SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen noin 300 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii 1,3 miljoonaa jäsentä, 0,5 miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista.

 

Teemat
Näytä Kaikki
Sisältötyypit
Näytä Kaikki
PDF

Järjestöbarometri 2018

SOSTE - julkaisut & tutkimukset
DOKUMENTIT | PDF
Järjestyksessään yhdestoista barometri käsittelee järjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilaa, jäsenten ja jäsenyyden merkitystä järjestöjen toiminnalle, hallinnollisen työn kuormittavuutta ja sitä koskevia kehittämisehdotuksia sekä järjestöjen työllistämistä ja sähköisiä palveluja. Julkaisun erityisteemassa tarkastellaan tänä vuonna syitä ja taustoja, jotka ovat johtaneet purkautuneiden alan yhdistysten toiminnan loppumiseen tai jatkumiseen jossain toisessa muodossa.
PDF

Sosiaalibarometri 2017: Parantaako sote-uudistus palveluita? Perustoimeentulon Kela-siirron vaikutukset. Mikä edistää työllisyyttä?

SOSTE - julkaisut & tutkimukset
DOKUMENTIT | PDF
Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksista. Sosiaalibarometri 2017 jakautuu neljään teemaan: - Hyvinvoinnin, sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujen tila - Työllisyyspolitiikka - Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus - Perustoimeentulotuen siirto Kelaan Sosiaalibarometri on tehty vuosittain vuodesta 1991. Nopealla aikataululla tehtävä tutkimus on kertonut, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä. Viime vuosina arvioita on lisäksi kysytty sosiaalityöntekijöiltä ja Kelan etuuskäsittelyn työntekijöiltä. Sosiaalibarometrin tuottaa SOSTEn tutkimustiimi.
PDF

Järjestöbarometri 2016: Miten sote-uudistus vaikuttaa? Johtaminen ja henkilöstö järjestöissä.

SOSTE - julkaisut & tutkimukset
DOKUMENTIT | PDF
Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Järjestöbarometri on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä, niiden arjesta, huolista ja tulevaisuuden haasteista. Järjestöbarometri 2016 sisältää ensimmäistä kertaa myös järjestöhaastatteluja seuraavista teemoista: järjestöt & sote-uudistus, järjestötoiminnan tulevaisuus, valtakunnalliset järjestöt, paikallisyhdistykset sekä johtaminen ja henkilöstö.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen noin 300 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii 1,3 miljoonaa jäsentä, 0,5 miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista.