Raittiuden Ystävät ry
Tiedotteet
41
Valikko

Nykter - solklart! Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem13.5.2019 14:02:38 EEST | Tiedote

Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland minderåriga unga under hela 2000-talet och även bland unga vuxna sedan 2008. Unga upplever inte längre att alkoholbruk skapar sammanhållning mellan kompisarna på samma sätt som tidigare generationer. Även tobaksrökningen har minskat betydligt bland unga. De unga gör alltså bra ifrån sig på det här området.

Selvin päin kesään! Huomaa päihdeapua tarvitseva nuori ja auta häntä13.5.2019 14:02:37 EEST | Tiedote

Selvin päin kesään -kampanjan mediatiedote 2019. Suomalaisten nuorten päihdetottumukset muuttuvat edelleen. Viime vuonna julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Näin Suomi juo -raportti toteaa alaikäisten nuorten alkoholinkäytön ja humalajuomisen vähentyneen koko 2000-luvun ajan ja nuorilla aikuisillakin vuodesta 2008 lähtien. Nuoret eivät enää koe alkoholinkäytön liittävän kavereita yhteen aikaisempien sukupolvien tavoin. Lisäksi tupakointi on merkittävästi vähentynyt myös nuorten keskuudessa. Hyvä nuoret - tältä osin!

Selge peaga suvele vastu! Märka abi vajavat noort ja aita!13.5.2019 14:02:36 EEST | Tiedote

Soomlaste sõltuvusharjumused jätkuvad muutumist. Möödunud aastal THL-i avaldatud „Nii Soome joob“ raport tõdeb, et alaealiste alkoholi tarbimine ja purjujoomine on vähenenud kogu 2000-ndate aastate jooksul ning ka noortel täiskasvanutel 2008-st aastast alates. Noored ei pea alkoholi sõprade ühisolemise lahutamatuks osaks, nii nagu möödunud sugupõlved seda pidada võisid. Ka suitsetamine on noorte seas märkimisväärselt vähenenud. Tublid noored - selles osas!

Kannanotto: Alkoholilakikeskusteluun lisänäkökulmia4.12.2018 11:09:49 EET | Tiedote

Uuden alkoholilain vaikutuksista kuluneen vuoden aikana on taitettu peistä poikkeuksellisen voimakkaasti jo viime viikkoina. Lain vaikutuksia ei voi kuitenkaan osoittaa tarkemmin ennen kuin on saatu varmaa tilastotietoa kulutustilastoista ja kansalaisten mahdollisista käyttäytymismuutoksista. Tällä hetkellä tiedossa ovat vain riippumattomien laitosten eli Valviran ja THL:n tuoreet tilastot. Valvira kerää alkoholin tilastoidun eli kotimaisen myynnin tiedot ja THL seuraa alkoholin kokonaiskulutusta, joka sisältää tilastoidun kulutuksen lisäksi tilastoimattoman kulutuksen eli pääosin matkustajatuonnin.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2018: Föräldrarnas missbruk ofta en bakgrundsfaktor till livslånga problem hos barn och unga27.11.2018 08:30:00 EET | Tiedote

Ju oftare och ju mer berusningsinriktat finländska unga och medelålders vuxna dricker alkohol, desto mer tillåtande förhåller de sig till att barn är närvarande när det sker. Trots att föräldrarnas attityd gentemot alkohol har stramats åt något, har det blivit allt vanligare att barn är närvarande tillsammans med berusade vuxna under de senaste åren. Dessutom har alkoholbruket flyttat i allt högre grad till hemmen under de senaste årtiondena, vilket ökar alkoholbruket när barn är närvarande. I dag är hemmet det vanligaste stället där finländarna dricker. Den här informationen publicerades i höst av Institutet för hälsa och välfärd THL i rapporten Näin Suomi juo (på finska).

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2018: Vanhempien päihteidenkäyttö on usein lasten ja nuorten koko elämän jatkuvien ongelmien taustalla27.11.2018 08:30:00 EET | Tiedote

Mitä enemmän ja humalahakuisemmin suomalaiset nuoret aikuiset ja keski-ikäiset juovat alkoholia, sitä sallivammin he suhtautuvat siihen, että lapsia on samassa tilanteessa läsnä. Vaikka vanhempien alkoholiasenteet ovat hieman tiukentuneet, ovat siitä huolimatta humalatilanteet lasten seurassa lisääntyneet viime vuosina. Alkoholinkäyttö on lisäksi viime vuosikymmeninä siirtynyt entistä enemmän koteihin, mikä lisää lasten seurassa tapahtuvaa juomista. Koti on tällä hetkellä suomalaisten yleisin juomapaikka. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tiedot tänä syksynä ilmestyneessä Näin Suomi juo -tutkimusraportissaan.

Nykter – solklart! Unga ska skyddas för den friare alkoholförsäljningen och för skador till följd av alkohol och droger15.5.2018 06:26:00 EEST | Tiedote

Enligt skolhälsoundersökningen 2017 har andelen ungdomar som inte använder alkohol ökat sedan 2015. Inom yrkesutbildningen är andelen helnyktra ungdomar lägre än i gymnasierna. Däremot har andelen ungdomar inom yrkesutbildningen som dricker alkohol varje vecka ökat en aning i jämförelse med tidigare. Resultaten i enkäten vittnar om en förändring i användningen av alkohol och dryckesvanor. Andelen helnyktra ungdomar ökar, medan de ungdomar som använder alkohol tyvärr ofta gör det i berusningssyfte och regelbundet.

Raittiusväki huolissaan Alkon monopolin murtamisyrityksistä7.5.2018 09:18:52 EEST | Tiedote

Alkoholi on tällä hetkellä vakavin yksittäinen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijä Suomessa. Suomi ei ole tässä suhteessa poikkeus, sillä maailmanlaajuisestikin alkoholinkäytön terveyshaitat ylittävät työikäisessä väestössä esimerkiksi tupakoinnin ja liikalihavuuden aiheuttamat haitat. Alkoholin kulutus Suomessa on Pohjoismaiden huippua, yli 10 litraa jokaista 15 vuotta täyttänyttä kansalaistamme kohti. Kulutusta on onneksi saatu vähenemään maltillisilla veronkorotuksilla viimeisten viiden vuoden aikana, jolloin se oli huipussaan reilusti yli 12 litraa.

Vi ska hjälpa barn som utsätts för svårigheter till följd av föräldrarnas alkoholmissbruk - inte göra läget svårare för dem! Kampanjen En nykter jul för barnens skull firar sitt 20-årsjubileum år 201718.12.2017 10:12:35 EET | Tiedote

Föräldrarnas alkoholbruk försämrar barnens psykiska och fysiska välbefinnande. I Finland lider cirka 70 000 barn av att en eller båda föräldrarna missbrukar berusningsmedel. Risken för att dessa barn får problem med den psykiska hälsan i åldern 13-17 år är cirka en och en halv gånger högre än för andra barn, och risken för att de börjar missbruka berusningsmedel är två gånger så hög.

Lastele põhjustatud alkoholiga seonduvat kahju tuleb vähendada! Kingi lapsele kained jõulud kampaania 2017 - 20. aastapäev18.12.2017 10:12:32 EET | Tiedote

Lapsevanemate alkoholi tarvitamine mõjutab laste psüühilist ja füüsilist heaolu. Soomes kannatab umbes 70 000 last mõlemi või ühe lapsevanema sõltuvusprobleemi tõttu. Nende laste vaimse tervise probleemide risk 13-17 aastases vanuserühmas on umbes pooleteistkordne ning meelemürkide kasutamiserisk on kahekordne võrrelduna teiste lastega.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>