Innolink Group

Innolink on yritysten strateginen kumppani, jonka juuret ovat älykkään tutkimustiedon hyödyntämisessä. Tarjoamme monipuoliset markkinointi-, henkilöstö- ja teknologiapalvelut, jotka auttavat asiakasta pääsemään tavoitteeseensa. Tutkittu tieto on työmme lähtökohta. Tiedosta menestys.

Tiedotteet
7
Valikko

Innolink-konsernin johtoon Innolink Researchin toimitusjohtaja Pekka Vuorela1.2.2016 12:56 | Tiedote

Innolink-konsernin toimitusjohtajaksi on 1.1.2016 nimetty kasvatustieteiden maisteri Pekka Vuorela. Vuorela on työskennellyt eri tehtävissä Innolink Researchissä vuodesta 2007, ja Innolink Researchin toimitusjohtajana helmikuusta 2013 alkaen. - Innolink Researchissä minulla on ollut aitiopaikka seurata Innolinkin kehitystä, joten konsernin johtoon astuminen on innostava haaste, Vuorela kertoo. - Innolink Reasearchissä olemme parin viime vuoden aikana käyneet todella systemaattisesti tarjoamamme läpi ja hioneet sen vastaamaan asiakkaan tarpeita. Nyt aiomme tehdä saman konsernitasolla. Innolink-konsernin tukijalat: tutkimus, henkilöstö ja markkinointiviestintä Innolink-konsernin yhtiörakennetta selkiytettiin vuoden 2015 aikana. Nyt konserni seisoo kolmen vahvan tukijalan varassa: Innolink Research on Suomen suurin räätälöityjen tutkimuspalvelujen tarjoaja, Innolink Staff vahvasti kasvava henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin asiantuntija ja uuden ajan markkinointitoimisto Innolink Agency

Suomalaisten kokous- ja kongressikeskusten asiakkaat tyytyväisiä keskusten tarjoamiin palveluihin3.12.2015 15:15 | Tiedote

Congress Network Finland ry:n jäsenistöön kuuluvat kokous- ja kongressikeskukset teettivät loka-marraskuussa 2015 kokous- ja kongressitalojen asiakastutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksessa selvitettiin kymmenen kokous- ja kongressitalon asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä ja heidän talojen toiminnalle asettamiaan odotuksia. Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä tutkittuihin kokous- ja kongressikeskuksiin: 99 prosenttia vastaajista on valmiita suosittelemaan talojen palveluja. Vastaajat olivat myös havainneet kokous- ja kongressitalojen toiminnassa selvää kehitystä. 17 prosenttia vastaajista arvioi talojen toiminnan parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Ainoastaan yksi prosentti arvioi toiminnassa tapahtuneen heikennystä. Tärkeää keskusten asiakkaille: toiminnan luotettavuus Tutkimuksen perusteella asiakkaat pitävät kokous- ja kongressikeskusten tärkeimpinä ominaisuuksia toiminnan luotettavuutta, tapahtumatilojen toimivuutta sekä toimin

Searchbox ja Innolink yhdistävät voimansa18.11.2014 11:06 | Tiedote

Digitaaliseen markkinointiin erikoistunut Searchbox ja henkilöstön, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen erikoistunut Innolink Group yhdistävät voimansa. Innolink ostaa Searchboxin liiketoiminnan 1.1.2015 voimaan astuvalla liiketoimintakaupalla. Searchboxin henkilöstössä ei tapahdu muutoksia ja liiketoimintaa jatketaan Searchbox-nimen alaisuudessa uudessa omistuksessa. Kauppa vaatii toteutuakseen Innolink Groupin yhtiökokouksen vahvistuksen.

Kiinnostus hyväntekeväisyyteen korkealla tasolla yritysten keskuudessa5.11.2014 10:24 | Tiedote

Innolink Group toteutti lokakuussa 2014 kuntien asumista, elinvoimaisuutta, päätöksentekoa sekä palvelutasoa kartoittavan kuntabarometrin. Kuntabarometrin kohderyhmään kuului satunnaisotannalla poimittuja kuntien asukkaita, yrityksiä sekä kuntapäättäjiä. Tutkimustulokset perustuvat 2000 asukkaan, 1245 yrityksen sekä 119 kuntapäättäjän vastauksiin. Kuntabarometrissä kartoitettiin myös yhteistyöhalukkuutta Hope yhdessä & yhteisesti ry:n kanssa.

Innolink Kuntaranking: Kaarina, Tampere ja Ylöjärvi houkuttelevimpia asuinpaikkoja3.11.2014 09:12 | Tiedote

Innolink toteutti lokakuussa 2014 kuntien asumista, elinvoimaisuutta, päätöksentekoa, houkuttelevuutta sekä palvelutasoa kartoittavan valtakunnallisen kuntabarometrin. Kuntabarometrin kohderyhmään koostui asukkaista, yrityspäättäjistä sekä kuntapäättäjistä. Tutkimustulokset perustuvat 2000 asukkaan, 1245 yrityksen sekä 119 kuntapäättäjän vastauksiin. Valtakunnallisen tutkimuksen tavoitteena oli mitata kuntien toimintaa niin asukkaiden, yrittäjien kuin kuntapäättäjienkin näkökulmasta. Lopputuloksena syntyi laaja barometri siitä, kuinka tehokkaasti ja hyvin kunnat Suomessa toimivat.

Innolink on yritysten strateginen kumppani, jonka juuret ovat älykkään tutkimustiedon hyödyntämisessä. Tarjoamme monipuoliset markkinointi-, henkilöstö- ja teknologiapalvelut, jotka auttavat asiakasta pääsemään tavoitteeseensa. Tutkittu tieto on työmme lähtökohta. Tiedosta menestys.