Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Mitä kalaa suomalaiset syövät tulevaisuudessa? Ja kuka sen tuottaa?7.5.2021 05:30:00 EEST | Tiedote

Kalan käyttö lisääntyy jatkuvasti, mutta EU:n vesiviljelytuotanto ei ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana ja Brexitin takia se vähenee nykytasosta. Kalamarkkinoita hallitsee yhteisön ulkopuolelta tuotu kala. Tahtoa kehittää ja lisätä omaa vesiviljelytuotantoa, samoin mahdollisuuksia kalan kestävään tuotantoon EU:n alueelta kyllä löytyy. EU:ssa on aktiivisia vesiviljelyalan yrityksiä sekä osaamista, mutta löytyykö osaavaa työvoimaa? Kehittyvät ja uudistuvat vesiviljely-yritykset tarvitsevat osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa, mutta vesiviljelyalan koulutukseen hakeutuu hyvin vähän uusia opiskelijoita. Tätä työvoiman saatavuuden vinoumaa pyritään oikaisemaan kansainvälisellä BRIDGES-hankkeella.

Suomalainen kuluttaja ei tiedä, onko lautasella villiä vai kasvatettua kalaa - Miltei puolet suomalaisista ei tiedä Norjan merilohen olevan kasvatettua kalaa3.3.2021 06:30:00 EET | Tiedote

Suomalaiset ovat kaupan kalatiskillä eksyksissä. Ruokakaupoissa myydään käytännössä kahta punalihaista lohikalalajia: lohta ja kirjolohta. Kumpikin tarjolla oleva laji on miltei poikkeuksetta kasvatettua kalaa. Lohta kuitenkin markkinoidaan muun muassa termeillä merilohi, Norjan lohi ja Jäämeren lohi. Nämä ovat vääristäneet suomalaisten käsityksen siitä, mitä he syövät. 90 prosenttia kuluttajista luulee, että merilohi on kalalaji. 79 prosenttia luulee samaa Norjan lohesta. Etenkin merilohta ja Jäämeren lohta luullaan vieläpä villeiksi kalalajeiksi. Nämä mielikuvat vaikuttavat osaltaan siihen, että yli 80 prosenttia suomalaisten kaupasta ostamasta kalasta on tuontikalaa.

Vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää ympäristötiedon avoimuutta osoittaa tuore selvitys26.2.2020 10:59:01 EET | Tiedote

Suomen Kalankasvattajaliiton toimeksiannosta Gaia Consulting on selvittänyt vesistöjen ekologista tilaluokitusta. Hankkeessa kartoitettiin eri toimijoiden roolit luokitteluprosessissa, sekä käytetyt tietokannat ja tausta-aineistot. Nykytilanteessa vesistöhanketta suunnittelevan ei ole mahdollista ennakoida toimintansa vaikutusta vesistön tilaluokitukseen ja tavoitteisiin julkisten aineistojen avulla.

Kutsu medialle Sinin€n vallankumous -koulutuspäivään 5.11. Turun Scandic Juliaan4.11.2015 07:00:00 EET | Kutsu

Tervetuloa seuraamaan koulutuspäivän keskusteluja esittämään kysymyksiä alan keskeisille asiantuntijoille. Kotimaista kalaa toivotaan lisää mutta miten se tehdään? Kalankasvattajaliiton jäsenkoulutuksessa on tarkoitus pureutua eri vaihtoehtoihin. Koulutuksessa kerrotaan Suomen kalanviljelyn kasvutavoitteista, tekniikasta ja tutkimuksesta aina hallituksen kärkihanketta myöden.

Ensimmäinen kalankasvatuksesta Suomessa kertova kirja ilmestyy29.10.2014 12:02:57 EET | Tiedote

Suomen Kalankasvattajaliitto julkaisee 7.11. ensimmäisen suomenkielisen, vesiviljelyä laajasti käsittelevän teoksen Suomessa kasvanut kala. Kirja kattaa kasvatetun kalan koko elinkaaren emokalan valinnasta mädiksi, poikaseksi ja täysikasvuiseksi vonkaleeksi. Kirjassa esitellään ruokakalan kasvatusta ja matkaa kaupan kalatiskille sekä kalojen istuttamista luonnonveteen. Kalaruokien kokeiluun innostavat toimiviksi todetut reseptit.

Kalan pyyntipäivämerkintä on säilytettävä9.5.2014 09:32:24 EEST | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoitteen poistamista. Pyynti- ja nostopäivä on ollut kuluttajille tärkeä tieto ja mahdollistanut kalan tuoreuden arvioinnin. Merkintävelvoitteen poistuminen ja sen korvaaminen viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä heikentää merkittävästi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuutta. Näkemyksemme mukaan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoite kaiken myytävän kalan osalta on säilytettävä.

Syötävän kaunista ruokaa sushista20.6.2013 10:04:08 EEST | Tiedote

Helsinki 20.6.2013. Juhannusjuhlissa tarjoillaan tänä kesänä kotimaisista kaloista valmistettuja viileitä susheja jääpediltä tarjoiltuna. Sushi on tuoretta ja kevyttä, mutta samalla täyttävää ravintoa, jossa on omanlaistaan eksotiikkaa. Sen valmistus on käsityömäistä. Valmistamisvaiheessa, niin kuin sushi-aterian nauttimisessakin, esiin nousee aterian valmistuksen kiireettömyys, sen nauttiminen ja etenkin yhteinen seurustelu. Sushi edustaa puhtaita, yksinkertaisia raaka-aineita. Lopputuloksena on syötävän kaunista ruokaa.

Mistä kala-alan ammattilaisia kun koulutus lakkautetaan?13.5.2013 10:02:34 EEST | Tiedote

Toimialan ammatilliset edunvalvontajärjestöt Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Kalakauppiasliitto, Elintarviketeollisuusliitto /Kalateollisuusyhdistys ry, Kalamiehet ry, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry, Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Ålands Fiskodlarförening r.f. vastustavat yhtenäisesti koulutuspoliittista ratkaisua, jossa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, iktyonomin, tutkinnon suorittaminen lakkautetaan Suomessa.

Itämeren ravinteet kiinni kalanviljelyllä21.8.2012 11:34:35 EEST | Tiedote

TIEDOTE 21.8.2012. Suomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund rf - Finnish Fish Farmers' Association. Biologisilla puhdistusmenetelmillä voidaan ottaa talteen Itämeren liiat ravinteet. Etenkin kalanviljelyn yhteydessä on tutkittu Itämeren alueen ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä. Tulevaisuudessa meren biologisia puhdistusmenetelmiä voivat olla vähempiarvoisten kalojen pyynti, Itämerirehu ja simpukoiden viljely. Näillä menetelmillä voidaan kierrättää ja poistaa mereen joutuneita ravinteita.

Kasvatetun kalan kysyntä kasvaa, mutta kotimainen tuotanto polkee paikallaan23.7.2012 10:27:26 EEST | Tiedote

Vesiviljely on maailman nopeimmin kasvava elintarvikesektorin osa. Kalan kysyntä kasvaa tasaisesti kulutustottumuksien kohdistuessa terveellisiin ja keveisiin elintarvikkeisiin kuten kalaan. Suomessa kalatuotteiden kasvava kysyntä tyydytetään pääosin ulkomailta tuodulla, viljellyllä kalalla, vaikka kotimaisuutta arvostetaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vesiviljelyelinkeino pyrkii korjaamaan kotimaisen alituotannon lisäämällä tuotantoa.

Suomen Kalankasvattajaliitto otti WWF:n haasteen vastaan13.4.2012 16:07:32 EEST | Tiedote

Suomen Kalankasvattajaliitto ry/Finlands Fiskodlarförbund rf. TIEDOTE 13.4.2012. Suomen Kalankasvattajaliitto ry on ilmoittanut vastaavansa WWF:n haasteeseen "Suomessa vain kestävästi tuotettua kalaa kaupan vuonna 2015". WWF suosittelee kuluttajia ostamaan kotimaassa viljeltyä kalaa, sillä suomalainen kalanviljely tarvitsee ympäristöluvan ja tuotannon suoriin ympäristövaikutusten vähentämiseen on kiinnitetty paljon huomiota.

Salmonfarmille tunnustus suomalaisen kalanviljelyn edistämisestä12.4.2012 13:48:29 EEST | Tiedote

Kemiönsaaren Kasnäsissä sijaitsevalle Salmonfarm- yhtiölle on myönnetty tunnustus "Suomalaisen kalanviljelyn edistämisestä". Ensimmäistä kertaa myönnetyn tunnustuksen myötä Suomen Kalankasvattajaliitto nosti esille ainutlaatuisen yhtiön, joka on tarttunut alan haasteisiin määrätietoisesti ja kehittänyt toimintaa ennakkoluulottomasti. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen antoi tunnustuksen Salmonfarmin Jörgen ja Wihelm Liljeqvistille Kalaviikko 2012 tapahtuman yhteydessä.

ELINKEINOKALATALOUS - vastuullista ruokatuotantoa20.3.2012 10:15:54 EET | Tiedote

TIEDOTE 20.3.2012. Elintarviketuotannon vastuullisuus kiinnostaa yhä enemmän. Kalatalous on yritystoimintaa luonnon ehdoilla, minkä vuoksi alan toimijoiden lähtökohtana on ympäristöstä sekä kalakantojen tilasta huolehtiminen. Vedestä kalatiskiin ja viimein kuluttajan lautaselle asti ulottuvan ketjun toimintaan liittyy myös monta muuta yritysvastuun teemaa, jotka alan yritykset ottavat huomioon toiminnassaan.