Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Tiedotteet
2303
Valikko

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna18.6.2019 10:00:00 EEST | Tiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2018. Enligt jämförelsematerialet ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården bara lite i de stora städerna. I de medelstora kommunerna ökade social- och hälsovårdskostnaderna betydligt.

Slutrapporten från forskningsprogrammet som utvärderade landskaps- och vårdreformen: Om man vill att reformen skall lyckas måste man slopa idén om en modell och en regeringsperiod10.5.2019 02:45:00 EEST | Tiedote

Alternativlösa stora reformer som förväntas implementeras inom kommunsektorn under en regeringsperiod är dömda att misslyckas. Detta är den viktigaste lärdomen man kan dra av forskningsrapporten som sammanfattar resultaten av nationella reformer i kommunsektorn sedan 1995. Det senaste försöket, landskaps- och vårdreformen, föll i mars 2019 och forskningsrapporten räknar upp lärdomarna man kan dra av den.

Maakunta- ja sote-uudistusta arvioineen tutkimusohjelman loppuraportti: Jos uudistuksen halutaan onnistuvan, yhden mallin ja yhden hallituskauden aikajänne on hylättävä10.5.2019 02:45:00 EEST | Tiedote

Vaihtoehdottomat, yhden hallituskauden aikana toteutettavat suuret kunta-alan uudistukset eivät toteudu. Tämä on keskeisin oppi tutkimusraportista, jossa vedetään yhteen vuodesta 1995 lähtien tehtyjen kuntakenttää koskeneiden valtakunnallisten uudistusten tuloksia. Viimeisin yritys, maakunta- ja sote-uudistus, kaatui maaliskuussa 2019, ja tutkimusraportissa listataan, mitä siitä voi ottaa opiksi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>