• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Rekrytering som liknar inhyrning av personal lämpar sig inte för socialarbetare inom barnskyddet8.12.2022 12:02:10 EET | Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påminner om inhyrning av personal. I dessa situationer kan en socialarbetare samtidigt ha stått i ett juridiskt förhållande till två olika aktörer: den som tillhandahåller offentliga tjänster och den privata aktören. Ett sådant arrangemang försvagar förtroendet för myndighetsverksamheten och förverkligandet av barnets intresse inom barnskyddet.
Valvira

Henkilöstövuokrauksen kaltainen rekrytointi ei sovellu lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin8.12.2022 12:00:05 EET | Valvira

Osa kunnista on rekrytoinut lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä määräaikaisiin virkasuhteisiin henkilöstövuokrausta muistuttavilla keinoilla. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä on voinut olla samanaikaisesti oikeudellisessa suhteessa kahteen eri tahoon: julkiseen palvelujen järjestäjään ja yksityiseen toimijaan. Tällainen järjestely heikentää luottamusta viranomaistoimintaan ja lapsen edun toteutumista lastensuojelussa.
Finanssiala ry

Pankkibarometri: Talletustilit ja korkorahastot kasvattavat suosiotaan – heikentyvä taloustilanne vähentää selvästi luotonkysyntää8.12.2022 11:14:12 EET | Finanssiala ry

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan loppuvuoden aikana kotitalouksien luotonkysyntä on ollut selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Odotukset kotitalouksien lähikuukausien luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet. Yritystenkin luotonkysyntä on ollut alavireistä ja odotukset ovat heikot. Barometrikysely IV/2022 tehtiin pankinjohtajille marraskuussa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>