Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Den kommunala ekonomin var stark under det andra coronaåret, men de strukturella problemen är olösta7.2.2022 11:17:55 EET | Tiedote

Enligt den färska preliminära bokslutsanalysen för den kommunala ekonomin 2021 var kommunernas och samkommunernas resultat för räkenskapsperioden fortsatt starkt även under det andra coronaåret. Även samkommunernas ekonomi stärktes. Räkenskapsperiodens resultat är 1,5 miljarder euro. Resultatet motsvarar utvecklingsprognosen i kommunekonomiprogrammet och det når nästan upp till det exceptionella resultatet på 1,7 miljarder euro för toppåret 2020.

Kuntatalous selvisi vahvana toisesta koronavuodesta, mutta rakenteelliset ongelmat ovat ratkaisematta7.2.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Kuntatalouden juuri valmistunut vuoden 2021 ennakollinen tilinpäätösanalyysi näyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Talous vahvistui myös kuntayhtymissä. Tilikauden tulos on 1,5 mrd euroa. Tulos on kuntatalousohjelman kehitysarvion mukainen eikä jäänyt kauas huippuvuoden 2020 poikkeuksellisesta 1,7 miljardin euron tuloksesta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>