Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Långsiktigt och systematiskt marknadsföringsarbete gav Idensalmi första pris i FM i kommunal marknadsföring15.9.2021 15:50:00 EEST | Tiedote

I FM i kommunal marknadsföring deltog sammanlagt fyrtiosex (46) bidrag. Tretton (13) bidrag kortlistades. Av dessa utsågs tre (3) vinnare och rentav sju (7) hedersomnämnanden. Av tävlingsbidragen kunde man se att kommunmarknadsföringen håller på att utvecklas till en allt viktigare faktor i stödjandet och främjandet av kommunernas strategi. Flera av bidragen uppvisade långsiktig planmässighet som framskrider från strateginivån till praktiska marknadsföringsåtgärder.

Pitkäjänteinen ja systemaattinen markkinointityö toi Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa kullan Iisalmeen15.9.2021 15:50:00 EEST | Tiedote

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui neljäkymmentäkuusi (46) kilpailutyötä. Kilpailutöistä valittiin kolmetoista (13) shortlistalle, joista kolme (3) palkittiin ja peräti seitsemän (7) ansaitsi kunniamaininnan. Kilpailutöistä näki selvästi, että kuntamarkkinointi on kehittymässä vahvemmin strategiaa tukevaksi ja edistäväksi toiminnaksi. Moni kilpailu työ sisälsi pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, joka etenee strategiatasolta aina käytännön markkinointitekoihin.

Budgetförhandlingarna 2021: Kommunerna står i centrum när samhället förändras26.8.2021 13:01:25 EEST | Tiedote

Kommunernas nya fullmäktige håller på att inleda sitt arbete i ett exceptionellt läge. Coronqkrisen och dess konsekvenser är inte förbi, och det kommer också i fortsättningen att krävas stora insatser av kommunerna i fråga om både det akuta skedet och långtidsverkningarna. Kommunförbundet anser det vara viktigt att statens kommunpolitik hålls stabil och förutsägbar och att staten håller fast vid det som utlovats.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>