Forest Academy

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu kurssi- ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Metsäakatemian toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys ry. www.smy.fi/pma

“Thanks for bringing us to the future! The EU Bioeconomy Strategy should be following what Finland and Sweden already do” - The Forest Academy makes an impact to EU Decision Making23.11.2018 15:10:09 EET | Press release

EU Decision Makers received loads of new best practices, technologies, groundbreaking ideas and innovations during the three days of the first Forest Academy organized for them by Finland and Sweden. The importance of the forest sector in the fight against climate change was effectively revealed by the eye-opening presentations from Ministers of the two countries as well as top CEOs and experts. The various opportunities and the huge potential of forests were welcomed by a highly receptive audience.

Finlands statsminister Juha Sipilä föreslår en EU-klimatfond för beskogning – Ett viktigt nytt initiativ, som kommer att utredas, för att bekämpa klimatförändringen i partnerskap med Afrika, presenterat av minister Jari Leppä21.11.2018 19:19:00 EET | Tiedote

Finland föreslår ett viktigt nytt initiativ för att bekämpa klimatförändringen genom beskogning genom samarbete mellan EU och Afrika. Statsminister Juha Sipilä har redan diskuterat Finlands initiativ med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har informerat EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan och medlemsstaterna om saken. Initiativet lanserades idag av minister Leppä på den första EU-Skogsakademin för beslutsfattare som ordnades av Finland och Sverige.

Finland’s Prime Minister Juha Sipilä Proposes an EU-Africa Forest Fund - Major New Initiative to battle Climate Change in Africa and globally now under consideration, presented by Minister Leppä21.11.2018 19:13:10 EET | Press release

Finland proposed a major new initiative to fight climate change with forestation through EU-Africa Partnership. Finland’s Prime Minister, Mr. Juha Sipilä has already discussed the Finnish initiative with the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. Mr. Jari Leppä, Minister of Agriculture and Forestry has informed the EU Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan and the Member States. The initiative was presented today by Minister Leppä at the first Forest Academy for EU Decision Makers, organized by Finland and Sweden.

Pääministeri Juha Sipilä ehdottaa EU-Afrikka -metsärahastoa – Merkittävä uusi aloite ilmastonmuutoksen torjumiseksi Afrikassa ja globaalisti nyt harkittavana, maa- ja metsätalousministeri Leppä esitteli21.11.2018 19:07:11 EET | Tiedote

Suomi on ehdottanut merkittävää uutta aloitetta ilmastonmuutoksen torjumiseksi metsittämisen avulla, EU-Afrikka -kumppanuuden kautta. Pääministeri Juha Sipilä on jo keskustellut Suomen aloitteesta Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on informoinut EU:n maatalouskomissaaria Phil Hogania sekä muita EU-maita aloitteesta. Aloitteen esitteli tänään ministeri Leppä ensimmäisessä EU-päätöksentekijöille pidettävässä Metsäakatemiassa, jonka järjestävät Suomi ja Ruotsi yhdessä.

KIIREELLINEN MEDIAKUTSU: Suomelta merkittävä ilmastoaloite EU:lle – Ministeri Leppä esittelee illalla pääministeri Sipilän uraauurtavan avauksen21.11.2018 12:00:48 EET | Kutsu

Pääministeri Sipilän merkittävä uusi ilmastoaloite Euroopan unionille nousee päärooliin, kun Suomen ja Ruotsin yhdessä järjestämä ensimmäinen Metsäakatemia EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) tänään alkaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittelee Sipilän ehdotuksen kansainväliselle yleisölle heti akatemian aluksi, keskiviikkoiltana Asikkalassa klo 18.15 pidettävässä lehdistötilaisuudessa. Sekä Sipilä että Leppä ovat jo keskustelleet uraauurtavasta ilmastoavauksesta EU-johdon kanssa.

KALLELSE TILL MEDIA: Skogarnas roll i klimatförändringen: EU-Skogsakademin lägger fram ett nytt initiativ för att bekämpa klimatförändringen – minister Jari Leppä presenterar initiativet den 21 november19.11.2018 16:00:00 EET | Kutsu

Skogsakademin för EU-beslutsfattare (Forest Academy for EU Decision Makers) ordnas för första gången den 21−23 november 2018. Evenemanget ordnas som ett gemensamt initiativ av Finland och Sverige. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och hans svenske kollega Sven-Erik Bucht inleder Skogsakademin med att berätta om skogsbioekonomi och skogens betydelse i bekämpningen av klimatförändringen. Presskonferensen hålls på onsdag kväll den 21 november 2018 i Asikkala.

MEDIA INVITATION: Role of forests in climate change: New initiative to combat climate change to be announced at EU Forest Academy – presented by Minister Leppä, 21 November19.11.2018 12:00:00 EET | Press Invitation

The first Forest Academy for EU Decision Makers will be organized jointly by Finland and Sweden on 21 to 23 November 2018. Finnish Minister of Agriculture and Forestry Jari Leppä and his Swedish colleague Sven-Erik Bucht will speak on forest-based bioeconomy and the significance of forests in tackling climate change at a news conference held at the opening of the Forest Academy on Wednesday, 21 November in Asikkala.

Muistutuskutsu: Metsien rooli ilmastonmuutoksessa: EU-Metsäakatemiassa julkistetaan uusi aloite ilmastonmuutoksen torjumiseksi – Ministeri Leppä esittelee 21.11.19.11.2018 12:00:00 EET | Kutsu

Suomi ja Ruotsi järjestävät yhdessä ensimmäisen Metsäakatemian EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) 21.11.−23.11.2018. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja hänen ruotsalainen kollegansa Sven-Erik Bucht kertovat metsäbiotaloudesta ja metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjumisessa heti Metsäakatemian aluksi, keskiviikkoiltana 21. marraskuuta Asikkalassa pidettävässä lehdistötilaisuudessa.

Metsien rooli ilmastonmuutoksessa: EU-Metsäakatemiassa julkistetaan uusi aloite ilmastonmuutoksen torjumiseksi – Ministeri Leppä esittelee 21.11.16.11.2018 16:30:21 EET | Kutsu

Suomi ja Ruotsi järjestävät yhdessä ensimmäisen Metsäakatemian EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) 21.11.−23.11.2018. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja hänen ruotsalainen kollegansa Sven-Erik Bucht kertovat metsäbiotaloudesta ja metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjumisessa heti Metsäakatemian aluksi, keskiviikkoiltana 21. marraskuuta Asikkalassa pidettävässä lehdistötilaisuudessa.

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu kurssi- ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Metsäakatemian toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys ry. www.smy.fi/pma