Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.
Tiedotteet
1003
Valikko

In 2018, the Exhibition Centre WeeGee focused on design and architecture, celebrating the 50th anniversary of the Futuro House4.1.2019 16:51 | Tiedote

The museums of the Exhibition Centre WeeGee attracted a total of 334,000 visitors in 2018. The Finnish Toy Museum Hevosenkenkä received more than 96,000 visitors, the Finnish Museum of Horology almost 60,000 visitors and the Espoo City Museum KAMU some 35,000 visitors in 2018. More than 18,000 persons visited the Futuro House during its season. EMMA – Espoo Museum of Modern Art was selected as the Museum of the Year 2018 and surpassed expectations by attracting more than 125,000 visitors.

Utställningscentret WeeGees program fokuserade år 2018 på formgivning och arkitektur med Futurohusets 50-årsjubileum i spetsen4.1.2019 16:43 | Tiedote

Museerna i utställningscentret WeeGee hade år 2018 sammanlagt 334 000 besökare. Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä hade över 96 000 besökare, Finlands urmuseum nästan 60 000 besökare och Esbo stadsmuseum KAMU omkring 35 000 besökare år 2018. Över 18 000 personer besökte Futurohuset under säsongen det var öppet. EMMA – Esbo moderna konstmuseum valdes till Årets museum 2018 och med över 125 000 besökare överskreds målen.

Näyttelykeskus WeeGeen vuoden 2018 ohjelmisto painottui muotoiluun ja arkkitehtuuriin Futuro-talon 50 v. juhlavuoden siivittämänä4.1.2019 16:31 | Tiedote

Näyttelykeskus WeeGeen museoissa vieraili vuonna 2018 yhteensä 334 000 kävijää. Suomen Lelumuseo Hevosenkengässä kävijöitä oli yli 96 000, Suomen Kellomuseossa lähes 60 000 ja Espoon kaupunginmuseo KAMUssa noin 35 000 kävijää vuoden 2018 aikana. Futuro-talossa vieraili yli 18 000 henkilöä sen aukiolokauden aikana. EMMA – Espoon modernin taiteen museo valittiin Vuoden museoksi 2018 ja yli 125 000 kävijän määrä ylitti tavoitteet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.