Ekokem-Palvelu Oy
Tiedotteet
4
Valikko

ANJALANKOSKEN TEOLLISUUSJÄTTEEN KÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA ALKAA LOKAKUUSSA25.9.2008 16:03 | Tiedote

Ekokem-Palvelu Oy:n uusi teollisuusjätteen käsittelykeskus tarjoaa Kymenlaakson alueen teollisuudelle asianmukaiset jätteenkäsittelymahdollisuudet, parantaa pilaantuneiden maa-ainesten alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisää jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä. Ekokem-Palvelulla on jo vastaavia, oman alueensa erikoispiirteet huomioivia käsittelykeskuksia Porissa, Hausjärvellä ja Kuopiossa sekä suunnitteilla Kokkolaan. Käsittelykeskuksessa on jätteiden käsittely- ja hyötykäyttöalue sekä loppusijoitusalue. Teollisuusjätteen käsittelykeskuksessa vastaanotetaan ja käsitellään sopimuskohtaisesti teollisuuden prosessijätteitä ja pilaantuneita maa-aineksia. Käsiteltävät jätteet ovat pääosin Kymenlaakson alueen teollisuuden prosessijätteitä, lievästi ja voimakkaasti pilaantuneita maita, lietteitä ja sedimenttejä sekä voimalaitostoimintojen tuhkaa ja kuonaa. Ekokem-Palvelu ja Kaakkois-Suomen Hankintarengas ovat jo sopineet Kotkan Energian Hyötyvoi

Kuopion teollisuusjätteen käsittelykeskuksen 1. vaihe etenee - Ekokem-Palvelu Oy perustaa teollisuusjätteen käsittelykeskuksen Kuopion Sorsasaloon23.11.2007 15:08 | Tiedote

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Ekokem-Palvelulle ympäristöluvan Sorsasalon kaatopaikan toiminnalle Kuopiossa. Seitsemän hehtaarin laajuinen jätehuoltoalue siirtyi 16.3.2007 Ekokem-Palvelun omistukseen ja käyttöön. Alueelle perustetaan tasokas teollisuusjätteen käsittely- ja hyödyntämiskeskus. Ekokem-Palvelulla on vastaavia alueita Porissa sekä rakenteilla Anjalankoskella.

EKOKEM-PALVELU OY KÄSITTELEE TUHKIA PORIN TEOLLISUUSJÄTTEEN KÄSITTELYKESKUKSESSA30.10.2007 14:18 | Tiedote

Pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena Ekokem-Palvelu on rakentanut Suomen nykyaikaisimman tuhkienkäsittelylaitoksen Porin teollisuusjätteen käsittelykeskuksen yhteyteen. Keskuksessa käsitellään tällä hetkellä Ekokem-yhtiöiden polttolaitosten ongelmajätepolton ja sekajätteen polton tuhkat ja kuonat. Myös Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan polttolaitoksen savukaasunpuhdistusjäte käsitellään Porissa. Marraskuussa 2007 keskuksessa aloitetaan Turun jätteenpolttolaitoksen tuhkien käsittely. Ekokem-Palvelu Oy:llä on valmiudet perustaa tarvittaessa vastaavanlaisia laitoksia myös muualle Suomeen.