Silta Oy
Silta Oy

Silta Oy

Silta on johtava henkilöstön ja palkkapalvelun asiantuntija. Asiakkaamme luottavat asiantuntemukseemme ja toimintatapaamme kokonaisvaltaisissa ulkoistuksissa, operatiivisen HR:n tukemisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa. Henkilöstössämme on noin 270 asiantuntijaa. Liikevaihtomme oli vuonna 2016 19,4 miljoonaa euroa.

Tiedotteet
17
Valikko

Silta kehitti mobiilisovelluksen, joka tekee palkkapäivästä hauskempaa17.3.2017 09:35:53 EET | Tiedote

Silta on kehittänyt helppokäyttöisen ja tietoturvallisen mobiilisovelluksen, joka tuo palkkatiedot älypuhelimeen. Sovelluksen ensimmäisessä versiossa mukana on mm. palkka-, loma-, ja verotietojen tarkastelu. Simo-sovellus osaa muistutella ennakoivasti, kun verokortin raja on täyttymässä ja tallentaa laskelman helposti PDF-muotoon. Tulevaisuuden lisätoiminnallisuuksilla Silta ja Simo tulevat entistä lähemmäksi palkansaajia.

LOMAPALKAN LASKEMISESTA TULI ARPAJAISET18.6.2014 11:10:39 EEST | Tiedote

Vuosilomalakia muutettiin keväällä 2013. Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskemista koskeva pykälä muuttui radikaalisti. Lainmuutoksen seurauksena lomapalkka voidaan tänä kesänä maksaa kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Näiden lisäksi lomapalkka kuukausipalkkojen ohella maksetuista lisäpalkoista lasketaan keskipäiväpalkkaa koskevalla laskentatavalla. Kuukausipalkkaa koskeva säännös sisältää neljä erilaista tilannetta, jotka johtavat kaikki erilaiseen lomapalkan laskentatapaan. Perustellusti voi sanoa, että vaihtoehtoja on aivan riittävästi. Lomapalkka lasketaan lähtökohtaisesti lomallelähtöhetken kuukausipalkasta. Jos työaika ja palkka muuttuvat ansaintavuoden (1.4.–31.3.) aikana, lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti. Jos työaika muuttuu lomanmääräytymisvuoden jälkeen, lomapalkka lasketaan ansaintavuoden työaikaa vastaavasta kuukausipalkasta. Lisäksi laissa on erityistilanne, josta seuraa prosenttiperusteinen lomapalkka.

Silta Oy:n viime vuotta vauhdittivat uudet palvelut ja hyvä sisäisen kehittämisen tahti21.3.2014 09:05:00 EET | Tiedote

HR- ja palkkapalveluita tarjoavalla Silta Oy:llä on takanaan maltillisen kasvun ja hyvän kokonaiskehityksen vuosi. Viime vuoden aikana Sillan ulkoistuspalveluvalikoima on laajentunut palkkapalveluista HR-operatiivisiin tehtäviin, HR-raportointiin ja työkykyraportointiin. Kumppaniyhteistyötä on lisätty ja sisäisiä toimintamalleja uudistettu. Toimenpiteiden tuloksena Sillan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat nousseet, ylityöt vähentyneet, sairauspoissaolot pienentyneet, laatu parantunut ja tehokkuus lisääntynyt.

Silta Oy

Silta on johtava henkilöstön ja palkkapalvelun asiantuntija. Asiakkaamme luottavat asiantuntemukseemme ja toimintatapaamme kokonaisvaltaisissa ulkoistuksissa, operatiivisen HR:n tukemisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa. Henkilöstössämme on noin 270 asiantuntijaa. Liikevaihtomme oli vuonna 2016 19,4 miljoonaa euroa.