• STT Info
  • Business Wire
Amos Rex

Amos Rexin päänäyttely keväällä 2020 on Generation 2020. Avoin haku 15–23 -vuotiaiden tekijöiden löytämiseksi on alkanut.10.12.2018 13:27 | Amos Rex

Elokuun lopussa avatussa Amos Rexissä on tähän mennessä käynyt yli 200 000 kävijää. Museo hakee nyt keväällä 2020 järjestettävään Generation2020 -näyttelyyn tekijöitä. Toista kertaa järjestettävä Generation -triennaali on nuorten ja nuorten aikuisten väliintulo taidemaailmaan. Amos Rexissä järjestettävään monitaiteelliseen näyttelyyn voivat hakea Suomessa asuvat 15–23-vuotiaat visuaalisesta ilmaisusta kiinnostuneet tekijät.
Vauhti Speed Oy

Suomalainen suksivoideyhtiö Vauhti Speed Oy solmi merkittävän jakelusopimuksen maailman johtavan suksiyhtiön Fischerin kanssa10.12.2018 11:39 | Vauhti Speed Oy

Suomen johtava suksivoiteiden valmistaja Vauhti Speed Oy on solminut mittavan jakelusopimuksen maailman suurimpiin suksien valmistajiin kuuluvan Fischer Sports GmbH:n kanssa. Uuden maahantuonti- ja jakeluyhteistyön myötä Fischer ottaa tuoteportfolioonsa ja tukkumyyntiin Vauhdin suksivoiteet talviurheilun avainmarkkinoilla Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa sekä Venäjällä.
Medicortex Finland Oy

Urheilulääketieteen asiantuntija Medicortex Finland Oy:n neuvonantajaksi10.12.2018 11:10 | Medicortex Finland Oy

Medicortex Finland Oy tiedottaa, että lääketieteen tohtori (LT) Markku Tuominen on liittynyt yhtiön Tieteellis-kliiniseen neuvottelukuntaan. Tuominen toimii Medisport Oy:n yrittäjänä ja ylilääkärinä. Lisäksi LT Tuominen toimii Kansainvälisen Jääkiekkoliiton lääketieteellisen valiokunnan jäsenenä sekä Suomen Jääkiekkoliiton lääkärinä. Tuominen on väitellyt Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnasta vuonna 2017 aiheena jääkiekkovammat MM- ja olympiaturnauksissa.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Riippumaton arvio: kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin työ vaikuttavinta maa- ja metsätaloudessa10.12.2018 10:31 | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Kehitysrahoitusyhtiö Finnfund on onnistunut sijoittamaan yhä enemmän köyhimpiin maihin ja vaikeisiin sektoreihin säilyttäen samalla taloudellisen kannattavuutensa. Myönteisimmät kehitysvaikutukset ovat yhtiön maa- ja metsätalouteen kohdistuvissa sijoituksissa. Tiedot ilmenevät yhtiön toiminnasta teetetystä riippumattomasta arviosta.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Oberoende utvärdering: Finnfunds arbete som verkningsfullast inom jord- och skogsbruket10.12.2018 10:31 | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund har framgångsrikt investerat allt mer i de fattigaste länderna och i svåra sektorer samtidigt som bolagets ekonomiska lönsamhet har bevarats. De positivaste utvecklingseffekterna hittas bland bolagets investeringar i jord- och skogsbruket. Uppgifterna framgår av en oberoende utvärdering av bolagets verksamhet.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Independent assessment: development financier Finnfund’s work most impactful in agriculture and forestry sector10.12.2018 10:30 | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Development financier Finnfund has succeeded in investing more and more in the world’s poorest countries and most difficult sectors, while also maintaining its commercial viability. The most positive development impacts can be seen in the company’s investments in agriculture and forestry. This information comes from an independent assessment of the company’s activities.

Akava: Työttömänä opiskelu helpottuu – työttömyysturvalain muutos tervetullut10.12.2018 10:07 | Akava ry

Akava on erittäin tyytyväinen eduskunnan hyväksymään lainmuutokseen, jolla helpotetaan työttömänä opiskelua. Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen työtön voi opiskella lyhytkestoisia opintoja nykyistä vapaammin. Näiden enintään kuuden kuukauden mittaisten opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia tai yrittäjyyden edellytyksiä parantavia. Opiskelu ei kuitenkaan siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Hänellä on kuitenkin enemmän valinnanvapautta opintojen suhteen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>