Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Bristen på arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor hämmar investeringar och hotar kommunernas livskraft: Vart femte jobb blir obesatt30.3.2023 10:17:35 EEST | Tiedote

Bristen på kompetent arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor är skriande; 22 procent av de lediga platserna inom sektorn blev obesatta år 2022. Situationen har försämrats mycket snabbt under de senaste åren. Uppgifterna framgår av den utredning om tillgången på arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor som Kommunförbundet beställt och som snart ska publiceras.

Teknisen alan työvoimapula haittaa investointeja ja uhkaa kuntien elinvoimaa: Joka viides kuntien teknisen toimialan työpaikka jää täyttämättä30.3.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Kuntien teknisen toimialan osaajapula on huutava: alan työpaikoista 22 prosenttia jäi täyttämättä vuonna 2022. Tilanne on heikentynyt hyvin nopeasti viimeisten muutaman vuoden aikana. Tiedot selviävät Kuntaliiton tilaamasta, pian julkaistavasta kuntien teknisen toimialan työvoiman saatavuuden selvityksestä.

Vårdreformen kapar av kommunalskatten, oväntat många kommuner sänker sin fastighetsskatt18.11.2022 15:08:48 EET | Tiedote

I början av 2023 sker en historisk förändring i kommunalskattesatserna. I enlighet med finansieringslagen för social- och hälsovårdsreformen sänks inkomstskattesatserna för fastlandskommunerna med 12,64 procentenheter 2023 och motsvarande belopp överförs till statsbeskattningen. Fastlandskommunerna kan alltså inte ändra sina kommunalskattesatser för 2023. Inkomstskattesatserna ändrades inte heller på Åland.

Sote-uudistus pienentää kunnallisveroa historiallisesti, yllättävän moni kunta laskee kiinteistöveroa18.11.2022 12:51:02 EET | Tiedote

Kunnallisveroprosentit muuttuvat vuoden 2023 alussa historiallisesti. Sote-uudistuksen rahoituslaki määrää, että Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentit laskevat 12,64 prosenttiyksikköä vuonna 2023 ja vastaava summa siirtyy valtion verotukseen. Manner-Suomen kunnat eivät voi siis muuttaa vuoden 2023 kunnallisveroprosenttejaan. Tuloveroprosentteihin ei tehty muutoksia myöskään Ahvenanmaalla.

Kommunförbundet bildar ett bolag för att trygga tjänsterna för välfärdsområdena i övergångsskedet28.10.2022 11:59:29 EEST | Tiedote

Kommunernas uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena 1.1.2023, Det här påverkar också Kommunförbundets verksamhet. Eftersom Kommunförbundet är en förening som ägs av kommunerna, kan förbundet inte betjäna välfärdsområdena. Kommunförbundet och välfärdsområdena har ändå letat efter en samarbetsform för att kunna tillhandahålla tjänster för välfärdsområdena i övergångsskedet och möjliggöra en process mot en mer permanent lösning.

Kuntaliitto perustaa yhtiön takaamaan hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut28.10.2022 11:54:35 EEST | Tiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät 1.1.2023 kunnilta uusille hyvinvointialueille. Tämä vaikuttaa myös Kuntaliiton toimintaan. Kuntien omistamana yhdistyksenä Kuntaliitto ei voi palvella hyvinvointialueita. Kuntaliitto on kuitenkin halunnut yhdessä hyvinvointialueiden kanssa löytää yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>