Ammattiliitto Jyty ry
Ammattiliitto Jyty ry

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ammattiliitto Jyty: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokielto2.5.2023 13:05:00 EEST | Tiedote

Jyty julistaa yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa tiistaina 2.5.2023 kello 13 ja päättyy tiistaina 16.5.2023 kello 13.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä. Sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut katkesivat perjantaina 28.4., ja ala siirtyi sopimuksettomaan tilaan 1.5. alkaen.

Ammattiliitto Jytyn tutkimus: Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijät ovat vaarassa uupua8.3.2023 10:58:00 EET | Tiedote

Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä kuormittavat kasvava työmäärä ja henkilöstövaje. Työntekijöiden eläköityminen pahentaa ongelmaa. Työntekijöiden jaksamista voitaisiin tukea parantamalla työntekijöiden vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksia sekä kehittämällä esihenkilötyötä. Tulokset käyvät ilmi Ammattiliitto Jytyn teettämästä tutkimuksesta, jolla selvitettiin Jytyn jäsenten työntekijäkokemusta.

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla2.2.2023 09:43:05 EET | Tiedote

Ammattiliitto Jytyn uutena edunvalvontajohtajana hiljattain aloittanut entinen tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara pitää työehtosopimuksia ja niiden palkkaratkaisuja keskeisenä tekijänä samapalkkaisuuden ja palkkatasa-arvon edistämisessä. Työmarkkinapolitiikkaan kiinnitettiin huomiota myös Sosiaali- ja terveysministeriön samapalkkaohjelman raportissa, joka julkaistiin tänään 2. helmikuuta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.