Pörssisähkösopimuksissa ratkaisee hinnan lisäksi myös muut ominaisuudet17.7.2024 17:54:36 EEST | Emtir Marketing oü

Suomalaisten sähkösopimusvalinnat ovat viimeisen muutaman vuoden aikana muuttuneet. Yhä useampi valitsee nyt sopimuksekseen markkinahintaisen pörssisähkösopimuksen, jossa hinta määräytyy Nordpoolin hallinnoimilla spot-markkinoilla. Sähkön myyntiyhtiö tekee voittonsa pörssisähkösopimuksissa vain marginaalin ja perusmaksun kautta. Eri yhtiöt hinnoittelevat tuotteensa eri tavoin, ja erot saattavat paikoin kuulostaa isommilta kuin ne ovatkaan. Uusi pörssisähkösopimusten vertailuun erikoistunut Pörssisähkösopimus.fi laski auki, paljonko marginaalierot oikeasti vaikuttavat maksettuun hintaan. Samalla selvitettiin muita tärkeitä asioita, joihin sopimusta valitsevan kuluttajan kannattaa hinnan ohella kiinnittää huomiota. Isolta kuulostava hintaero voi tarkoittaa vain senttejä sähkölaskussa Pörssisähkösopimusten hinnoittelulogiikka on erilainen kuin kiinteissä sopimuksissa. Ylivoimainen valtaosa sähkölaskusta koostuu vaihtelevasta pörssisähkön spot-hinnasta - ja lopun pienemmän osan täydentävät
Vihreät Euroopan parlamentissa

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo tärkeisiin ympäristö- ja sosiaaliasioiden valiokuntatehtäviin Euroopan parlamentissa17.7.2024 17:45:08 EEST | Vihreät Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentin valiokuntapaikat vahvistetaan tällä viikolla Strasbourgin täysistunnossa. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo aloittaa tulevalla kaudella työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenenä ja vihreiden ryhmäkoordinaattorina sekä varajäsenenä ympäristövaliokunnassa ja talous- ja raha-asiainvaliokunnassa*. - Vihreästä siirtymästä on tehtävä paitsi ekologisesti, myös sosiaalisesti kestävä niin, että kaikki ihmiset pysyvät mukana. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on keskeinen paikka köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Asumisen kalleus, asunnottomuus ja energiaköyhyys ovat näistä konkreettisia esimerkkejä, Ohisalo sanoo. Ympäristövaliokunnassa Ohisalo jatkaa työtään ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Valiokunnassa työskennellään myös muiden tärkeiden ympäristöön liittyvien aiheiden kuten kiertotalouden, kansanterveyden, elintarviketurvallisuuden sekä ilman ja veden laadun parissa. Talous- ja raha-asiainvaliokunta vastaa mm. rahoitu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kesäkuun 2024 vesitilannekatsaus: Järvivedet alkukuusta keskimääräistä lämpimämpiä (Pohjalaismaakunnat)17.7.2024 13:15:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kesäkuun vesitilannekatsauksessa käydään tuttuun tapaan läpi muun muassa vesistöjen virtaamia, vedenkorkeutta, happamuustilannetta ja lämpötiloja. Pohjavedenpinnan tilanteen lisäksi katsauksessa kerrotaan kesäkuun sinilevätilanteesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa myös levätilanteen viikoittaista seurantaa sekä tiedottamista yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.
Vihreät Euroopan parlamentissa

Viimeinen europarlamentin täysistunto käynnissä - Alviina Alametsä (vihr) siirtyy kansanedustajaksi17.7.2024 12:59:35 EEST | Vihreät Euroopan parlamentissa

Ranskan Strasbourgissa on käynnissä europarlamenttikauden 2019-2024 viimeinen täysistunto, jonka yhteydessä valta vaihtuu vanhoilta europarlamentaarikoilta uusille. Suomen nuorin europarlamentaarikko Alviina Alametsä siirtyy istunnon aikana kansanedustajaksi Vihreään eduskuntaryhmään. Alametsä on toiminut Euroopan parlamentissa esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä, turvallisuusvaliokunnan koordinaattorina ja EU:n pysyvänä Intia-raportöörinä. ”Olen kiitollinen kuluneista vuosista, vaikka ne ovat olleet monella tapaa raskaita kansalaisille ja päättäjille. Tätä europarlamenttikautta ja omaa työpöytääni on värittänyt koronapandemia, sota Ukrainassa ja Gazassa, ja ilmastokriisin eteneminen. On kuitenkin säilytettävä toiveikkuus, ja katsottava eteenpäin. Eduskunnassa haluan ajaa luonnon ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin ohella esimerkiksi parempaa mielenterveyspolitiikkaa”, Alametsä kommentoi. Alametsän valiokuntapaikat Suomen eduskunnassa päätetään myöhemmin Vihreän eduskuntaryhmän kok
Suomen riistakeskus – Oulu

Suomen riistakeskus Oulun alueelle myönnettiin 3 823 hirvenpyyntilupaa17.7.2024 12:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Oulu

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 3 823 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on noin 6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2023 jolloin pyyntilupia myönnettiin 4 075 kappaletta. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 4 800 hirveä.
Grünenthal Group

Grünenthal announces significant investments in its Latin America production sites, further securing reliable medicine supply for patients17.7.2024 11:19:16 EEST | Grünenthal Group

Investment of more than €80 million to modernise Latin American production sites. In Santiago de Chile, a 3,500-square-metre solids plant has been completely refurbished, creating a world-class manufacturing facility with a production capacity of 1.8 billion tablets annually. In Quito, Ecuador, a new 1,800-square-metre plant will enable the production of 300 million high-quality tablets annually for pain patients in 17 European countries.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken intensifierar arbetet med att korta av kön av registreringsärenden i Soteri17.7.2024 11:17:21 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Enligt ett förordnande av social- och hälsovårdsministeriet ska den kö av registreringsärenden (Soteri) enligt tillsynslagen som uppstått vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland kortas av genom att tjänstemän vid alla regionförvaltningsverk deltar i arbetet. Detta orsakar längre handläggningstider i övriga regioner.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ”kesäkirje” antoi virheellisen kuvan kotihoidosta kesällä – aluehallintoviraston valvontapäätös17.7.2024 10:38:24 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon asiakkaille ja heidän läheisilleen lähettämän kirjeen sanamuodot antoivat virheellisen kuvan siitä, mitä asiakkaiden läheisiltä odotettiin. Läheisten ei ole saadun selvityksen mukaan odotettu ottavan kokonaisvastuuta asiakkaiden hoidosta. Kirjeen sisältö olisi tullut laatia kuvaamaan paremmin sitä, mitä läheisiltä todellisuudessa odotettiin ja pyydettiin.
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid bedömningen av tillfälliga socialarbetares yrkesfärdigheter prioriteras klientsäkerhet17.7.2024 10:32:18 EEST | Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Riksdagens biträdande justitieombudsman har gett ett avgörande som gäller rätten att arbeta som tillfälliga socialarbetare för de studerande som studerar vid det öppna universitetet. Enligt avgörandet får även en person som avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid det öppna universitetet och som annars uppfyller förutsättningarna i lagen för arbetet som tillfällig socialarbetare arbeta som tillfällig socialarbetare.
Valvira

Tilapäisten sosiaalityöntekijöiden ammatillisten valmiuksien arvioinnissa ensisijaista on asiakasturvallisuus17.7.2024 10:23:57 EEST | Valvira

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut ratkaisun, joka koskee avoimessa yliopistossa opiskelevien oikeutta toimia tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä. Ratkaisun mukaan tilapäisenä sosiaalityöntekijänä saa toimia myös avoimessa yliopistossa sosiaalityön aineopinnot suorittanut henkilö, joka muutoin täyttää laissa määritellyt edellytykset tilapäisenä sosiaalityöntekijänä toimimiselle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye