Rantarata-hanke

Rantarata-hanke

Rantarata-ryhmä on Hangon, Inkoon, Kirkkonummen, Raaseporin ja Siuntion kuntien yhteinen työryhmä.
Ryhmän tavoitteena on välittää tietoa rantaradan kunnostuksen hyödyistä ja uutisia ajankohtaisista rantarataa koskevista asioista.

  • Rantarata-hanke

Tvåspråkigt verksamhetscenter öppnas i Svartå i Raseborg13.4.2021 14:31:05 EEST | Tiedote

Raseborg ligger vid Kustbanan och är den största kommunen i Nyland i fråga om landareal. Landskapet präglas av flera personliga byar, av vilka Svartå ligger längst i öst. I Svartå, som är mest känt för det vackra Svartå slott – i tiden en pionjär i många avseenden – byggs Raseborgs första samlokaliserade skolcentrum. Det första skol- och servicecentret i sitt slag i Raseborg kommer att vara färdigt i maj 2022. Idag har Svartå cirka 1 070 invånare.

Raaseporin ensimmäinen kaksikielinen koulu- ja palvelukeskus nousee Mustiolle9.4.2021 11:38:31 EEST | Tiedote

Rantaradan varrella sijaitseva kaksikielinen Raasepori, on maapinta-alaltaan Uusimaan suurin kunta. Laajaan alueeseen mahtuukin monta persoonallista asutusaluetta, joista Mustio itäisin. Historiallisesta Mustion Ruukista ja erityisesti Mustion linnasta tunnettuun kylään, on toukokuussa 2022 valmistumassa uusi koulu- ja palvelukeskus. Palvelukeskus, jonne tulevaisuudessa muuttaa sekä suomen- ja ruotsinkielinen koulu että päiväkoti, on Raaseporissa ensimmäinen laatuaan ja siksi merkittävä. Mustiolla asuu nykypäivänä noin 1070 asukasta.

Både människor och fiskar vallfärdar till Billnäs bruk18.2.2021 09:54:12 EET | Tiedote

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden. Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta idyllen. Cykelleden Banvallen, som öppnade 2019 har lockat folk under senare år – nu kan man lätt hoppa på tåget med sin egen cykel och ta sig från Karis station via Billnäs och Åminnefors bruk ända till Fiskars Bruk. Förutom cyklisterna, anlände också vandringsfiskarna till Billnäs ifjol, efter en paus mer än 60 år. Det blev möjligt tack vare den nybyggda fisktrappan, som underlättar fiskarnas färd förbi det gamla kraftverket, och vidare upp i Svartån.

Billnäsin ruukkiin vaeltavat sekä ihmiset että kalat18.2.2021 09:43:52 EET | Tiedote

Rantaradan varrella sijaitseva Billnäsin ruukki on yksi Raaseporin kehittyvistä alueista. Vain muutaman kilometrin päässä Karjaan juna-asemalta, sijaitsee Billnäsin vanha ruukkimiljöö. Lumen verhoama rauhallinen idylli luo ensivaikutelman raukeasta pikkukylästä, mutta todellisuudessa pinnan alla kuhisee elämää. Vuonna 2019 avattu Ratavallin pyöräilyreitti on saanut ihmiset liikkeelle – nyt junaan voi hypätä oman pyörän kanssa ja polkea Karjaan asemalta Billnäsin sekä Åminneforsin ruukin kautta aina Fiskarsin ruukkiin saakka. Pyöräilijöiden lisäksi, viime vuonna Billnäsiin saapuivat kauan odotetut vaelluskalat. Toukokuussa 2020 avatut kalaportaat mahdollistavat kalojen nousun Mustionjokeen, yli 60 vuoden tauon jälkeen.

Nya hyresbostäder i närheten av Sjundeå station8.2.2021 09:36:08 EET | Tiedote

Kustbanan skär genom Sjundeå kommuncentrum och många sjundeåbor använder tågförbindelsen med HRT dagligen till sina arbetsresor eller övriga ärenden till huvudstadsregionen. Utöver dem som bor nära kommuncentret stiger det också folk på tåget från glesbygden och sådana som färdas till arbetet från grannkommuner. Man estimerar att användrningen av tåg och matartrafiken ökar i framtiden och att förstora parkeringsområdet vid tåget är en del av stationsområdets utvecklingsprojekt. Projektet som leds av Sjundeå kommun och Trafikledsverket går på en helhetsbudget om c 19 miljoner euro. Den preliminära utredningen är klar och man har även preliminärt kommit överens med Trafikledsverket att övergå till att planera förverkligandet. I kommunen har reserverats medel för att fortsätta planeringen. Under sensommaren antas mängden passagerare på Sjundeå station öka från tidigare, när de två hyreshöghusen som byggs i kommuncentret blir färdiga. I våningshuset som byggs av Asuntosäätiö finns sammanla

Uusia vuokra-asuntoja Siuntion aseman läheisyyteen8.2.2021 09:30:57 EET | Tiedote

Rantarata halkoo Siuntion kuntakeskusta ja monet siuntiolaiset käyttävät HSL-junayhteyttä päivittäin työmatkaansa tai muuhun asiointiin pääkaupunkiseudulle. Kuntakeskuksen lähialueen asukkaiden lisäksi junaan nousevat myös haja-asutusalueelta ja naapurikunnista töihin kulkevat. Junan käytön ja liityntäliikenteen ennakoidaan tulevaisuudessa lisääntyvän ja liityntäpysäköinnin laajentaminen onkin mukana asema-alueen kehittämisprojektissa. Siuntion kunnan ja Väylän suunnitteluvaiheessa olevan projektin kokonaiskustannusarvio on n. 19 milj. euroa. Esiselvitys on valmistunut ja Väylän kanssa on alustavasti sovittu siirtymisestä toteutussuunnitteluun. Kunnassa on varattu määrärahaa suunnittelun jatkamiseen. Loppukesästä Siuntion aseman käyttäjien määrän arvioidaan lisääntyvän entisestään, kun kuntakeskukseen rakenteilla olevat kaksi vuokrakerrostaloa valmistuvat. Asuntosäätiön rakennuttamiin kerrostaloihin tulee yhteensä 50 asuntoa, kooltaan 37 m²:n yksiöstä 75 m²:n neliöön. Talojen rakentami

Raasepori panostaa sujuviin juna–linja-auto–vaihtoyhteyksiin11.12.2020 14:33:29 EET | Tiedote

Raaseporin sisäiset linja-autoaikataulut muuttuvat 1.2.2021 lähtien. Uudessa liikennöintimallissa ostoliikenteen vuorot (linja-autovuorot, jotka Raaseporin kaupunki ostaa liikennöitsijöiltä) on sovitettu yhteen juna-aikataulujen kanssa Karjaalla, jotta bussista voi vaihtaa sujuvasti junaan ja päinvastoin. Muutoksilla tavoitellaan vaihtoyhteyksien sujuvoittamista, joista on esitetty runsaasti toiveita varsinkin Pohjan ja Fiskarsin suunnalta

Raseborg satsar på smidiga bytesförbindelser mellan buss och tåg11.12.2020 14:28:22 EET | Tiedote

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021. I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Stationen och närliggande miljön i centrum för utveckling i Sjundeå26.11.2020 16:56:06 EET | Tiedote

Sjundeå kommun ligger passligt nära i väst och har som HRT-kommun goda trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vardagens närtågstrafik betjänar för tillfället arbetspendling och i kommunen satsar man avsevärt på att utveckla spårtrafiken. Kustbanan har en stor betydelse för Sjundeå och en förbättring av den är ett viktigt ärende för utveckling i kommunen. För att främja ärendet har kommunen reserverat anslag till planeringsarbetet i budgeterna för i år och nästa år. Sjundeå kommer i framtiden att vara en del av ännu bättre tågförbindelser! Trafikledsverket har påbörjat ett förhandsgranskningsskede för förbättringen av Sjundeå station. Den innehåller förhandsgranskningar för väg-, parkerings- och banarrangemang vid sidan av att stationen förbättras. Genom utredningen kartläggs med vilka åtgärder stationsområdet kan förbättras för att uppfylla dagens krav. I förhandsgranskningsskedet uppdateras stationsperrongens säkerhet samtidigt som den förlängs. För säkerhetens del beaktas även f

Asema ympäristöineen kehityksen keskiössä Siuntiossa26.11.2020 16:47:54 EET | Tiedote

Siuntion kunta sijaitsee sopivan lähellä lännessä ja on HSL-kuntana hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Arjen lähijunaliikenne palvelee tällä hetkellä työmatkapendelöintiä ja kunnassa panostetaan merkittävästi raideliikenteen kehittämiseen. Rantaradalla on iso merkitys Siuntiolle ja sen parantaminen onkin tärkeänä kehittämisasiana kunnassa. Asian edistämiseksi kunta on varannut määrärahoja suunnittelutyöhön kuluvan ja ensi vuoden talousarvioihin. Siuntiossa ollaan tulevaisuudessa entistä parempien junayhteyksien piirissä! Väylävirasto on käynnistänyt Siuntion aseman parantamisen esiselvitysvaiheen, joka sisältää aseman parantamisen ohella siihen liittyvien katu-, pysäköinti- ja ratajärjestelyjen esiselvitykset. Selvityksellä kartoitetaan, millä toimenpiteillä asema-aluetta voidaan parantaa nykyvaatimuksien mukaiseksi. Esiselvitysvaiheessa päivitetään asemalaiturin turvallisuus samalla kun sitä pidennetään. Turvallisuuden osalta huomioidaan myös kaukojunien pysähtymise
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Rantarata-ryhmä on Hangon, Inkoon, Kirkkonummen, Raaseporin ja Siuntion kuntien yhteinen työryhmä.
Ryhmän tavoitteena on välittää tietoa rantaradan kunnostuksen hyödyistä ja uutisia ajankohtaisista rantarataa koskevista asioista.

  • Rantarata-hanke