Puuilo Oyj
Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Puuilo Oyj julkaisee Q1 liiketoimintakatsauksen 14.6.20232.6.2023 12:30:01 EEST | Puuilo Oyj | Sijoittajauutiset

PUUILO OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN, 2.6.2023 klo 12:30 Puuilon Q1 2023 liiketoimintakatsaus (helmikuu – huhtikuu 2023) julkaistaan 14. kesäkuuta 2023 noin klo 8.30. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela ja talousjohtaja Ville Ranta esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanniksi klo 10.00 ja suomeksi klo 11.30. Englanninkielistä puhelinkonferenssia voi seurata osoitteessa https://puuilo.videosync.fi/2023-q1-results. Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Puhelinkonferenssiin osallistutaan rekisteröitymällä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010325. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon. Suomenkieliseen verkkolähetykseen voi osallistua osoitteessa https://puuilo.videosync.fi/2023-q1-tulos. Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta. Kysy

2 liitettä

Puuilo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset16.5.2023 18:00:00 EEST | Puuilo Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 16.5.2023 KLO 18:00 Puuilo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Puuilo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.5.2023 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.2.2022 – 31.1.2023, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.2.2022 – 31.1.2023 sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Osinko Yhtiökokous päätti, että 31.1.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,17 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 23.5.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 30.5.2023. Osingonmaksun toinen erä 0,17 euroa osakkeelta ma

2 liitettä

Kutsu Puuilo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen20.4.2023 12:30:01 EEST | Puuilo Oyj | Yhtiökokouskutsu

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, YHTIÖKOKOUSKUTSU 20.4.2023 klo 12.30 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Puuilo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.5.2023 klo 12.00 Scandic Helsinki Aviacongress -hotellissa osoitteessa Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 11.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C. "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville". A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Tilikauden 1

2 liitettä

Puuilon toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 on julkaistu20.4.2023 09:00:00 EEST | Puuilo Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20.4.2023 KLO 09.00 Puuilo on tänään julkaissut suomeksi ja englanniksi tilikauden 2022 hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, hallinnointiraportin sekä vastuullisuusraportin. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen. Hallinnointiosio sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkitsemisraportin. Puuilo julkaisee taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut yhtiölle ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan rapo

10 liitettä

Puuilon kasvu pääkaupunkiseudulla jatkuu – Uusi myymälä Helsingin Konalaan18.4.2023 09:00:01 EEST | Puuilo Oyj | Sijoittajauutiset

PUUILO OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN, 18.4.2023 klo 9.00 Puuilo avaa uuden myymälän Helsingin Konalaan, Konalantie 47:ään, Konalaterran liikerakennukseen. Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan tulevana kesänä ja myymälä pyritään avaamaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiön uudet avaukset painottuvat tänä vuonna vahvasti Etelä-Suomeen. Aiemmin tänä vuonna yhtiö on avannut myymälät Lietoon sekä Vantaan Porttipuistoon. Tulevan Konalan myymälän lisäksi yhtiö avaa myymälät tulevan kesän ja syksyn aikana Vihdin Nummelaan, Keravalle sekä Vantaan Varistoon. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela näkee Konalan myymälän tervetulleena lisänä Puuilon myymäläverkostoon pääkaupunkiseudulla. ”Meillä on liian vähän myymälöitä pk-seudulla, joten tämä uusi Konalan myymälä on erittäin hyvä ja tarpeellinen lisäys verkostoomme. Tunnettuutemme on kasvanut hyvin, mutta myymälöitä on kysyntään nähden edelleenkin liian vähän, joten kasvun varaa riittää tuleville vuosille. Tuleva Konalan myymälä avataan erinomaiselle si

2 liitettä

Puuilo päätti avainhenkilöiden suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä14.4.2023 11:00:02 EEST | Puuilo Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE , 14.4.2023 klo 11.00 Puuilo päätti avainhenkilöiden suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä Puuilo Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, ohjata heitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, sitouttaa heitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Puuilon osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2023–2025 on yksi ansaintajakso, joka kattaa suunnilleen kalenterivuodet 2023–2025. Järjestelmässä on mahdollista ansaita lisäosakkeita ja suoriteperusteisia lisäosakkeita. Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on Puuilon osakkeiden omistaminen ja voimassa oleva työ- tai toi

2 liitettä

Puuilo Oyj: Tilinpäätöstiedote 2022 - Onnistunut vuosi vaihtelevassa toimintaympäristössä30.3.2023 08:30:01 EEST | Puuilo Oyj | Tilinpäätöstiedote

PUUILO OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 30.3.2023 KLO 8.30 Keskeistä Q4/2022 Liikevaihto kasvoi 9,7 % (+15,1 %) ja oli 68,3 milj. euroa (62,3) Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 6,8 % (+3,1 %) Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 12,0 %(-11,8 %) Myyntikate oli 24,8 milj. euroa (22,6) ja myyntikate-% oli 36,2 % (36,3 %) Oikaistu EBITA oli 9,7 milj. euroa (9,8), oikaistu EBITA-% oli 14,2 % (15,7 %), oikaistu EBITA sisältää 0,7 milj. euroa kertaluonteista poistoa. Liikevoitto oli 9,4 milj. euroa (9,5), mikä vastasi 13,8 % liikevaihdosta (15,3 %) Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,9 milj. euroa (-7,2) Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08) Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja oli 0,08 euroa (0,08) Neljännellä kvartaalilla avattiin kaksi uutta myymälää (ei uusia myymälöitä) Keskeistä tilikaudella 2022 Liikevaihto kasvoi 9,7 % (+13,2 %) ja oli 296,4 milj. euroa (270,1) Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,5 % (+2,6 %) Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 3,9 % (+20,

4 liitettä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Puuilon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi22.3.2023 15:00:00 EET | Puuilo Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE , 22.3.2023 klo 15.00 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Puuilon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Puuilon varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä pysyy ennallaan ja olisi kuusi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Puuilon hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Bent Holm, Mammu Kaario, Rasmus Molander ja Markku Tuomaala. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Lasse Aho ja Tuomas Piirtola. Nykyiset hallituksen jäsenet Tomas Franzén ja Timo Mänty ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Lasse Ahon ja Tuomas Piirtolan CV:t ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Rasmus Molanderia, joka on riippu

4 liitettä

Puuilo Oyj julkaisee tilikauden 2022 tilinpäätöstiedotteen 30.3.202320.3.2023 16:40:39 EET | Puuilo Oyj | Sijoittajauutiset

Puuilon tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 (helmikuu 2022– tammikuu 2023) julkaistaan 30. maaliskuuta 2023 noin klo 8.30. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela ja talousjohtaja Ville Ranta esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanniksi klo 10.00 ja suomeksi klo 11.30. Englanninkielistä puhelinkonferenssia voi seurata osoitteessa https://puuilo.videosync.fi/2022-q4-results. Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Puhelinkonferenssiin osallistutaan rekisteröitymällä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010324. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon. Suomenkieliseen verkkolähetykseen voi osallistua osoitteessa https://puuilo.videosync.fi/2022-q4-tulos. Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen s

2 liitettä

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet (Molander)15.2.2023 16:45:01 EET | Puuilo Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Pörssitiedote 15.2.2023 klo 16.45 Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Puuilo Invest Holding AB Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö (X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö Nimi: Rasmus Molander Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Puuilo Oyj LEI: 743700UJUT6FWHBXPR69 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 25492/4/6 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-15 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000507124 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 5 000 000 Yksikköhinta: 6 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 5 000 000 Keskihinta: 6 EUR

2 liitettä

Puuilolle tulossa ennätysvuosi myymäläavauksissa – Uusi myymälä Vantaan Varistoon15.2.2023 10:00:00 EET | Puuilo Oyj | Sijoittajauutiset

PUUILO OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN, 15.2.2023 klo 10.00 Puuilo avaa uuden myymälän Vantaan Varistoon, Martinkyläntie 57:ään Kehä III varteen. Rakennustyöt ovat alkaneet maa- ja perustamistöillä ja rakennuksen arvioitu valmistumisaika on tämän vuoden syksyllä. Myymälä tulee työllistämään noin 20 työntekijää. Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan tulevana kesänä ja myymälä pyritään avaamaan ennen joulua. Varistoon avattava Puuilo tulee olemaan ketjun toinen vuoden 2023 aikana Vantaalle avattava myymälä. Aiemmin yhtiö on tiedottanut avaavansa uuden myymälän Vantaan Porttipuistoon tulevan kevään aikana. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan Puuilolla on Uudellamaalla merkittävää kasvupotentiaalia. Alueen ostovoimaan nähden myymäläverkosto on vielä varsin ohut, joten tulevat avaukset tukevat yhtiön tavoitteita ja strategiaa. ”Aiemmista arvioista poiketen avaamme tälle kalenterivuodelle jopa kuusi uutta myymälää, mikä on enemmän, kuin koskaan aiemmin Puuilon historiassa. Tammikuun lopussa a

2 liitettä

Puuilo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta15.2.2023 09:45:01 EET | Puuilo Oyj | Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Pörssitiedote 15.2.2023, klo 9.45 Puuilo Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Adelis Holding I AB:lta ("Adelis") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Puuilo Invest Holding AB, viime kädessä Adeliksen omistama yhtiö, on myynyt 5 000 000 Yhtiön osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä ("Osakemyynti"). Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Adeliksen epäsuora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski alle 20 prosentin rajan. Osakemyynnin seurauksena Adeliksen epäsuora omistus Yhtiöstä on 15 818 242 osaketta ja ääntä (vastaten 18,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä). Adeliksen osuus ilmoituksen mukaan: % osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu %-osuus (A + B) Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 18,66 % 0 18,66 % 84 776 953 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 24,56 % 0 24,56

2 liitettä

Puuilo Oyj – Johdon liiketoimet (Franzén)11.1.2023 11:30:01 EET | Puuilo Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Tomas Franzén Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Puuilo Oyj LEI: 743700UJUT6FWHBXPR69 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 24325/5/8 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-01-09 Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000507124 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.42 EUR (2): Volyymi: 3382 Yksikköhinta: 6.42 EUR (3): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 6.42 EUR (4): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 6.42 EUR (5): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 6.42 EUR (6): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.42 EUR (7): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 6.42 EUR (8): Volyymi: 2050 Yksikköhinta: 6.42 EUR (9): Volyymi: 135 Yksikköhinta: 6.385 EUR (10): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6.385 EUR (11): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 6.38 EUR (12): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 6.385

2 liitettä

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet19.12.2022 18:51:23 EET | Puuilo Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Markku Tuomaala Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Puuilo Oyj LEI: 743700UJUT6FWHBXPR69 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22460/8/8 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-16 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000507124 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 6.2357 EUR (2): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 6.2351 EUR (3): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 6.235 EUR (4): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 6.235 EUR (5): Volyymi: 1028 Yksikköhinta: 6.235 EUR (6): Volyymi: 1571 Yksikköhinta: 6.235 EUR (7): Volyymi: 1781 Yksikköhinta: 6.235 EUR (8): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 6.325 EUR (9): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 6.325 EUR (10): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 6.335 EUR (11): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 6.335 EUR (12): Volyymi: 197 Yksikkö

2 liitettä

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet19.12.2022 11:44:31 EET | Puuilo Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Timo Mänty Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Puuilo Oyj LEI: 743700UJUT6FWHBXPR69 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22426/4/6 __________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-16 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000507124 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 6.18 EUR (2): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 6.18 EUR (3): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 6.185 EUR (4): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6.185 EUR (5): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 6.19 EUR (6): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 6.19 EUR (7): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 6.19 EUR (8): Volyymi: 807 Yksikköhinta: 6.195 EUR (9): Volyymi: 354 Yksikköhinta: 6.2 EUR (10): Volyymi: 311 Yksikköhinta: 6.2 EUR (11): Volyymi: 556 Yksikköhinta: 6.2 EUR (12): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 6.2 EUR (13):

2 liitettä

Puuilo Oyj: Liiketoimintakatsaus helmi-lokakuu 2022: Vahva suoritus haastavassa toimintaympäristössä – Puuilon konsepti toimii kaikissa markkinatilanteissa15.12.2022 08:30:01 EET | Puuilo Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Keskeistä Q3/2022 Liikevaihto kasvoi 14,8 % (+14,8 %) ja oli 80,0 milj. euroa (69,7) Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 10,8 % (+2,5 %) Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 18,4 % (+28,9 %) Myyntikate oli 29,3 milj. euroa (26,0) ja myyntikate-% oli 36,6 % (37,3 %) Oikaistu EBITA oli 14,9 milj. euroa (13,1), oikaistu EBITA-% oli 18,6 % (18,8 %) Liikevoitto oli 14,6 milj. euroa (12,8), mikä vastasi 18,2 % liikevaihdosta (18,3 %) Operatiivinen vapaa kassavirta oli 16,0 milj. euroa (2,6) Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,12) Osakekohtainen tulos ilman listautumiskuluja oli 0,13 euroa (0,12) Kolmannella kvartaalilla avattiin yksi uusi myymälä (yksi uusi myymälä) Keskeistä helmi-lokakuu 2022 Liikevaihto kasvoi 9,8 % (+12,6 %) ja oli 228,1 milj. euroa (207,8) Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,2 % (+2,5 %) Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 2,0 % (+32,0 %) Myyntikate oli 82,4 milj. euroa (77,0) ja myyntikate-% oli 36,1 % (37,0 %) Oikaistu EBITA oli 39,1 milj. euro

4 liitettä

Puuilo Oyj julkaisee Q3 liiketoimintakatsauksen 15.12.20227.12.2022 09:00:00 EET | Puuilo Oyj | Sijoittajauutiset

Puuilon liiketoimintakatsaus Q3 2022 (helmi – lokakuu 2022) julkaistaan 15. joulukuuta 2022 noin klo 8.30. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela ja talousjohtaja Ville Ranta esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanniksi klo 10.00 ja suomeksi klo 11.30. Englanninkielistä puhelinkonferenssia voi seurata osoitteessa https://puuilo.videosync.fi/2022-q3-results. Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Puhelinkonferenssiin osallistutaan rekisteröitymällä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1008682. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon. Suomenkieliseen verkkolähetykseen voi osallistua osoitteessa https://puuilo.videosync.fi/2022-q3-tulos. Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta. Kysymyksiä voi myös lähettää etukäteen sähköpostilla osoit

2 liitettä

Puuilo Oyj: Tulosjulkistukset ja varsinainen yhtiökokous vuonna 20232.11.2022 13:45:00 EET | Puuilo Oyj | Tulosjulkistamisajankohdat

Puuilo Oyj:n tilikausi on 1.2.-31.1. Vuonna 2023 Puuilo raportoi tuloksistaan seuraavasti: Tilikauden 2022 tilinpäätöstiedote (helmikuu 2022-tammikuu 2023) to 30.3.2023 Liiketoimintakatsaus Q1 (helmi-huhtikuu 2023) ke 14.6.2023 Puolivuotiskatsaus Q2/H1 (helmi-heinäkuu 2023) to 14.9.2023 Liiketoimintakatsaus Q3 (helmi-lokakuu 2023) to 14.12.2023 Tilikauden 2022 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan viikolla 16. Puuilon varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on tiistai 16.5.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla. Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja ovat saatavilla osoitteessa: https://www.investors.puuilo.fi/fi.

2 liitettä

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet27.10.2022 15:11:46 EEST | Puuilo Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Tomas Franzén Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Puuilo Oyj LEI: 743700UJUT6FWHBXPR69 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 20603/10/12 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-10-26 Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000507124 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 5.17 EUR (2): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5.17 EUR (3): Volyymi: 1445 Yksikköhinta: 5.15 EUR (4): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 5.17 EUR (5): Volyymi: 545 Yksikköhinta: 5.17 EUR (6): Volyymi: 315 Yksikköhinta: 5.16 EUR (7): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 5.155 EUR (8): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5.155 EUR (9): Volyymi: 287 Yksikköhinta: 5.165 EUR (10): Volyymi: 1533 Yksikköhinta: 5.16 EUR (11): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 5.165 EUR (12): Volyymi: 84 Yksikköhinta:

2 liitettä

Puuilon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano17.10.2022 12:30:01 EEST | Puuilo Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE , 17.10.2022 klo 12.30 Puuilon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan 3.10.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Puuilo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Mänty. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella Puuilo Oyj:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet Puuilon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: Puuilo Invest Holding AB (Adelis Equity Partners), edustajanaan John-Matias Uuttana Markku Tuomaala, edustajanaan Toni Kemppinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Esko Torsti PUUILO OYJ Lisätietoja: Juha Saarela, toimitusjohtaja, puh. 050 409 7641 Ville Ranta, talousjohtaja, puh. 040 555 4995 Sähkö

2 liitettä
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>