• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Demariopiskelijat

Demariopiskelijat vaatii: Koronarokote myös harjoittelussa oleville sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille!26.1.2021 14:28:35 EET | Demariopiskelijat

Tällä hetkellä valtioneuvoston hyväksymän koronarokotusjärjestyksen mukaisesti rokotetaan ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntaa ja asukkaita. Ympärivuorokautisissa hoivakodeissa varsinaisen henkilökunnan lisäksi työskentelee myös harjoittelussa olevia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, jotka eivät kuitenkaan kaikkialla ole rokotusjonossa samassa asemassa muun henkilökunnan kanssa. Opiskelijoiden rokotuksista vastaa opiskelijaterveydenhuolto, eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), eikä harjoittelupaikka. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi hoivakodeissa henkilöstön ja asukkaiden saadessa rokotuksia ovat harjoittelussa olevat opiskelijat jääneet moni paikoin vielä odottamaan rokotusta. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien, mutta myös opiskelijoiden itsensä ja muun henkilökunnan, terveyden ja turvallisuuden takia olisi tärkeää, että myös hoivakodeissa ja muualla sosiaali- ja terveysalalla harjoitteluissa olevat opiskelijat saavat rokotteen jo varhaisessa vaiheessa. “So
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Kiusaamisen vastainen työ vaatii määrätietoisia toimia – hallituksen toimenpideohjelmasta tarpeellisia työkaluja työhön26.1.2021 14:23:41 EET | SDP EDUSKUNTA

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen tänään julkaistusta Marinin hallituksen laajasta toimenpidepaketista kiusaamista vastaan, jonka tavoitteena on kiusaamisen nollatoleranssi. Toimenpideohjelma sisältää konkreettisia keinoja kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. - Viime aikojen vakavat kouluissa tapahtuneet kiusaamis- ja välivallanteot ovat jälleen herättäneet tärkeän keskustelun koulukiusaamisesta ja jopa -väkivallasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaaminen on onneksi vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Tämä kertoo siitä, että koulut ovat onnistuneet kiusaamisen vastaisessa työssään. Kiusaaminen ei ole kuitenkaan loppunut. Vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuu edelleen seitsemän prosenttia 4.-5.-luokan oppilaista, kuusi prosenttia 8.-9.-luokan oppilaista ja vajaat neljä prosenttia ammattikoululaisista. Lasten
SDP EDUSKUNTA

SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma on hyvä alku26.1.2021 14:16:51 EET | SDP EDUSKUNTA

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään toimenpideohjelman, jossa esitetään keinoja kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Niina Malm on tyytyväinen ministeriön toimenpideohjelmaan ja pitää sitä hyvänä alkuna kiusaamisen vastaisen työn vahvistamiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Minister for Foreign Affairs Haavisto to visit Ethiopia as the EU representative26.1.2021 13:41:28 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell has mandated Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto to visit Ethiopia and its neighbouring regions as the EU representative. Minister for Foreign Affairs Haavisto will travel to the Horn of Africa within the next few weeks. During the visit he will discuss the situation in Ethiopia and its neighbouring regions and ways how the international community could provide support in finding peaceful solutions. The topics to be discussed also include the humanitarian situation in the National Regional State of Tigray in Ethiopia. The European External Action Service and Finland will communicate on the matter in more detail as the visit approaches.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Haavisto reser till Etiopien som EU:s representant26.1.2021 13:40:24 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesminister Pekka Haavisto har fått mandat av EU:s höga representant för utrikes frågor Josep Borrell att resa som representant för Europeiska unionen till Etiopien och länder i närområdet. Utrikesminister Haavisto kommer att resa till Afrikas horn under de närmaste veckorna. Under sin resa ska han diskutera situationen i Etiopien och i länder i närområdet samt det internationella samfundets möjligheter att bidra till fredliga lösningar. Även den humanitära situationen i den etiopiska regionen Tigray kommer att diskuteras. Europeiska utrikestjänsten och Finland ska tillsammans gå ut med närmare information närmare tidpunkten för resan.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Ulkoministeri Haavisto matkustaa EU:n edustajana Etiopiaan26.1.2021 13:39:21 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Josep Borrell on valtuuttanut ulkoministeri Pekka Haaviston matkustamaan Euroopan unionin edustajana Etiopiaan ja lähialueille. Ulkoministeri Haavisto matkustaa Afrikan Sarven alueelle lähiviikkoina. Hän keskustelee matkallaan Etiopian ja lähialueiden tilanteesta sekä kansainvälisen yhteisön mahdollisuuksista tukea rauhanomaisten ratkaisujen löytämistä. Keskustelujen kohteena on myös humanitaarinen tilanne Tigrayn osavaltiossa Etiopiassa. EU:n ulkoasiainhallinto ja Suomi tiedottavat aiheesta yhdessä tarkemmin lähempänä matkaa.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Paavola lähihoitajapäivänä 27.1.: Työturvallisuus on kriittinen tekijä koronan leviämisen ehkäisemisessä26.1.2021 13:00:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Työturvallisuuden merkitys on korona-aikana korostunut entisestään, sillä työhön liittyy suuria riskejä monella sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työpaikalla. Jos työntekijöiden työturvallisuus ei toteudu kunnolla, vaarantaa se potilas- ja asiakasturvallisuuden. Koronapandemian hoitamisessa keskeinen asia on oikeanlaisten ja tehokkaiden suojavarusteiden riittävä määrä. – Johdon on sitouduttava nykyistä aktiivisemmin ylläpitämään ja edistämään hyvää työturvallisuutta, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. Kansallista lähihoitajapäivää vietetään keskiviikkona 27. tammikuuta.
Fujitsu

Fujitsu auttaa Valtioneuvoston kansliaa hyödyntämään dataa omistajaohjauksessa26.1.2021 13:00:00 EET | Fujitsu

Fujitsu on valittu Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston analyysipalvelun ylläpito- ja jatkokehitystoimittajaksi. Hankittavat palvelut sisältävät järjestelmän ylläpito- ja jatkokehitystehtävien lisäksi käyttäjätuen sekä raportointimallien kehitys- ja ylläpitotehtävät. Analyysijärjestelmä on Microsoft-pohjainen tietovarasto. Valtion yritysvarallisuus on merkittävä osa yhteistä kansallisvarallisuutta. Valtion omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Sen tehtävänä on yhtiöiden taloudellinen seuranta sekä valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden taloudellisen tilanteen analysointi. Osasto käyttää työssään analysointijärjestelmää, jonka ylläpito- ja kehittämistehtäviin tarvittiin kehityspalveluiden toimittaja. Fujitsulla on pitkä kokemus analytiikkapalveluista, jotka ovat tärkeä osa digitaalisen murroksen strategiaamme. Olemme toimineet jo vuosia useiden eri asiakkaidemme luotettavana kumppanina analytiikassa ja tiedolla johtamisessa eli muun m
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>