Finland och 51 procent (52 procent) från Sverige. Förvärvet av aktiemajoriteten i det digitala marknadsföringsbolaget Klikkicom Oy i maj ökade online-kommunikationens andel av omsättningen. Koncernens rörelsevinst uppgick till 0,1 miljoner euro (1,1 miljoner euro). Rörelsevinsten före IFRS 3-avskrivningar uppgick till 0,7 miljoner euro (1,4 miljoner euro). Kostnaderna för anpassningsåtgärder inom affärsområdet Print & Distribution uppgick till 0,6 miljoner euro.

EDITA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 - EDITA GROUP’S FINANCIAL STATEMENTS BULLETIN 201115.2.2012 13:00 | Tiedote

Tiedote kokonaisuudessaan pdf-liitteenä, Please find attached pdf-file in English. Edita-konsernin liikevaihto oli 105,8 miljoonaa euroa (110,3 milj. euroa). Liikevaihto Suomessa oli 49,2 milj. euroa (55,6 milj. euroa). Liikevaihto muissa EU-maissa oli 55,5 milj. euroa (54,1 milj. euroa) ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 48 % (52 %) ja Ruotsin yhtiöiden 52 % (48 %) konsernin liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 2,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa), mikä on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan rahavirta oli erinomainen, 8,2 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa).

EDITAKONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKE 201115.2.2012 13:00 | Tiedote

Editakoncernens omsättning uppgick till 105,8 miljoner euro (110,3 miljoner euro). I Finland uppgick omsättningen till 49,2 miljoner euro (55,6 miljoner euro). Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till 55,5 miljoner euro (54,1 miljoner euro) och exporten till länder utanför EU till 1,1 miljoner euro (0,7 miljoner euro). Omsättningen i företagen i Finland uppgick till 48 % (52 %) och i Sverige till 52 % (48 %) av koncernens omsättning. Koncernens rörelsevinst år 2011 uppgick till 2,2 miljoner euro (2,7 miljoner euro), vilket är en minskning med 0,5 miljoner euro jämfört med föregående år. Kassaflödet i affärsverksamheten var utmärkt, 8,2 miljoner euro (5,8 miljoner euro).

Heidi Gutekunst Citat Oy:n toimitusjohtajaksi13.1.2012 11:50 | Tiedote

Tiedote 13.1.2012. KTM Heidi Gutekunst (36) aloittaa Citat Oy:n toimitusjohtajana 1.3.2012. Gutekunst siirtyy tehtävään mainostoimisto hasan & partnersilta. Pohjoismaiseen viestintäkonserni Editaan kuuluva Citat Oy on digitaaliseen viestintään erikoistunut markkinointiviestintätoimisto. Yhdessä ruotsalaisen sisaryhtiönsä, Citat AB:n, kanssa se on yksi Pohjoismaiden johtavista markkinointiviestintä- ja tuotantotoimistoista. Citatilla on toimintaa myös Ukrainassa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>