Lumon Oy
Lumon on parvekejulkisivu- ja terassituotteiden myyntiin, valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni. Lumonin tuotevalikoima on laajentunut parvekelaseista lasiterasseihin, tilanjakajiin ja erilaisiin parvekejulkisivuratkaisuihin.
Tiedotteet
23
Valikko

Suomalainen perheyritys työllistää 70 + 50 henkilöä13.4.2016 21:25 | Tiedote

Lumon Oy:n rekrytointipäivään keskiviikkona haki yli 250 työnhakijaa. Hakijoita on niin paljon, että kaikkia ei ollut mahdollisuus haastatella yhtenä päivänä. Tämän takia tilaisuutta jatketaan tänään torstaina. Parvekelasi- ja kaidevalmistaja Lumonin markkinointijohtaja Antti Vänskä sanoo, että kausityöntekijöiden paikkojen suosio yllätti. — Aikaisempien vuosien perusteella odotimme maksimissaan 150 hakijaa. Nyt jouduimme jakamaan rekrytoinnit kahdelle päivälle Lumon palkkaa Kouvolan tehtaan tuotannon eri tehtäviin noin 70 kausityöntekijää. Määräaikaiset työsuhteet ovat touko—kesäkuusta marraskuuhun. Lisäksi olemme palkanneet lähes 50 kesätyöntekijää. Lisäksi meillä on meneillään mittava myynnin rekrytointiohjelma.

Nyt Lumon suosikkiterassit saatavilla8.4.2016 12:31 | Tiedote

Lumon tarjoaa nyt mittatilauslasiterassien lisäksi valmiiksi mietityt suosikkimallit. Näistä kolmesta edukkaasta mallista löytyy useimmille mieleinen ja kooltaan sopiva vaihtoehto. Suosikkien perusmalleissa sivuseinät ovat kiinteät. Lisävarusteena on saatavana avattava sivuseinä. Etuseinän ja mahdollisen sivuseinän avaustavaksi voi valita parvekelasien tapaan kokonaan avautuvat, pystypuitteettomat lasielementit tai omilla raiteilla liikkuvat liukulasit. Molemmissa vaihtoehdoissa on reunassa lukittava käyntiovi. Mallistoon on saatavana viihtyisyyttä parantavia lisävarusteita. Tervetuloa Kevätmessuille osastollemme 3a31 tutustumaan!

Lumon parvekejulkisivu uudistuu - uusi parvekekaidejärjestelmä8.1.2016 07:00 | Tiedote

Tuomme uuden parvekekaidejärjestelmän uudistuotantoon sekä julkisivu- ja parvekekorjauksiin. Uusi parvekejulkisivu on haastattelemiemme eurooppalaisten arkkitehtien ja suunnittelijoiden toiveiden ja näkemysten tulos. Heidän tavoitteena on saada selkeitä lasi- tai levypintoja, joissa on vähemmän näkyviä pystyprofiileja. Toiveena on luoda tietynlaista minimalista, aineetonta tyylikkyyttä. Ei umpinaisia parvekekaukaloita vaan avata istumakorkeudella oleva maisema esteettömästi parvekkeelle ja sen takana sijaitseviin asuintiloihin mahdollistaen osalle parveketta intiimisuojan.

Lumon terassilasiperhe uudistuu - uusi puitteeton terassilasitus8.1.2016 00:01 | Tiedote

Uusi puitteeton terassilasitus, aineettomuutta, avaruutta ja esteettömiä näköaloja Lumon tuo parvekelaseista tutun tavan liu’uttaa ja avata lasit sivulle nyt myös terassilaseihin. Lasit avautuvat valinnan mukaan aukkokohtaisesti sisä- tai ulkopuolelle. Lasiovet voidaan lukita ja ne voidaan avata sisä- ja ulkopuolelta. Pystypuitteeton lasitus on siro ja melkein huomaamaton. Voit nauttia neljän vuoden ajan parhaista puolista esteettömästi ja kauniilla säällä lasitus on mahdollista avata kokonaan. Uudet kahvat, vetimet ja helat tekevät Lumon parvekelaseista ja lasiterasseista monipuolisesti hyödynnettäviä, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Lumon parveke- ja terassilaseille on myönnetty Avainlippu ja Design from Finland -tunnustukset.

Lumon terassilasiperhe uudistuu26.3.2015 07:00 | Tiedote

Perinteinen puitteellinen liukulasijärjestelmä on saanut uuden designing. Muotoilun lisäksi uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen, lukitukseen ja turvallisuuteen. Uuden avaus- ja lukitusmekanismin ansiosta lasitus voidaan halutessa avata molemmista reunoista, vain toisesta tai valita avautuminen keskeltä kumpaakin reunaan. Jämäkkään design –kahvaan on helppo tarttua. Järjestelmän ovissa käytämme 6, 8 ja 10 mm karkaistua turvalasia.

Lumon lanseeraa kauan odotetun parvekelasien huoltopalvelun11.11.2013 23:00 | Tiedote

Parvekelasitukset tulivat markkinoille kolmekymmentä vuotta sitten. Vuosikymmenten varrella yksin Lumon on asentanut yli 400 000 parvekelasitusta. Valtaosa parvekelaseista on vielä käytössä. Talojen rakenteet liikkuvat ja parvekelasien osat kuluvat. Huollolle on ollut tarvetta pitemmän aikaa. Olemme saaneet asiakaskunnastamme viestiä huoltopalveluiden tarpeellisuudesta. Etenkin taloyhtiöt ovat kyselleet koko talon lasitusten säännöllisestä huollosta. Kun parvekelasit ovat taloyhtiön vastuulla, haluavat yhtiöt pitää omaisuudestaan hyvää huolta. Säännöllinen huolto jatkaa parvekelasien käyttöikää huomattavasti ja tuo mukavuutta myös asukkaille.

Tee ekoteko – hyödynnä parvekelasituksen edut korjaus- ja uudisrakentamisessa10.12.2012 14:05 | Tiedote

JULKAISUVAPAA TIEDOTE 10.12.2012. Lasitettua parveketta markkinoidaan usein viihtyisänä lisähuoneena tai asunnon luonnollisena yhteytenä ulkoilmaan vuodenajasta ja säästä riippumatta. Lasitusta perustellaan myös asumisviihtyvyyden lisääntymisellä ja kalustettavuuden parantumisella. Myös huolto- ja korjaustarpeen tiedetään lasituksen seurauksena vähentyvän. Harvinaisempaa on lasitettujen parvekkeiden mieltäminen puolilämpimäksi tilaksi tai passiivisesti aurinkoenergiaa varastoivaksi tuulikaapiksi.

Gör en ekologisk gärning - utnyttja balkonginglasningens fördelar vid reparations- och nybyggen10.12.2012 14:05 | Tiedote

PRESSMEDDELANDE, FRITT FÖR PUBLICERING Den 12. december 2012. En inglasad balkong marknadsförs ofta som ett trivsamt extra rum eller en naturlig förbindelse mellan inne- och uteluften oavsett årstid och väder. Inglasning motiveras också med ökad boendetrivsel och bättre inredningsmöjligheter. Därtill är det känt att inglasning minskar behovet av service och reparationer. Mer sällan kommer man att tänka på inglasade balkonger som ett halvvarmt utrymme eller ett vindfång som passivt lagrar solenergi.

Carry out an eco-action – make use of balcony glazing benefits in new building and repair projects10.12.2012 14:05 | Tiedote

PRESS RELEASE FREE FOR PUBLICATION on 12 December 2012. A glazed balcony is often promoted as a cosy extra room or a natural extension that connects an apartment and the outside world, no matter what the season or weather. Glazing is also considered a well-founded solution as it improves living comfort and décor possibilities. Like.wise, glazing is known to reduce maintenance and repair needs. More rarely is the glazed balcony regarded as semi-warm space, or a draught lobby that passively stores solar energy.

///KORRIGERING///Tack vare balkonginglasning minskar koldioxidutsläppen i genomsnitt ///3 år och 4 månader/// efter montering21.9.2012 11:05 | Tiedote

Balkonginglasningen minskar husets koldioxidfotavtryck permanent inom några år. Enligt en undersökning som Ramboll Finland Oy genomfört återbetalar Lumon 5 balkonginglasningen sig på 1,1 - 9,3 år, i genomsnitt på tre år och fyra månader. Med återbetalningstiden avses den tid det kommer att ta innan utsläppsbesparingen till följd av minskad energiförbrukning har kompenserat för de utsläpp som genererats under produktens livscykel. När detta har skett, blir balkonginglasningens nettoutsläpp negativa, vilket innebär kontinuerliga besparingar.

Tack vare balkonginglasning minskar koldioxidutsläppen i genomsnitt 3-4 månader efter montering20.9.2012 09:15 | Tiedote

Balkonginglasningen minskar husets koldioxidfotavtryck permanent inom några år. Enligt en undersökning som Ramboll Finland Oy genomfört återbetalar Lumon 5 balkonginglasningen sig på 1,1 - 9,3 år, i genomsnitt på tre år och fyra månader. Med återbetalningstiden avses den tid det kommer att ta innan utsläppsbesparingen till följd av minskad energiförbrukning har kompenserat för de utsläpp som genererats under produktens livscykel. När detta har skett, blir balkonginglasningens nettoutsläpp negativa, vilket innebär kontinuerliga besparingar.

Parvekelasituksen hiilijalanjälki kumoutuu keskimäärin 3 vuodessa 4 kuukaudessa20.9.2012 09:15 | Tiedote

Parvekelasitus pienentää asumisen hiilijalanjälkeä pysyvästi jo muutamassa vuodessa. Ramboll Finland Oy:n tutkimuksesta selviää, että Lumon 5 -parvekelasien elinkaaren aikaiset päästöt kuoletetaan 1,1 - 9,3 vuodessa, keskimäärin 3 vuodessa 4 kuukaudessa. Kuoletusajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana parvekelasituksen energiansäästön myötä säästetyt päästöt saavuttavat tuotteen elinkaaren aikaiset päästöt. Tämän jälkeen parvekelasituksen nettopäästöt muuttuvat negatiiviseksi, eli saadaan puhdasta säästöä.

Balcony glazing pays back its carbon footprint on average in 3 years 4 months already20.9.2012 09:15 | Tiedote

It may take only a couple of years to reduce the carbon footprint for housing on a permanent basis, if the balcony has been furnished with glass panels. According to Ramboll Finland Oy's study, the payback period for the emissions caused by the Lumon 5-type balcony glazing system during its life cycle is 1,1 - 9,3 years, on average in 3 years 4 months. The glazed balcony will bring savings in energy, and eventually in emissions. The payback period refers to the length of time required for these emission savings to equal the emissions generated during the product's life cycle. After this, the balcony glazing's net emissions will be negative, i.e. net proceeds available.

Uusi tutkimus vahvistaa: Parvekelasitus säästää energiaa5.10.2010 01:00 | Tiedote

Jopa 10,7 prosentin ja keskimäärin peräti 5,9 prosentin säästö asuintalon lämmitysenergiankulutuksessa. - Vaikuttavat tulokset saatiin Tampereen yliopistossa elokuussa valmistuneessa Kimmo Hilliahon tutkimuksessa parvekelasituksen energiataloudellisista vaikutuksista. Tutkimus toteutettiin Suomessa ja siihen liitettiin vertailulaskelmia Saksasta. Kenttämittausten ja tietokonesimulaatioiden avulla vertailtiin lasitettujen ja lasittamattomien parvekkeiden lämmitysenergiankulutusta sekä selvitettiin parveketyypin, lämmöneristyksen ja ilmansuunnan vaikutusta lasitettujen parvekkeiden lämpötiloihin.

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>
Lumon on parvekejulkisivu- ja terassituotteiden myyntiin, valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni. Lumonin tuotevalikoima on laajentunut parvekelaseista lasiterasseihin, tilanjakajiin ja erilaisiin parvekejulkisivuratkaisuihin.