Energiavirasto

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme toteutamme valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Tiedotteet
108
Valikko

Uusiutuva energia tuotantoennätykseen – lisääntyvä tuulivoimatuotanto ei uhkaa sähkön toimitusvarmuutta24.1.2017 09:00 | Tiedote

Uusiutuvan energian tuotanto oli viime vuonna arviolta yli 130 terawattituntia ja osuus loppukulutuksesta tulee ylittämään 40 prosenttia. Eniten lisääntyi metsäteollisuuden jäteliemillä ja sivutuotteilla tuotettu energia, nämä edustavat yhteensä yli 60 prosenttia uusiutuvasta energiasta. Suhteellisesti eniten lisääntyi tuulisähkön tuotanto. Sen osuus sähkön käytöstä oli vajaat neljä prosenttia. Sähköjärjestelmämme kestää tällaisen määrän vaihtelevaa tuotantoa sekä tuoreessa energia- ja ilmastostrategiassa esitetyn kahden terawattitunnin lisätuotannon.

Uusiutuvan energian tavoite ylittyi etuajassa26.1.2016 09:00 | Tiedote

”Suomen vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukainen 38 prosentin tavoite ylitettiin vuonna 2014. Arvion mukaan viime vuonna oltiin jo lähellä 40 prosenttia, vaikka uusiutuvan energian tuotanto hieman vähenikin vuoteen 2014 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö vähenivät suhteessa enemmän. Energian kokonaiskulutus on vähentynyt nyt jo viisi vuotta peräkkäin”, kertoi johtaja Pekka Ripatti Energiaviraston uusiutuvan energian ajankohtaispäivillä Helsingissä.

Tuonti kattaa talven sähkönkulutushuiput - maakaasuverkkojen toimitusvarmuus on hyvällä tasolla1.12.2014 10:36 | Tiedote

Energiaviraston arvion mukaan talvikaudella 2014 – 2015 huippukulutuksen aikaan on käytettävissä kotimaista sähköntuotantokapasiteettia 12 500 megawattia. Talven sähkönkulutuksen laskennalliseksi huipuksi arvioidaan 15 000 megawattia. Vaje sähkön tarjonnassa voidaan kattaa tuontikapasiteetilla, jota on yhteensä 5180 megawattia. Maakaasun kokonaiskulutuksen lasku on jatkunut, mutta kulutushuiput ovat kohonneet. Suomen verkkojen toimitusvarmuus on erinomainen. Suunnitteilla olevista LNG-terminaaleista ja biokaasulaitoksista saadaan lisää tarjontaa ja kilpailua markkinoille.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme toteutamme valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.