• STT Info
  • STT Info Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus esittää peruskorjausta Tahvonlahden koululle sekä kolmen muun kouluremontin enimmäishinnan korottamista19.8.2019 17:42:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus päätti esittää kokouksessaan 19.8. valtuustolle Tahvonlahden peruskoululle ja päiväkodille perusparannusta sekä laajennusta. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös Ressun lukion, Jätkäsaaren peruskoulun sekä Botby Grundskolanin perusparannusten hankesuunnitelman kokonaishinnan korottamista.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Paavola: VM:n budjettiesityksessä ei ole varattu riittävästi rahaa hoitajamitoituksen nostamiseen19.8.2019 11:41:59 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytymätön valtiovarainministeriön budjettiesitykseen, jossa ei ole varattu riittävästi rahaa hoitajamitoituksen nostamiseen. Luvattu 0,7:n mitoitus vaatii huomattavasti enemmän kuin viisi miljoonaa euroa. Paavola vaatii, että vaalilupausten täyttämiseen on löydyttävä asianmukaiset varat.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Over 134 million people in need of emergency relief - World Humanitarian Day highlights the position of women in the middle of crises19.8.2019 11:26:50 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

On World Humanitarian Day, 19 August, the UN focuses on the special needs of women and girls in humanitarian aid work. During its presidency of the Council of the European Union, Finland also stresses how important it is to prevent sexual and gender-based violence and to support its victims in crises.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Över 134 miljoner människor i behov av humanitär hjälp – internationella dagen för humanitärt arbete framhåller kvinnors roll under kriser19.8.2019 11:09:47 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

På den internationella dagen för humanitärt arbete den 19 augusti fäster FN särskild vikt vid kvinnors och flickors särskilda behov i det humanitära arbetet. Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd vill även Finland framhålla vikten av att förebygga sexuellt våld och våld på grund av kön och vikten av att stödja våldsoffren.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vuotalon katukulttuuripäivä 7.9. on osa Helsinki Design Weekiä ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä19.8.2019 11:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vuotalon katukulttuuripäivä 7. syyskuuta on osa Helsinki Design Weekiä ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, tutkien ympäristön haltuun ottamista taiteella. Päivän aikana on Mimmit ry:n työpajoja ja katutaidekierroksia, ulkoilmaelokuva, breikataan pihalla ja Vuotalon julkisivussa on nähtävillä Andy Bestin ja Merja Puustisen teos Strange Fruits. Päivän huipentaa rap-artisti Asteen konsertti.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Hätäavun tarpeessa yli 134 miljoonaa ihmistä – humanitaarisen avun päivä nostaa esiin naisten aseman kriisien keskellä19.8.2019 10:37:48 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Maailman humanitaarisen avun päivänä 19.8. YK kiinnittää erityistä huomiota naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin humanitaarisessa avustustyössä. Myös Suomi korostaa EU-puheenjohtajakaudellaan kriiseissä tapahtuvan, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyä ja sen uhrien tukemisen tärkeyttä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>